Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Pro školy

Photo

Na základě zájmu škol, jejich výchovných poradců a preventistů sociálně-patologických jevů se náš spolek rozhodl pravidelně organizovat  Žákovská sympozia s názvem Nebezpečí virtuální sítě, na němž dochází k setkání jak expertů na rizika internetu a komunikačních technologií, tak žáků a studentů, kteří se o dané téma zajímají a přináší také svůj vlastní pohled na aktuální situaci na školách. Sympozium je rozděleno na dvě části. Nejprve jako hosté vystupují zástupci státní a městské policie, dětský psycholog, odborníci na rizika internetu a komunikačních technologií, hlavní metodik prevence v Pedagogicko psychologické poradně Ostrava, zástupci statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje. Druhá část je koncipovaná jako řetězec žákovských příspěvků na volné téma Nebezpečí virtuální sítě. Žáci si připraví vlastní powerpointovou, či jinou prezentaci, v níž přiblíží nebezpečí z vlastní perspektivy, pokud se například setkali s kyberšikanou, zesměšňováním na sociální síti atd. Mohou prezentovat i vlastní akce a projekty školy na toto téma, vítány jsou jakékoli příspěvky týkající se témat - kyberšikana, sexting, netholismus, kybrgrooming, hoaxy, spam, stalking aj. Posledního ročníku se zúčastnilo přes 120 hostů a o sympoziu informovala Česká televize živým studiovým vstupem s organizátory, Český rozhlas a Novinky.cz.