Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Pro školy

Photo

Od září školního roku 2010-2011 organizujeme putovní výstavu po ostravských školách s názvem Nebuď oběť. Ústředním tématem expozice je bezpečné chování žáků na internetu, jehož základní desatero obohacuje originální dvojice oblíbených komixů. Výstavu tvoří samostatně stojící skupina pěti panelů, na jejichž pořízení se podílel Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Panely jsou taktéž využívány při realizaci programu primární prevence a projektových dnech. Jelikož chceme, aby se o problematice bezpečného internetu dozvěděl co největší počet žáků, umisťujeme panely nejčastěji do městských knihoven a počítačových učeben základních škol, kde jich může sám učitel využít jako pomůcku v hodině. Pokud se chcete společně s námi podílet na osvětě v problematice kyberšikany a poskytování osobních údajů, stačí nás kontaktovat a rezervovat si termín instalace.