Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Novinky

Žákovské sympozium Nebzepečí virtuální sítě 2024

Rádi bychom vás pozvali na již tradiční 10. ročník žákovského sympozia Nebezpečí virtuální sítě 2024, které se koná od 9.00 – 13.00 ve středu 19. června v sále zastupitelstva Úřadu Moravskoslezského kraje (28. října 117, Ostrava, tram. Adresa: zastávka Krajský úřad). Registrace bude probíhat od 8.00 a účast je zdarma. SPECIFIKACE ŽÁKOVSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ (žáci ZŠ i SŠ) Sympozium se skládá z žákovských prezentací, které jsou časově omezeny 15 minutami. Smyslem prezentací žáků je představit rizika internetu z vlastního pohledu, ať už se jedná o konkrétní postřehy, aktivity škol nebo nové fenomény v oblasti virtuálního světa. Témata příspěvku nejsou nijak omezená, chceme obsáhnout širokou škálu a neopomíjet ani problematiku, o níž si myslíme, že není v našich očích zásadní. Vítané jsou příspěvky na téma kyberšikany, sextingu, kybergroomingu, sociálních sítí, dezinformací, netolismu, influencerů, umělé inteligence, pornografie, sharentingu, rizikových výzev a dalších. Vystupujícím bude k dispozici počítač, dataprojektor, internet, zvuk, mikrofon. Prezentátoři mohou vystupovat jako více početná skupina, nebo i jednotlivec. Prezentátoři obdrží osvědčení o vystoupení a věcné dary. REGISTRACE Registrace bude probíhat na email nebudobet@email.cz. Letos jsme omezili účast pro jednu školu na 20 žáků, případně na jeden třídní kolektiv. Ze školy, která se sympozia chce účastnit, bude žádoucí, aby žáci měli také připravený příspěvek k prezentaci.


Aktivity pro O2 Chytrá škola a nový ročník 2024

V roce 2023 jsme rámci programu O2 Chytrá škola realizovalivzdělávací aktivity pro všechny cílové skupiny na ZŠ Dukelská Mladá Boleslav, ZŠ Orbis Zlín, ZŠ Krásné Pole, ZŠ Nová Včelnice, ZŠ Partyzánská Česká Lípa, ZŠ Dolní Žandov. Pro novou výzvu jsme připraveni realizovat všechny potřebné aktivity pro žáky (certifikované školení), seminář pro rodiče i akreditované školení pro učitele. K dalším nabízeným aktivitám patří dotazníkové šetření a projektový den pro 2. stupně ZŠ. Kontaktujte lektora Mgr. Lukáše Látala na číslo 734147317, nebo email nebudobet@email.cz a domluvte si podrobnosti realizace. Těšíme se na spolupráci.


Aktivity září a říjen

V průběhu září a října jsme s našimi aktivitami navštívili několik základních a středních škol po celé republice, například ZŠ Stará Ves, ZŠ Třinec Jubilejní, ZŠ Jubilejní Hlučín, ZŠ Krásné Pole, ZŠ Chrustova Ostrava, ZŠ Dětská Poruba, ZŠ Smilovice, SŠ informačních technologií Frýdek-Místek, ZŠ Dukelská Mladá Boleslav, ZŠ Orbis Zlín, ZŠ Kupkova Břeclav, ZŠ Hostivice Praha. Spolupráci a aktivity jsme uspořádali také pro Region Slezská brána a kolektiv starostů přilehlých obcí, pěstouny v Centru Labyrint z.s. a Sociofaktor. Příspěvky s tematikou negativních dopadů sledování pornografie jsme měli na každoročním setkání metodiků prevence v Malenovicích, Dnech prevence Ostrava 2023 a konferenci Institutu prevence Ostrava. Aktivity jsme realizovali také v rámci projektů Kraj pro bezpečný internet (Úřad MSK), šablony a O2 Chytrá škola. Všem organizacím a partnerům děkujeme za spolupráci a podporu.


Community volunteering against cyber bullying

V rámci projektu "Community volunteering against cyber bullying" spolufinancovanému Evropskou Unií jsme přivítali Annu Isabell ze Španělska a Mateusze z Polska, kteří po dobu svého pobytu pomáhali s přípravou materiálů na workshopy mládeže proti kyberšikaně a poté se aktivně účastnili samotných workshopů. Kreativně se také podíleli na vzdělávacích programech pro děti. Děkujeme


Školení seniorů

Jsme rádi, že díky projektu Yes We Can! můžeme školit naše seniory a pomoci jim ke kvalitnějsímu životu


Community volunteering against cyber bullying - novinky - poděkování dobrovolníkům z Ukrajiny

Díky dobrovolnickému proframu "Community volunteering against cyber bullying" spolufinancovanému Evropskou Unií jsme mohli v této nelehké době přivítat mimo jiné tři dobrovolníky z Ukrajiny. Ibrakhim nám byl velkou oporou především v administrativní a IT činnosti pomáhal nám z této pozice se spoluutvářením projektů proti kyberšikaně a jejich prezentací v době pandemie na mezinárodních online setkáních. Oksana a Natali nás obohatily krásnými nápady na aktivity s dětmi, pomocí kterých jim mohla být vštěpována základní pravidla bezpečného chování na internetu. Mnohých činností s dětmi se také aktivně účastnily a pomáhaly s jejich organizací. Děkujeme


Projekt Erasmus+ Boj proti kyberšikaně

v průběhu měsíce září jsme měli tu čest hostit skupinu pracovníků s mládeží v rámci projektu Erasmus+ s názvem Boj proti kyberšikaně prostřednictvím alternativního bezpečného prostoru a mazání nenávistných projevů. Projekt je registrován pod číslem 2019-1-CZ01-KA105-061021.


