Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Mezi hlavní cíle projektu patří: - probudit u zapojených dospívajících odpovědnost za svůj virtuální život tak, aby došlo u naučených pravidel bezpečného používání moderních technologií k interiorizaci, - snížit riziko negativních jevů kyberšikany, sextingu atd. nejen osvětou a prevencí, ale i zlepšováním školního klimatu (organizace projektových dnů žáky posledního ročníku a skupiny složené z žáků napříč třídami, vystoupení žáků na žákovském sympoziu), - zapojení samotných žáků do realizace projektových aktivit a metoda peer-to-peer, - udělování titulu Odpovědná škola těm organizacím, které se zapojí do minimálně třech preventivních aktivit v roce a dlouhodobě se problematice prevence věnují, - nabídnout školám a preventistům praktického rádce v podobě publikace, která přináší nejen nové poznatky z oblasti forem kyberšikany, ale především příklady dobré praxe aplikované na jiných školách. Veškeré aktivity projektu jsou nabízeny školám zdarma. Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.