Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Cíl

Cílem projektu je pomocí klíčových aktivit projektu minimalizovat dopad rizik internetu na nejohroženější skupinu, jíž jsou žáci 2. stupně základní školy. Základním prostředkem k boji proti kyberšikaně, sextingu, kybergroomingu, netolismu, nebezepčí sociálních sítí atd. bude program školské všeobecné primární prevence Řidičský průkaz internetového surfaře pro žáky 5. - 9. ročníku ZŠ, školení pro učitele (akreditace MŠMT v režimu DVPP) a rodiče/veřejnost. Závěrečnou aktivitou projektu bude žákovské sympozium, kdy vystoupí představitelé partnerských organizací.

Veškeré aktivity projektu jsou nabízeny ZDARMA. Pokud máte zájem se do projektu zapojit, neváhejte nás kontaktovat na email nebudobet@email.cz. Certifikovaný program je určen pro cílové skupiny dospívajících (věk 5. – 9. třída ZŠ, střední škola), není však podmíněn školským zařízením (může se tedy jednat o tábor, volnočasový kroužek, knihovnu atd.).

Projekt je realizován v kalendářním roce 2019, a to díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.