Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Pro školy

Rodiče jsou přirozenou spojnicí mezi dítětem a školou a hrají důležitou roli v korekci virtuálního života dítěte i vzoru v užívání moderních technologií. Díky přednáškám se seznámí s novými riziky komunikačních technologií, ale především se způsoby prevence a práce s ohroženým dítětem. Přestože rodiče považujeme za klíčového partnera při účinném boji proti rizikům internetu, stále se je nedaří účinně oslovovat při veřejných přednáškách, doporučujeme proto přednášky spojit na základě úzké spolupráce se školou a organizovat je v den rodičovských schůzek, kdy do školy dochází větší počet rodičů.

Školení je nejčastěji hrazeno z projektů spolku.