Ostrava - město odpovědných škol - odkaz na dotazník

Všem zapojeným školám do našeho projektu zveřejňujeme odkaz na dotazníkové šetření.


3. Grantová výzva O2 Chytré školy

Potřebuje vaše škola zlepšit počítačovou gramotnost, povědomí o pravidlech bezpečného internetu? Zapojte se do výzvy O2 Chytrá škola, kde můžete získat až 100 000 Kč na preventivní aktivity. dne 15. 9. 2021 byla oficiálně spuštěna 3. grantová výzva pro základní školy v programu O2 Chytrá škola na vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti. 1. 10. 2021 proběhne online setkání pro žadatele o grant – přihláška bude spolu s dalšími informacemi o grantu na webových stránkách. Deadline pro posílání žádostí o grant je 18. 10. 2021.


Odkaz na dotazníkové šetření

Níže zveřejňujeme odkaz na dotazníkové šetření k vyplnění. Dotazníkové šetření je součástí našich projektů Kyberšěikana má červenou 2021 a Ostrava - město odpovědných škol. V rámci dotazníku budeme zjišťovat nejen základní znalosti z oblasti bezpečného chování na internetu a školní klima vzhledem k míře rizika kyberšikany, ale také efektivitu našich vzdělávacích aktivit. Dotazníkové šetření bude proto probíhat také po realizovaných aktivitách.


Online modul s názvem Technologie a Prevence

Jak se projevuje nadměrné užívání technologií? Jak mohou rodiče pomáhat dětem držet užívání technologií pod kontrolou? Na co si musí dospívající dát pozor při používání sociálních sítí? Na koho se obrátit, když máte podezření, že u konkrétního žáka už používání technologií překročilo zdravou míru? Přesně na tyto otázky se snaží najít odpověď online modul s názvem Technologie a Prevence (TeP), které pedagogům může pomoci: (1) rychle se zorientovat v oblasti rizikového chování spojeného s technologiemi a (2) provést několik rychlých preventivních aktivit zaměřených na děti nebo jejich rodiče s cílem podchytit případné problémy spojené s technologiemi u dětí co nejdříve, nejlépe ještě před prázdninami. K aktivitám jsou už rovnou připravené základní materiály, např. letáčky pro rodiče apod. Modul vytvořila Klinika adiktologie 1.LF UK ve spolupráci s PEDF UK a FF UK. Odkaz na modul, který je dostupný zdarma i s certifikátem o absolvování a jeho zvládnutá trvá cca 4 hod. , najdete na stránkách : www.adiktologie.cz.


Sticks and Stones

V rámci projektu Stick and Stones jsme vypracovali infografiky a kvízy na témata, se kterými se v současnosti setkávají děti a studenti velmi často osobně, a prostřednictvím těchto nástrojů dětem vysvětlujeme, jak předcházet tomu, aby se do takových situací dostali, jak si pomoci, pokud už se tam ocitnou a jak být ohleduplní a všímaví k ostatním. Jedná se o témata: Šikana – kyberšikana, Nejlepší přátelé a Ne-přátelé, Nebuďte zlí za obrazovkou, Jak šikana ovlivňuje mě a mou školu, Svět bez násilníků.


Podporujeme aktivity proti fake news v nové kampani O2 Chytré školy

V posledním roce jistě všichni uživatelé moderních technologií zaznamenali zvýšené šíření poplašných zpráv, hoaxů a fake news, které se snaží prostřednictvím dezinformací o různých událostech šířit lži a nenávist, rozdělovat společnost, vytvořit informační mlhu a v záplavě možných variant událostí zpochybnit pravdu. O2 Chytrá škola rozjela mediální kampaň zaměřenou na fakenews. Cílem kampaně je podpora bezpečnosti na internetu a rozpoznávání dezinformací a hoaxů od pravdivých informací. Tato kampaň probíhá na většině internetových platformách, včetně nově založeného instagramového profilu, kde probíhají ankety Fakt vs Fake. odkaz na kampaň najdete zde.


Pořad Dobré ráno - Fake news a hoaxy v době koronavirové

Beseda v Dobrém ránu o fake news, dezinformacích a hoaxech šířících se především v době pandemie koronaviru. Nenechte se prosím vystrašit neověřenými zprávami a ověřujte si informace, než jim uvěříte a budete je šířit dál. Nejen že se můžete vystavovat trestnímu stíhání za šíření poplašné zprávy, ale především podporujete náladu strachu a ohrožení, které se psychicky nejvíce podepisuje na našich seniorech. odkaz na pořad najdete zde.


