Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Naše organizace se zapojila do projektu, jehož řídící organizací je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. Cílem aktivit projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Cílem aktivit projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. V průběhu tříleté realizace projektu budeme organizovat projektové dny, tandemové vzdělávání, sdílení zkušeností s partnery z jiných organizací. děkujeme MŠMT za podporu těchto aktivit důležitých pro růst odbornosti našich lektorů a dalších zaměstnanců pracujících s mládeží v rámci neformálního vzdělávání. Více o aktivitách projektu najdete zde: http://www.radamok.cz/akce/sablony.