Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Dobrovolnický projekt Community volunteering against cyber bullying umožňuje mladým lidem z rozličných zemí připojit se k naší práci, prozkoumat průběh projektů jako takových, seznámit se s fungováním společnosti a pomoci nám s administrativou, přípravou programu a jeho následnou realizací. Aktivity jsou zaměřené na kyberšikanu, což je téma mladým lidem velmi blízké. Dobrovolníci sami přinášejí jiný pohled na věc, nové myšlenky postřehy a nápady a tím nás posouvají zase o něco dopředu. My se je snažíme co nejvíce podpořit v oblastech jejich zájmu. Vzniká tak velmi pěkná a pro všechny strany přínosná spolupráce. Spolufinancováno Evropskou unií.