Sumář aktivit v roce 2020

V roce 2020 do všech projektů a aktivit spolku zasáhla bezprecedentně pandemie koronaviru a vládní nařízení, která značně omezila realizovat vzdělávací aktivity na školách a v dalších organizacích. Přesto se spolku podařilo většinu aktivit přesunout a upravit pro distanční výuku. Díky tomu se nám i v uplynulém roce podařilo proškolit 3 716 žáků, 188 rodičů a 212 učitelů. Z realizovaných projektů zmiňme Kyberšikana má červenou 2020 (MŠMT), Ostrava - město odpovědných škol 2020 (stat. město Ostrava), aktivity v projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v MSK, mezinárodní projekt Yes we can. I letos jsme se zapojili do aktivit v rámci celosvětového dne Bezpečenějšího internetu, kdy jsme se on-line věnovali zástupcům dětských rad a jejich problémům z praxe. Chtěli bychom poděkovat za spolupráci všem, kteří se snaží na poli prevence rizikových jevů i v této těžké době věnovat, a to jak na úrovni neziskových organizací, státní správy, města Ostravy, Úřadu kraje MSK i MŠMT, tak metodikům prevence, učitelům i aktivním žákům, kteří se například podíleli na kampani Díky, že o tobě vím. Všem ještě jednou děkujeme a věříme, že naše práce na prevenci rizikových jevů spojených s virtuálním světem má obzvláště v dnešní době smysl.


European Solidarity Corps

We are excited to be a coordinating organisation for the European Solidarity Corps that allows us to host volunteers and become a part of our team. webside European Solidarity Corps


Webinář pro rady dětí ke Dni bezpečnějšího internetu 2021

Jako každý rok se i letos připojujeme 9. 2. naší aktivitou k Dni bezpečnějšího internetu. tentokrát jsme si připravili webinář pro rady dětí a mládeže z celé ČR (původně plánovaný webinář pro veřejnost snad nahradíme v jiném termínu), kde budeme řešit aktuální problematiku virtuálního světa, ale především chceme webinář pojmout jako místo sdílení zkušeností a problému, na které společně budeme hledat odpovědi. Odkaz je uzavřený pro členy rad a místnost maximálně pro 100 účastníků. Budeme se těšit na nové podněty od organizací pracujícím s mládeží ve volném čase a jejich aktivní účast, začínáme v 9.00, ukončení bude záležet na dotazech :) Odkaz na připojení je zde.


Projekt YES WE CAN

Yes We Can !, an Erasmus + funded project, focuses on educating seniors in the field of information and communication technologies based on their individual needs so that they can use existing and new IT tools that can make their lives easier within their abilities and possibilities. , and at the same time are very useful for overall development and lifelong learning. The philosophy of Paul Freiere, a Brazilian pedagogue and philosopher, was chosen as the educational form


Beseda o hoaxech 3. 11. 2020 v Dobrém ránu

Dne 3. 11. 2020 proběhla v pořadu České televizi Dobré ráno beseda o fake news, dezinformacích a hoaxech šířících se především v době pandemie koronaviru. Nenechte se prosím vystrašit neověřenými zprávami a ověřujte si informace, než jim uvěříte a budete je šířit dál. Nejen že se můžete vystavovat trestnímu stíhání za šíření poplašné zprávy, ale především podporujete náladu strachu a ohrožení, které se psychicky nejvíce podepisuje na našich seniorech. Odkaz k pořadu je zde: Dobré ráno.


Odkaz na dotazníkové šetření projektu Kyberšikana má červenou 2020

Pro zapojené školy do projektu Kyberšikana má červenou 2020 zpřístupňujemeodkaz na dotazníkové šetření , stačí jej vyplnit v hodině ICT, jeho vyplnění zabere max 20 minut. Projekt je finačně podpořen z rozpočtu MŠMT.


Odkaz na dotazníkové šetření projektu Kyberšikana má červenou

Pro zapojené školy do projektu Kyberšikana má červenou 2020 zpřístupňujeme odkaz na dotazníkové šetření, stačí jej vyplnit v hodině ICT, jeho vyplnění zabere max 20 minut.

Besedy s tvůrci a Lukášem Látalem k dokumentu V síti

Besedy pro školy i veřejnost během měsíce března k filmu V síti (odkaz na FB stránky) společně s režisérem Vít Klusák a herečkou Terezou Těžkou probíhaly postupně v kinech Prostějov, Zábřeh na Moravě, Frýdlant n. Ostravicí, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Ostrava (Kino Art). Představení v Napajedlech, Uherském Hradišti a Boskovicích byly kvůli karanténě bohužel zrušeny. I tak díky celému týmu za posavadní spolupráci a skvělé zážitky s diváky. Nejbližší představení s diskuzi s Lukášem Látalem můžete navštívit ve Valašských Kloboucích (14. 4.), v Ostravě (Cinerstar 11. 5.), Uherském Hradišti (15. 5.), Mladé Boleslavi (15. 6.), nebo na festivalu Colours of Ostrava (16. 7.). Lákáš je poctěn, že může být součástí tohoto skvělého projektu a spolupracovat s jeho tvůrci. Navštivte také web V síti , na kterém se odborně podílelo i olomoucké E-Bezpečí v čele s guruem Kamilem Kopeckým. Taktéž díky za spolupráci s lektorkou Pavlou Střílkovou z E-Bezpečí, vážíme si toho.


