Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Nebuď oběť! je jedním z účastníků mezinárodního projektu – „Umění začátku“ (Art of Start). Tento projekt, který je financován z prostředků EU, si klade za cíl postavit most mezi světem vysokých škol a podniků, které nabízejí mladým dospělým základní nástroje a dovednosti, které potřebují k pohybu ve světě podnikání. Potřeba projektu vychází z toho, že mladí lidé potřebují krom zvládnutí vyučovacích předmětů, jako matematika nebo jazyky, i celou řadu základních podnikatelských dovedností, které jsou potřebné pro osobní a podnikatelský úspěch.

Projekt usiluje také o vybudování motivujícího mezigeneračního vzdělávacího prostředí, které sdružuje důchodce, podnikatele a mladé začínající podnikatele, kteří budou sdílet své znalosti a zkušenosti prostřednictvím motivačních rozhovorů, soutěží a workshopů. Rámec projektu Start (odtud Art of Start) obsahuje produktové znalosti, znalost vytvoření business plánu (canvas model), základy práva, marketing a průzkum trhu, prezentační a komunikační dovednosti a základy finančních znalostí. Evropské občanství znamená větší pochopení světové ekonomiky a povědomí o obchodních příležitostí za hranicemi. V rámci tohoto projektu hranice znamená celkem 9 zúčastněných organizací na tomto projektu, které budou svým komunitám tento projekt prezentovat.

Více informací můžete najít na facebookové stránce nebo na internetových stránkách projektu.