Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Bezpečný internet s ČSOB II. Projekt reaguje jednak na neustále se zvyšující využívání moderních technologií dospívajícími bez řádného poučení a jednak na poptávku škol po preventivních aktivitách od externích organizací. Bohužel je ale praxe taková, že na většině škol se prevence realizuje tak, že si žáci školení hradí sami, a ti, ze slabých sociálních rodin, kteří jsou zvláště ohroženou cílovou skupinou, se z drtivé většiny školení neúčastní kvůli nezaplacení a jsou z kolektivu o to více vyloučeni. Snahou sdružení je, aby vyvinulo vlastní maximální snahu a mohlo nejen školení, ale všechny své aktivity nabízet všem zdarma. Projektové aktivity KA1 - Certifikovaný program MŠMT Řidičský průkaz internetového surfaře (500 proškolených) KA2- Projektový den S kyberšikanou v duši (5 dnů, cca 400 účastníků) KA 3 - žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě (110 hostů/žáků) Pokud se vaše škola chce do projektových aktivit zapojit, stačí nás kontaktovat a domluvit společně termíny a podmínky realizace. Bezpečný internet s ČSOB I. (2015) Projektem Bezpečný internet s ČSOB můžeme školám i organizacím sdružující dospívající financovat certifikované školení od MŠMT Řidičský průkaz internetového surfaře, které je určené pro žáky základních i středních škol a je složeno z pěti lekcí, které se zabývají aktuálními riziky internetu - kyberšikana, sexting, sociální sítě, netolismus, phishing, stalking, hoaxy a další. Rádi bychom v rámci projektu proškolili 1 500 dospívajících. Školení je zaměřeno nejen na získání specifických znalostí v rámci bezpečného chování na internetu a při používání moderních technologií, ale také na osobnostní rozvoj, posílení empatie k obětem a také prohloubení třídních vztahů jako základního kamene v boji proti kyberšikaně, zneužívání sociálních sítí, stalkingu atd. Ze zpětné vazby účastníků projektu (žáci, učitelé, rodiče) je zřejmé, že má pozitivní dopad na jejich vnímání a vzorce chování, proto si myslíme, že je školení pro dospívají prospěšné a efektivní. Pokud máte o školení zájem, stačí se nám ozvat na našich kontaktech! Projekt je realizován díky finanční podpoře ČSOB.