Spolupráce na osvětové kampani k dokumentu V síti

Díky Kamilu Kopeckému z olomouckého projektu E-Bezpečí máme možnost se zapojit do osvětové kampaně k dokumentu V síti společně s jejich tvůrci. Děkujeme za zapojení i společnosti O2, která besedy taktéž organizuje. Postupně se budeme hlásit s výsledky :)


Dokument V síti - doporučujeme pro žáky, rodiče i učitele

Díky týmu a spolupráci Víta Klusáka a Báry Chalupové vznikl nejen úžasný dokument V síti odhalující virtuální predátory útočící na dospívající dívky (přístupný od 15 let), ale také hodinová dětská verze V síti: Za školou (od 12 let) s vloženými komentáři hlavních protagonistek a méně explicitními scénami. Celý projekt je navíc podpořen vlastním webem a osvětovou kampaní: přímo po představeních jsou po celé republice organizovány besedy s tvůrci filmu. Sami jsme měli možnost prozatím vidět předpremiéru filmu pro učitele v prosinci včetně besedy s režisérem Vítem Klusákem v Ostravě, proto počkáme s recenzí a hodnocením celého projektu po zhlédnutí obou verzí a nejlépe i zachycení reakcí samotných žáků a učitelů. tvůrcům rozhodně děkujeme za jejich skvělý počin, který v oblasti rizik internetu určitě způsobí rozruch a snad i vyburcuje rodiče k tom, aby se začali více zajímat o virtuální život svých potomků.


Sumarizace aktivit za rok 2019

V roce 2019 jsme realizovali celkem čtyři národní projekty, a to S kyberšikanou v duši a Tolerance vede ke štěstí (MŠMT), Bezpečnější internet s Ministerstvem zdravotnictví (MZ), Ostrava - město odpovědných škol (Stat. město Ostrava). Stručný popis a náplň projektu jsou k dispozici v záložce projekty. Celkově jsme do našich vzdělávacích aktivit zapojili přes 3 000 žáků (certifikovaný program primární prevence, projektové dny, žákovské sympozium), necelých 300 učitelů prošlo akreditovaným kurzem MŠMT a 180 rodičů se účastnilo přednášek na různorodá témata rizik internetu. Závěr roku patřil tradičně závěrečnému žákovskému sympoziu Nebezpečí virtuální sítě, které proběhlo 4. 12. 2019 v sále zastupitelstva Úřadu Moravskoslezského kraje a kterého se účastnilo 138 hostů, především žáků základních a středních škol. Taktéž jsme se zapojili do aktivit projektu O2 Chytrá škola. Věříme, že i v příštím nastalém roce budeme nadále pokračovat v naší preventivní aktivitě, rozšíříme náš lektorský tým, síť spolupracujících organizací i získané finanční prostředky na realizaci našich aktivit tak, abychom je mohli pro všechny cílové skupiny nabízet i nadále zdarma.


Plná kapacita žákovského sympozia 2019

Během necelých 14 dnů byla kapacita žákovského sympozia Nebezpečí virtuální sítě naplněna, bude nás čekat celkem 8 žákovských prezentací a celkově se sympozia účastní žáci z 12 středních a základních škol. Omlouváme se dalším zájemcům a budeme se těšit případně příští rok. Vše vypukne 4. 12. 2019 na krajském úřadě Moravskoslezského kraje.


Dotazník projektu Chytrá škola O2

V rámci projektu Chytrá škola O2 uveřejňujeme odkaz na dotazníkové šetření , které probíhá na dvou základních školách v Moravskoslezském kraji. Projekt je financován z rozpočtu společnosti o2.


Žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě 2019

Rádi bychom vás pozvali na 6. ročník žákovského sympozia Nebezpečí virtuální sítě 2019. Ve fotogalerii i facebookové skupině je k dispozici propagační plakát, který můžete volně šířit, případně vytisknout a umístit na nástěnku ve škole.

Kdy: středa 4. 12. 2019

Registrace: od 8.00 - 9.00 (program do 13.00)

Přihlášení na e-mail: nebudobet@email.cz

Kde: sál zastupitelstva Úřadu Moravskoslezského kraje

Adresa: 28. října 117, Ostrava (tram. zastávka Krajský úřad)

Kdo: žáci, studenti, učitelé, rodiče, široká veřejnost

Kapacita sálu: 120 hostů (jedna škola max. 20 žáků)

Donátor akce: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vstup: zdarma včetně občerstvení (nutno se zapsat do prezenční listiny)

Proč se účastnit?

- věcné dary pro vystupující - powerbanka a další zajímavé předměty.

- vystupující získají osvědčení o účasti, stejně jako škola, která může svou účast prezentovat jako preventivní činnost.

- škola bude mít splněnu jednu z podmínek o udělení titulu Odpovědná škola (více viz. web spolku www.nebudobet.cz).

- získáte nový pohled a informace o aktuálních rizicích internetu z pohledu dospívajících a odborný komentář Mgr. Lukáše Látala.

Jak se zapojit?

- registrovat se na pomocí e-mailu nebudobet@email.cz,

účastnit se můžete:

aktivně s připravenou žákovskou prezentací, kterou potřebujeme do 1. 12. zaslat na náš e-mail (specifikaci žákovským prezentací najdete níže),

pasivně jako divák (učitel, metodik, výchovný poradce, žák, třídní kolektiv).

