Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Logo

Projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Základním cílem projektu je rozšířit povědomí o novém se šířícím fenoménu - rizika internetu a komunikačních technologií. Tohoto cíle se bude dosahovat dvěma klíčovými aktivitami:

  1. série přednášek a školení pro všechny dotčené cílové skupiny (žáci ZŠ, studenti SŠ a učňovských oborů, učitelé a rodiče),
  2. žákovské sympozium, které bude uspořádáno v závěru projektu a na němž dojde k setkání jak expertů na rizika internetu a komunikačních technologií, tak žáků a studentů, kteří se o dané téma zajímají a přináší také svůj vlastní pohled na aktuální situaci na školách. Nejprve jako hosté vystoupí zástupci policie, dětský psycholog, odborníci na rizika internetu a komunikačních technologií, zástupci příslušných odborů z krajského a městského úřadu. Druhá část sympozia je koncipovaná jako řetězec žákovských příspěvků na volné téma Nebezpečí virtuální sítě (max. doba příspěvku 10 minut, po domluvě možno delší i kratší). Žáci si připraví vlastní powerpointovou, či jinou prezentaci, v níž přiblíží nebezpečí z vlastní perspektivy, pokud se například setkali s kyberšikanou, zesměšňováním na sociální síti atd. Mohou prezentovat i vlastní akce a projekty školy na toto téma, vítány jsou jakékoli příspěvky týkající se témat kyberšikany, sextingu, sociálních sítí, kybergroomingu, stalkingu a netolismu.

Součástí projektu je realizovat certifikaci programu Řidičský průkaz internetového surfaře primární prevence tak, aby jej bylo možno spustit v následujícím školním roce.

Výstupy

  • Zvýšení povědomí o nových rizicích internetu a komunikačních technologií, a to díky školení pro 1000 účastníků ze všech CS. V rámci prevence rizikového chování dojde k osvojení účinných způsobů řešení, odhalování, ale i účinných metod prevence na úrovni školy a rodičů.
  • Žákovské sympozium pro 100 účastníků.

Pokud se chcete do projektu zapojit, kontaktujte nás na email nebudobet (zavináč) email.cz

Školení je díky financování Moravskoslezského kraje bez jakýchkoli nákladů zapojených škol i jednotlivců.