Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Pro školy

Photo

Cílová skupina učitelů je důležitá z hlediska kompetentního řešení případů kyberšikany jak mezi žáky, tak mezi žákem a učitelem a následného řešení s rodiči. Akreditované školení DVPP Rizika internetu a komunikačních technologií provádíme od roku 2010 na základě platné akreditace MŠMT (č.j.: 25 649/2010-25-622). Lekce je určena učitelům a metodikům prevence na základní škole, kteří mají potřebu zvýšit své kompetence při řešení problematiky kyberšikany, sextingu, kybergroomingu, sociálních sítí a netolismu.

Školení je nejčastěji hrazeno z projektů spolku.