Bližší info

Ročníkem 2019 bychom rádi navázali na předešlý úspěšný ročník. I letos chceme dát prostor pouze žákovským prezentacím, proto jsme zcela vyloučili odborné výstupy a očekáváme vyšší zájem z řad samotných žáků a studentů nejen na pódiu, ale také v hledišti. Sympozium bude probíhat dopoledne od 9.00 (registrace od 8.00) do cca 13.00.

Vstup na sympozium probíhá vždy po předešlé registraci na e-mail nebudobet@email.cz, kdy musí být registrace z naší strany potvrzena. Vítané jsou i třídní kolektivy, u registrace proto vždy uveďte celkový počet žáků. Sympozium probíhá díky finanční podpoře MŠMT a je nutné se před vstupem zapsat do prezenční listiny. Publikum bývá nejčastěji složeno z žáků a studentů, učitelů i metodiků prevence, ale i široké veřejnosti, která se o dané téma zajímá. Svým způsobem se dá říci, že na naše sympozium má otevřené dveře každý, kdo se chce s ostatními podělit o své zkušenosti, či se v roli posluchače něco nového o moderních technologiích dozvědět.

Specifikace žákovských příspěvků (10-15 min.)

Žákovské příspěvky mohou prezentovat žáci od základních, přes střední, až po vysokou školu. Smyslem prezentací žáků je představit rizika internetu z vlastního pohledu, ať už se jedná o konkrétní postřehy, aktivity škol nebo nové fenomény v oblasti virtuálního světa. Témata příspěvku nejsou nijak omezená, chceme obsáhnout širokou škálu a neopomíjet ani problematiku, o níž si myslíme, že není v našich očích zásadní. Vítané jsou příspěvky na téma kyberšikany, sextingu, kybergroomingu, sociálních sítí, hoaxů, netolismu, rizika hraní her a mobilních telefonů, youtuberů, influencerů, digitální demence či detox atp. Vystupujícím bude k dispozici počítač, dataprojektor, internet, zvuk, mikrofon. Po každé prezentaci je dán prostor k diskuzi nad daným tématem přímo s tvůrcem prezentace, a to díky mikrofonům u každého přítomného.

Vystupujícím bude k dispozici počítač, dataprojektor, internet, zvuk, mikrofon. Po každé prezentaci je dán prostor k diskuzi nad daným tématem přímo s tvůrcem prezentace, a to díky mikrofonům u každého přítomného.


Aktivity v měsíci říjnu

Pokračujeme v realizaci všech získaných projektů: Kyberšikana má červenou, Tolerance vede ke štěští (oba MŠMT), Bezpečnější internet s Ministerstvem zdravotnictví (MZ). Významnou měrou se nyní také zapojujeme do vzdělávacích aktivit projektu Chytrá škola o2 po celém Moravskoslezském kraji. Nově se také pravidelně potkáváme na schůzkách pracovní skupiny prevence pořádané statutárním městem Ostrava. Taktéž pracujeme na sepisování nových žádostí o projekty u MŠMT, stat. města Ostrava a Úřadu Moravskoslezského kraje. Spolek se zapojil také do projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, který koordinuje Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje.


Školení pro projekt O2 Chytrá škola

Ke konci srpna a na začátku záři jsme realizovali dvě akreditovaná školení učitelů pro projekt O2 Chytrá škola. S učiteli nejčastěji diskutujeme o aktuálních formách kyberšikany i její prevenci a konkrétních tipech pro školu, sextingu a sociálních sítích. Palčivým problémem je také nadužívání mobilních telefonů, možnosti jejich omezování školami. Své místo na školeních mají i nové hry a aplikace, s nimiž dnes žáci přichází do styku. Věříme, že naše školení přináší nové impulzy a informace z oblasti prevence rizikových jevů spojených s moderními technologiemi.


Projekt Bezpečnější internet s Ministerstvem zdravotnictví

Díky schválenému projektu Ministerstva zdravotnictví Bezpečnější internet s MZ budeme moci od září 2019 realizovat šest projektových dnů S kyberšikanou v duši, jehož aktivity se soustředí na prevenci základních rizik internetu a komunikačních technologií. Zároveň projekt podpořil žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě a vznik nové publikace Prevence a řešení kyberšikany na školách, Publikace bude čerpat z naší více jak desetileté praxe a spolupráce se školami i odborníky z celé ČR i zahraničí. Obsahem publikace budou nové trendy a formy kyberšikany, stejně jako preventivní opatření realizovaná na školách a z naší praxe ověřené jako fungující a efektivní. Zároveň připojíme příklady dobré praxe.


Projekt Tolerance vede ke štěstí

Hlavním cílem projektu je vytvořit ucelenou a efektivní metodiku s aktivitami podporující multikulturu, národnostní toleranci a vytváří vyšší rezistenci proti xenofobii a rasismu. Dílčími cíli je nabídnout školám ucelený komplex aktivit, které bude moţno zahrnout do výuky Občanské výchovy, případně třídnické hodiny. Dalším dílčím cílem projektu je vytvoření mobilní aplikace k testování sklonu k nesnášenlivosti, rasismu a xenofobie. Projekt řeší čím dál více se rozšiřující nesnášenlivost vůči národnostním menšinám, která zaplňuje veřejný prostor i rodiny, kdy děti přebírají tyto názory od dospělých bez schopnosti rozlišovat, zda se jedná o něco závadného. Projekt je realizován díky finanční podpoře MŠMT.


