Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Projekt Ostrava - město odpovědnách škol byl úspěšně realizován v roce 2017 a pokračuje i nadále v roce 2019. Projekt se snaží reagovat na reálnou a přirozenou poptávku základních a středních škol po realizaci aktivit směřujících k minimalizaci rizik internetu a komunikačních technologií, jejichž užívání a úskalí jsou stále na vzestupu. Klíčové aktivity se zaměřuje na čtyři základní cílové skupiny - žáci, učitelé, rodiče a senioři, kteří jsou díky svému nepoučenému užívání moderních technologií a snadnému zmanipulování jednou z ohrožených skupin uživatelů moderních technologií. Záměrem tohoto projektu je nabízet aktivity všem cílovým skupinám zdarma, především dospívajícím, a to kvůli běžné praxi ve školách, která bohužel často vede k tomu, že jsou školení zaměřená na prevenci hrazena samotnými žáky (30-50Kč/žák), což má dva základní negativní dopady. Žáci ze sociálně slabých rodin ve valné míře poplatek neuhradí a jsou při realizaci programu vykázání ze třídy, díky čemuž bývají obvykle terčem posměchu, ale především nemají možnost jako jedna z primárně ohrožených skupin se školení vůbec účastnit. Druhým je nemožnost získat potřebné kompetence a rezistenci proti rizikovým jevům. Domníváme se, že takto realizovaná školení mnohdy situaci v třídních kolektivech spíše vzhledem k postavení slabých jedinců spíše zhoršuje a prohlubuje sociální propast. I z tohoto důvodu chceme školení realizovat nejen pro žáky přímo ve školách, ale také v organizacích pracujících s mládeží, střediscích volného času, dětských domovech, střediscích výchovné péče, v klubovnách, či na táborech (školení je možno realizovat i o prázdninách, kdy jsou školy zavřené). Zapojené školy, které realizují aktivity pro žáky a pro učitele, nebo rodiče, získají ocenění Odpovědná škola, jež je možno vylepit na vchodových dveřích i na webových stránkách školy. Tímto bude mít organizace u rodičů i veřejnosti punc školy, která dbá na prevenci rizikových jevů. Abychom projektem obsáhli i nově vzniklou ohroženou skupinu seniorů, budou v rámci projektu realizovány i školení na získání základních kompetencí při pohybu ve virtuálním světě a jeho nástrahy reflektující potřeby seniorů. Školení si neklade za cíl kvantitu, ale kvalitu a efektivitu nabízených aktivit. V rámci projektu realizujeme ZDARMA: 1) certifikovaný program primární prevence Řidičský průkaz internetového surfaře 2) akreditované školení MŠMT pro učitele formou "sborovna" 3) přednáška pro rodiče (dle domluvy délka i téma) 4) přednáška pro seniory Pokud budete mít o projektové aktivity zájem, domluvte se s námi pomocí telefonu, případně e-mailem.