Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Účelem projektu je realizovat návazné preventivní aktivity pro 4 školy v MSK, dotazník, školení a sympozium pro žáky, přednáška pro rodiče a školení učitelů. Celkově by mělo vzdělávací aktivity v rámci projektu absolvovat ZDARMA cca 950 účastníků. Podpořením projektu bude zajištěna nejen komplexní realizace vzdělávacích aktivit na 4 školách v MSK, ale také jedna z největších a nejtradičnějších preventivních akcích v kraji se zaměřením na rizika internetu - žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě, na němž jako jediném v ČR představují svůj pohled na číhající virtuální hrozby samotní žáci, s nimiž mají možnost diskutovat vrstevníci. Tuto akci úspěšně realizujeme již několik let v sále zastupitelstva MSK, kde dochází k prezentaci projektu i Úřadu kraje MSK médiím a veřejné společnosti. Projekt neřeší problematiku rizik internetu jednorázovými akcemi, ale dlouhodobou prací s konkrétními školami s postižením všech důležitých CS. Základním úskalím preventivních aktivit v oblasti rizik internetu je minimum organizací zaměřených na tuto problematiku a vysoká poptávka ze strany škol po školení žáků, ne už tak po komplexním vzdělávaní všech CS včetně rodičů a učitelů. Díky snaze vyhovět maximálnímu počtu škol a kolikrát neochotě škol zapojit rodiče a učitele bohužel plyne jasný výsledek: časté realizování jednorázových vzdělávacích akcí, které v důsledku mají velice omezený dopad na celkové zvýšení bezpečnosti dospívajících ve virtuálním světě. Právě proto chceme projekt postavit na principu zapojení čtyř škol na území Moravskoslezského kraje, které budou mít zajištěny v rámci projektu pět základní preventivních aktivit pro zapojení žáků, učitelů i rodičů, a to včetně závěrečného žákovského sympozia Nebezpečí virtuální sítě pro cca 100 účastníků. Rizika internetu se neustále vyvíjí, mění formy i metody a úskalí kyberšikany, sextingu, kybergroomingu, netolismu a šíření poplašných zpráv zasahuje v čím dál větším měřítku nejen život v rodinách, ale především klima škol a sociální vztahy mezi žáky. Jelikož si vedení škol i rodiče uvědomují možná úskalí moderních technologií, kterým ne vždy dobře rozumí a nestíhají jejich překotný vývoj, poptávají aktivity našeho spolku každoročně desítky škol nejen Moravskoslezském kraji. Bohužel náš neziskový charakter a omezená kapacita CS získaných projektů nám neumožňuje uspokojit všechny žadatele o školení, především pak úspěšně navazovat na další preventivní aktivity tak, aby měla škola reálnou šanci získat ocenění Odpovědná škola a byla zajištěna kontinuita vzdělávacích aktivit. Ocenění Odpovědná škola se uděluje po absolvování alespoň dvou aktivit pro různorodé CS (žáky, učitele, rodiče). Logo ocenění je uděleno ve formě samolepky a elektronického obrázku, kdy je jej možno vyvěsit na svých stránkách i vstupních dveřích a dát tak rodičům, zřizovateli i široké veřejnosti najevo, že dané škole není virtuální život žáků lhostejný a věnuje mu pozornost.