Projekt Ostrava - město odpovědných škol

Město Ostrava se opět rozhodlo podpořit naše preventivní aktivity na školách i v roce 2019, takže můžeme na území Statutárního města Ostrava realizovat školení pro žáky, učitele a seniory. Projekt reaguje na zvyšující se poptávku základních a středních škol po realizaci aktivit směřujících k minimalizaci rizik internetu, především pak certifikované programy primární prevence, jakým je i Řidičský průkaz internetového surfaře našeho spolku. Projekt koresponduje se Strategií prevence kriminality SMO na období 2017-2021, kde je jako jeden z rizikových jevů u cílové skupiny "Děti a rodina" uvedena kyberšikana. Projektovými činnostmi bychom rádi aktivně (peer-to-peer) zapojili dospívající především ve věku 2. stupně základní školy a SŠ do preventivního programu Řidičský průkaz internetového surfaře (ŘPIS), který vede k minimalizaci rizik internetu jako kyberšikana, sexting, kybergrooming, sociální sítě, netolismus, stalking, hoaxy a další. Smyslem projektu není nabídnout školám jen potřebné, poptávané a efektivní aktivity zdarma, ale také jim umožnit získat ocenění Odpovědná škola, jež je předáváno ve formě samolepky (možno vylepit na vchodových dveří) a elektronicky (umístění na webových stránkách školy). Tímto bude mít organizace u rodičů i veřejnosti punc školy, která dbá na prevenci rizikových jevů na internetu. Ocenění je možno získat po realizaci aktivit zaměřených na různé cílové skupiny (žáci, rodiče, učitelé, senioři), nebo dvou aktivit zaměřených na žáky (školení, projektový den. sympozium), které nabízíme v rámci dalších projektů taktéž zdarma.


Informace o novém programu O2 Chytrá škola Nadace O2

Získejte až 100 000 Kč pro svou školu na příští školní rok z nového grantového programu Nadace O2. Přihlaste se do 13. 5. 2019!

Naše organizace vám může nabídnout tyto aktivity:

1) certifikované školení pro žáky od 5.-9. ročníku,

2) projektový den pro 2. stupeň, který obsahuje 10 samostatných stanovišť,

3) akreditované školení pro učitele,

4) přednášku pro rodiče,.

Věděli jste, že až 40 % dětí se už někdy v živote setkalo s kyberšikanou? Víte, že podle některých odhadů bude drtivá práce budoucnosti spojena s využíváním digitálních technologií? Zapojte se do programu O2 Chytrá škola a rozvíjejte společně s námi digitální gramotnost v ČR.

Součástí programu O2 Chytrá škola je nový a stále se rozvíjející vzdělávací portál ww.o2chytraskola.cz. Portál je určený učitelům i rodičům a primárně se zaměřuje na online bezpečí a mediální gramotnost. Web je vytvářen ve spolupráci s odborníky na danou problematiku a věříme, že na něm především učitelé najdou mnoho zajímavých materiálů, které jim pomohou se lépe zorientovat v nástrahách a příležitostech digitálního světa, a informace z této oblasti budou předávat dále dětem.

Nedílnou součástí O2 Chytrá škola je i vyhlášení nového grantového programu pro základní školy, díky kterému mohou školy žádat o finanční podporu v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů, rodičů a žáků. Více o grantu naleznete na stránkách www.o2chytraskola.cz/grantovy-program.


Mediální výstup Dobré ráno

V úterý 3. 4. 2019 byl náš vedoucí lektor a metodik prevence lukáš Látal pozván na další besedu do ranního pořadu České televize - Dobré ráno. Společně s moderátory upozornili na problematiku kyberšikany, možností obrany a diagnostiky oběti, ale také novou mobilní aplikaci TikTok, pomocí které je možné natáčet a zveřejňovat 15 sekundová videa, nicméně je často zneužívána k nevhodným kontaktům s manipulátory, pedofily atd. I přes mírnou Lukášovu nervozitu věříme, že byla beseda prospěšná v medializaci rizik internetu a přispěje tak k osvětě mezi rodiči a pedagogy. Odkaz k pořadu je zde: Dobré ráno.


Aktivity leden až březen 2019

Začátek roku jsme věnovali administrativnímu vypořádání ukončených projektů, ale také několika vzdělávacím aktivitám. V lednu jsme školili pěstouny pro neziskovou organizaci Polárka, žáky i veřejnost v Krnově a studenty na SPŠE v Havířově. V únoru a březnu pokračovala školení pro žáky, rodiče i učitele díky schválenému projektu MŠMT Kyberšikana má červenou: Gymnázium Český Těšín, ZŠ Staříč, AHOL - střední škola, Monty Škola, ZŠ Bolatice, ZŠ Majakovského Karviná a ZŠ Ostrčilova. Zároveň pracujeme na novém vzdělávacím materiálu pro seniory v rámci mezinárodního projektu New Methods and Forms of Cybernetic Security for Senior. Taktéž v těchto dnech zaškolujeme novou lektorku Míšu, která se doufejme stane naší novou posilou a bude se podílet především na školeních pro žáky.


