Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Cílem projektu je pomocí klíčových aktivit projektu minimalizovat dopad rizik internetu na nejohroženější skupinu, jíž jsou žáci 2. stupně základní školy. Základním prostředkem k boji proti kyberšikaně, sextingu, kybergroomingu, netolismu, nebezepčí sociálních sítí atd. bude program školské všeobecné primární prevence Řidičský průkaz internetového surfaře pro žáky 5. - 9. ročníku ZŠ, školení pro učitele (akreditace MŠMT v režimu DVPP) a rodiče/veřejnost. Závěrečnou aktivitou projektu bude žákovské sympozium, kdy vystoupí představitelé partnerských organizací.

Veškeré aktivity projektu jsou poskytovány zdarma:

1) dotazníkové šetření pro žáky před a po vzdělávacích aktivitách

2) akreditované školení pro pedagogy

3) přednáška pro rodiče

4) dvě lekce programu primární prevence pro šest tříd

5) účast na žákovském sympoziu Nebezpečí virtuální sítě

6) kampaň na podporu sdílení

Deset zapojených škol získá ocenění Odpovědná škola, jež je možno vylepit na vchodových dveřích i na webových stránkách školy. Tímto bude mít organizace u rodičů i veřejnosti punc školy, která dbá na prevenci rizikových jevů. Školení si neklade za cíl kvantitu, ale kvalitu a efektivitu nabízených aktivit.

Pokud budete mít o projektové aktivity zájem, domluvte se s námi pomocí telefonu, případně e-mailem.

Projekt je realizován z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.