Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Projekt byl realizován skupinou mládeže, která spolupracuje s Nebuď oběť na jejich aktivitách, proto tentokrát byla v pozici partnera projektu.

Sumarizace projektu

Projekt chce atraktivním způsobem přitáhnout žáky základních škol k tématu rizik internetu a kyberšikany, a to protože z vlastní zkušenosti víme, že je kyberšikana rozšířená, ale přesto ji učitelé podceňují. Naplňuje prioritu programu 5. Akce vedoucí k minimalizaci rizikových jevů spojených se závislostním a patologickým chováním. Projekt má dvě základní aktivity: 1. uspořádáme propagaci na oslovených a zapojených uměleckých školách, kde žáci nakreslí obrázek, logo, které bude svým obsahem/sdělením upozorňovat na nebezpečí kyberšikany. 10 vybraných grafických návrhů se vytiskne na 10 barevných triček (celkově na 20 škol – 200 ks). 2. trika vystavíme na týden na vybraných ZŠ a zapojených uměleckých školách, na konci týdne přijedeme a o přestávce budou mít žáci možnost zapojit se do soutěže o vystavená trika tím, že vyplní test proti kyberšikaně, nejlépe odpovídající získají triko. Na realizaci projektu využijeme odborných lektorů a zázemí Nebuď oběť. Projektem dosáhneme oslovení min. 5 000 žáků ZŠ. Nošením atraktivních trik budou žáci nadále působit preventivně na ostatní a pomůžou minimalizovat riziko kyberšikany. Zapojit chceme mimo velkých měst MSK Ostravy, Karviné, Frýdku-Místku také Krnov, Bruntál, Opavu, Nový Jičín. Pozornost chceme věnovat také malým vesnickým školám.

Výstupy projektu jsou přístupné ve fotogalerii na našich stránkách.

Projekt byl realizován v rámci projektu Napříč krajem s mládeží programu EU Mládež v akci, a to díky participaci Moravskoslezského kraje a Rady dětí, mládeže a tělovýchovy.