Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Projekt Ostrava - město odpovědných škol 2022 navazuje na předešlé projekty financované z rozpočtu statutárního města Ostrava. Projekt se snaží reagovat na reálnou a přirozenou poptávku základních a středních škol po realizaci aktivit směřujících k minimalizaci rizik internetu a komunikačních technologií, jejichž užívání a úskalí jsou stále na vzestupu. Klíčové aktivity se zaměřuje na tři základní cílové skupiny - žáky, učitele a rodiče.

Veškeré aktivity projektu jsou poskytovány zdarma:

1) dotazníkové šetření pro žáky před a po vzdělávacích aktivitách

2) akreditované školení pro pedagogy

3) přednáška pro rodiče

4) dvě lekce programu primární prevence pro šest tříd

5) účast na žákovském sympoziu Nebezpečí virtuální sítě

6) kampaň na podporu sdílení

Pět zapojených škol získá ocenění Odpovědná škola, jež je možno vylepit na vchodových dveřích i na webových stránkách školy. Tímto bude mít organizace u rodičů i veřejnosti punc školy, která dbá na prevenci rizikových jevů. Školení si neklade za cíl kvantitu, ale kvalitu a efektivitu nabízených aktivit.

Pokud budete mít o projektové aktivity zájem, domluvte se s námi pomocí telefonu, případně e-mailem. Projekt je realizován z rozpočtu statutárního města Ostrava.