Schválený projekt MŠMT Kyberšikana má červenou

Skvělá zpráva! Pro rok 2019 máme díky schválenému projektu Kyberšikana má červenou od MŠMT možnost realizovat certifikovaný program primární prevence, akreditované školení pro učitele, nebo přednášku pro rodiče. pokud budete mít zájem se do našich aktivit zdarma zapojit, stačí se nám ozvat a společně domluvit termín. Místem realizace vzdělávacích aktivit musí být Moravskoslezský kraj. Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Metodika Tools and Games against Cyberbullying

Přes následující odkaz si můžete stáhnout metodiku projektu Tools and Games against Cyberbullying, na níž jsme se podíleli jako koordinátor mezinárodního projektu společně s partnery z Německa, Slovenska, Španělska a Estonska. Metodika přináší popis preventivních aktivit, které jednotliví partneři prezentovali při mezinárodních setkáních. Link ke stažení metodiky je zde .


Beseda na téma netolismu v Dobrém ránu v České televize

Dne 4. 10. náš metodik prevence Mgr. Lukáš Látal diskutoval s moderátory pořadu Dobrého ráno v České televizi rozebíral aktuální téma netolismu, nadužívání sociálních sítí, FOMO, ale i kyberšikany. Na jednotlivé části besedy se můžete podívat v archivu České televize..


Den offline 29. 9.

Na sobotu 29. 9. organizuje Národní centrum bezpečnějšího internetu společně s webovým magazínem flowee.cz Den offline. Smyslem akce je odpojení se od virtuálního světa alespoň na jeden den a pochopit, jak moc nám internet, sociální sítě i mobilní telefony nabourávají běžný život a jsou kolikrát našim pánem, než sluhou. Zkusme se alespoň na jeden den společně odpojit, mohlo by to být obohacující a zajímavá zkušenost!


Školení a akce do konce prázdnin

Do konce prázdnin se nám podařilo realizovat další preventivní akce v rámci projektů Bezpečný internet s ČSOB a Ostrava - město odpovědných škol. Zapojili jsme tak do školení organizace jako SVP Koblov, ZŠ Slezská Třinec, střední školu AHOL, ZŠ Stará Ves nad Ondřejníkem, ZŠ A. Hrdličky, ZŠ Raškovice, rodinné centrum Chaloupka, SPŠ Elektrotechnická Havířov, ZŠ Neplachovice, ZŠ Hurníkova Opava, Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené (Olomouc), ZŠ Proskovice. Naše aktivity se nicméně nesoustředí jen na dospívající ve školních lavicích, ale i na táborech, ozdravných pobytech, letních promo akcích a soustředěních. O prázdninách se proto na nás můžete těšit na akcích Buntaranty, Rady dětí a mládeže MSK, ale také na různých městských a komerčních slavnostech. Poslední srpnový týden nás čeká řada akreditovaných školení pro učitele, v případě zájmu nás kontaktujte, máme ještě volné termíny.


Mezinárodní projekt Tools and Games

V rámci mezinárodního projektu jsme se účastnili posledních dvou setkání s ostatními partnery z Německa, Španělska, Slovenska a Estonska. Finální setkání proběhlo od 16. května ve Španělsku. Na setkání byla připravena vypracovaná metodika s aktivitami a hrami proti kyberšikaně od všech partnerů. Zároveň nám partneři ze Španělska představili vlastní aktivity realizované v rámci své organizace a také památky a zajímavosti města Seville. Všem partnerům děkujeme za skvělou práci a věříme, že i společně vytvořená metodika, kterou je možno si stáhnout z našich stránek zdarma, přispěje k minimalizaci rizik kyberšikany.


Aktivity po Novém roce

I v novém roce se věnujeme školení žáků na základních a středních školách, rodičů, učitelů i seniorů, a to především díky finanční podpoře ČSOB a statutárního města Ostrava, a to prostřednictvím našich projektů Bezpečný internet s ČSOB a Ostrava - město odpovědných škol. V případě zájmu o školení nás neváhejte kontaktovat, všechny projektové aktivity jsou zdarma.


Beseda o trollech v pořadu Dobré ráno České televize

Dne 11. 1. 2018 se náš lektor Lukáš Látal opět zapojil do pořadu Dobré ráno v České televizi, tentokrát jsme si povídali o působení trollů a jejich možných následcích na jedincích, ale i na veřejném mínění.


Meeting v německém Rastattu s projektem Tools and Games

Ve dnech 9. - 11. 11. 2017 jsme se opět účastnili mezinárodního setkání partnerů projektu Tools and games against Cyberbullying, tentokrát v německém Rasttatu. Při tomto setkání nás partneři s Německa seznámili s jejich aktivitami a příspěvkem do společné metodiky preventivních her proti kyberšikaně. V pátek jsme se s ostatními partnery ze Slovenska, Španělska, Estonska a Německa účastnili veřejné konference, kde jsme prezentovali výsledky a záměr našeho projektu. Fotografie z celého setkání si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Plná kapacita sympozia, příspěvky stále vítány

Po jednom týdnu od vyhlášení data sympozia máme plnou kapacitu sálu, musíme tudíž ukončit přihlášky. Stále je však možné se sympozia účastnit s žákovským příspěvkem, k dnešnímu dni máme registrováno 5 vystupujících ze základních i středních škol. Odměnou a motivací pro vystupující je věcné podekování v podobě powerbanky od sponzora sympozia (ČSOB) i celého projektu Bezpečný internet s ČSOB.


