Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Cíl

Středobodem projektu je nabídnout dospívajícím program primární prevence Řidičský průkaz internetového surfaře ZDARMA jako základní pilíř v boji proti kyberšikaně. Současně je cílem klíčových aktivit zviditelnění a rozšíření tématu kyberšikany mezi občany ČR prostřednictvím propagační akce na Dnu s kyberšikanou v duši. Realizací projektových dnů dosahujeme lepších vztahů mezi žáky různých ročníků i zvýšení kompetencí v řešení krizových situací na internetu i případné pozice oběti kyberagresora. Výsledky projektu budeme jako vždy prezentovat na závěrečné konferenci. Přidanou hodnotu tvoří tvorba materiálů pro ordinace pediatrů, jejichž využití pacienty bude doplňkem v prevenci proti kyberšikany na půdě Ministerstva zdravotnictví. Materiály budou rozeslány a posléze je bude moci zdarma stáhnout ze stránek projektu vzniklých z předešlého projektu S kyberšikanou v duši –www.skybersikanouvdusi.cz.

Klíčové aktivity projektu:

1) Certifikovaný program pro cílovou skupinu dospívajících (30 školících dnů)

2) Projektové dny S kyberšikanou v duši (celkově 15 dnů)

3) Den s kyberšikanou v duši (150 účastníků)

4) Závěrečná konference (120 účastníků)

5) Osvětově propagační materiály

Veškeré aktivity projektu jsou nabízeny ZDARMA. Pokud máte zájem se do projektu zapojit, neváhejte nás kontaktovat na email nebudobet@email.cz. Certifikovaný program je určen pro cílové skupiny dospívajících (věk 5. – 9. třída ZŠ, střední škola), není však podmíněn školským zařízením (může se tedy jednat o tábor, volnočasový kroužek, knihovnu atd.). Projektové dny organizujeme pouze na základních školách, je totiž nutná spoluorganizace 9. ročníků. O projektovém dni se více dozvíte v metodice, jíž si můžete stáhnout zdarma v sekci ke stažení.

Projekt je realizován v kalendářním roce 2015, a to díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví.