Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Reference

„Děkujeme sdružení Nebuď oběť za profesionálně odvedené školení v rámci projektu Kyberšikana má červenou, které u nás proběhlo v jednotlivých třídách. Školení bylo názorné, tvůrčí, díky konkrétnímu příběhu ze života dokázalo žáky zaujmout, vtáhnout do problematiky. Přínosná pro nás byla i zpětná vazba, kterou nám sdružení poskytlo. Těšíme se na další spolupráci.“

Mgr. Barbora Jahodová (PORG Ostrava)


„S p. Látalem spolupracujeme již několik let a jsme s jeho způsobem lektorování spokojeni, je lektor, který dokáže žákům, přiměřeně jejich věku, poutavě přiblížit různé formy nebezpečných a rizikových praktik ve virtuálním světě. Téma kyberšikany považujeme za nejpalčivější z problémů dnešní mládeže. Školení žáků proběhlo v souladu s naším očekáváním, žáci i dohlížející pedagogové byli s průběhem preventivního výukového programu spokojeni, získali cenné informace, znalosti o kyberšikaně a o způsobech ochrany před ní. S organizací Nebuď oběť a s p. Látalem jsme neměli žádné organizační, lektorské a ani jiné komplikace, vše probíhalo dle předem konzultovaného harmonogramu, domluvy. Na školení oceňujeme erudovanost a lektorské dovednosti lektora, rychlou a „flexibilní“ domluvu na preventivních programech, zajímavé provedení programu, s prvky interaktivity, je vidět, že je lektor učitel, umí pracovat se žáky, zaujmout je i hlasem, vlastním projevem, pracuje se znalostmi žáků a navazuje na to, co již umí, znají, zažili.“

PaedDr. Halamová Jana (ZŠ Raškovice)


„Máme s organizací Nebuď oběť velmi dobrou zkušenost, spolupracujeme již několik let. Víme, že jejich preventivní programy jsou kvalitní. Témata jsou prezentována formou přiměřenou věku dětí, nejde jen o suchou teorii, ale o předání informací interaktivní formou. Děti mají možnost samy najít řešení problémových situací.“

Mgr. Šárka Řezníčková (ZŠ Frýdlant n. Ostravicí, T.G.M.)


„Zapojili jsme se do projektu kvůli tematice přednášek, poněvadž hrozba kyberšikany se neustále zvětšuje. Školení proběhlo lépe, než jsme čekali – naprostá spokojenost. Na školení oceňuji styl vedení školení, navázání vztahu s žáky, zajímavé aktivity.“

PhDr. Taťana Kubečková (SŠ služeb a podnikání Ostrava)


„Škola se zapojila do programu, protože je toto téma stále více aktuální a je potřeba se jim zabývat. Školení se setkalo s pozitivním ohlasem jak u pedagogů, tak žáků. Na školení oceňujeme práci lektora, zajímavý a poutavý způsob podání.“

Mgr. Martina Janečková (ZŠ Ostrava-Hrabová)


„Do projektu jsme se zapojili, protože jsme si vědomi, že moderní komunikační technologie patří do našich životů a chceme, aby si naši žáci uvědomili a pochopili rizika internetu a naučili se ho bezpečně používat. I když se jako pedagogové tomuto problému ve škole opakovaně věnujeme, zdá se, že představení tohoto tématu cizí osobou má hlubší efekt na žáky. Na školení oceňujeme aktivní přístup lektora, aktívní zapojení žáků do dění, propojení tématu s realitou (skutečným příběhem) a ne pouhé teoretizování a poučování. Naše škola by se do obdobného projektu opět zapojila.“

Mgr. Lucie Palyzová (ZŠ a MŠ Chuchelná)


„Mnohokrát děkuji za besedy na naší škole. Troufám si prohlásit, že se mi Vaše vedení semináře velice líbilo a také odezva žáků byla pozitivní. Prosím tedy o to, abyste na nás myslel i v dalším školním roce.“

Ing. Lukáš Gřondil (Střední škola technická, Opava)


„Školení jsme uspořádali, protože kyberšikana je hrozbou nejen pro děti školou povinné, ale i pro rodiče. Je třeba, aby byli informováni, jaké nebezpečí jim na internetu hrozí a na co si mají dát pozor. Pozitivně hodnotíme profesionalitu a příjemné vystupování lektora, vtahování žáků do problematiky, respekt k jejich názorům. S realizací školení jsme byli velmi spokojeni a do dalšího projektu bychom se opět rádi zapojili.“

Ivana Timková (Knihovna města Ostravy, pobočka Michálkovice)