Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Hlavním cílem projektu je vytvořit ucelenou a efektivní metodiku s aktivitami podporující multikulturu, národnostní toleranci a vytváří vyšší rezistenci proti xenofobii a rasismu. Dílčími cíli je nabídnout školám ucelený komplex aktivit, které bude možno zahrnout do výuky Občanské výchovy, případně třídnické hodiny. Dalším dílčím cílem projektu je vytvoření mobilní aplikace k testování sklonu k nesnášenlivosti, rasismu a xenofobie. Projekt řeší čím dál více se rozšiřující nesnášenlivost vůči národnostním menšinám, která zaplňuje veřejný prostor i rodiny, kdy děti přebírají tyto názory od dospělých bez schopnosti rozlišovat, zda se jedná o něco závadného.

Veškeré aktivity projektu jsou nabízeny ZDARMA. Pokud máte zájem se do projektu zapojit, neváhejte nás kontaktovat na email nebudobet@email.cz. Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.