Pozvánka na 5. žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě

rádi bychom vás pozvali na již tradiční 5. ročník žákovského sympozia Nebezpečí virtuální sítě 2017, které se koná od 9.00 v pátek 8. 12. 2017 v sále zastupitelstva Úřadu Moravskoslezského kraje (28. října 117, Ostrava, tram. Adresa: zastávka Krajský úřad ). Registrace bude probíhat opět na stránkách sympozia.. Letos jsme omezili účast pro jednu školu na 20 žáků, případně na jeden třídní kolektiv, Veškeré podrobnosti o sympoziu se dozvíte taktéž na stránkách sympozia. Bonusem pro vystupující bude letos POWERBANKA, a to díky poskytovateli dotace ČSOB, která podpořila náš projekt Bezpečný internet s ČSOB.


Přednáška pro seniory v CVČ vietnamská, Ostrava-Poruba

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce z řad seniorů na přednášku 7. 11. 2017 od 14:00 v CVČ Vietnamská 1541, Poruba. Před přednáškou jsme se setkali se skupinou seniorů a společně řešili témata, která je aktuálně nejvíce zajímají, a proto věříme, že přednáška splní očekávání obou stran. Vstup na přednášku je samozřejmě zdarma. Přednáška je realizována v rámci projektu Ostrava - město odpovědných škol, který finančně podpořilo Statutární město Ostrava.


Projekt Bezpečný internet s ČSOB II.

S radostí oznamujeme, že jsme byli podruhé úspěšní v grantové výzvě Bezpečnost v online prostředí vyhlášené v rámci ČSOB Nadačního programu vzdělání. dotaci jsme získali na pokračování předešlého projektu Bezpečný internet s ČSOB II. V rámci projektu budeme realizovat certifikovaná školení pro žáky, projektové dny na školách a závěrečné žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě, které se bude konat na Úřadu Moravskoslezského kraje dne 8. 12. 2017. Více o projektu v záložce projekty.


Volné termíny na školení v Ostravě

Díky projektu Ostrava - město odpovědných škol, na kterém se finančně podílí statutární město Ostrava, stále nabízíme termíny na školení žáků, učitelů, rodičů i seniorů. Stačí nás kontaktovat a domluvit si termín školení, které je díky dotaci zdarma.


Nebuď oběť opět v pořadu Dobré ráno

V pondělí 21. srpna byl náš lektor a metodik Lukáš Látal pozván do pořadu České televize Dobré ráno. Společně s moderátory jsme si povídali o aktuálních rizicích internetu, a to především o kyberšikaně, sextingu, kybergroomingu, webcam trollingu a bezpečném používání mobilních telefonů. Odkaz na pořad najdete zde.


Projekt Ostrava - město odpovědných škol

Spolku se podařilo získat dotaci na projekt Ostrava - město odpovědných škol, který finančně podpořilo statutární město Ostrava. V rámci projektu proškolíme žáky, učitele, rodiče a nově i skupinku seniorů, kteří dnes představují početnou skupinu uživatelů internetu, a to často bohužel bez potřebných znalostí a návodů, jak se bránit podvodům a agresorům. Právě proto se naše školení seniorů nebude zaměřovat na počítačové dovednosti, ale spíše na pravidla bezpečného internetu, pravidla komunikace, desatero chytrého surfaře, práce s obětí a agresorem, poněvadž předpokládáme, že i prarodiče mohou u svého vnuka poznat symptomy kyberšikanovaného dítěte. Věříme, že projekt nastartuje nejen nový typ školení seniorů, ale také náš certifikát Odpovědná škola, který získá organizace, které není lhostejná prevence rizik internetu. Zapojené školy, které realizují aktivity pro žáky a pro učitele, nebo rodiče, získají ocenění Odpovědná škola, jež je možno vylepit na vchodových dvěří i na webových stránkách školy. Tímto bude mít organizace u rodičů i veřejnosti punc školy, která dbá na prevenci rizikových jevů. Školení si neklade za cíl kvantitu, ale kvalitu a efektivitu nabízených aktivit.


Projekt Ostrava - město odpovědných škol

V rámci výzvy prevence kriminality jsme získali dotaci na realizaci projektu Ostrava - město odpovědných škol, v rámci kterého budeme školit žáky, učitele, rodiče a seniory. Jelikož je projekt podán u statutárního města Ostravy, můžeme v do projektu zahrnout jen ostravské školy.


S Projektem Tools and Games against Cyberbullying v Tallinu

V chladném prvním dubnovém týdnu jsme se vydali na pracovní meeting v rámci pokračování projektu Tools and Games against Cyberbullying. Po úvodním setkání partnerů ze Španělska, Slovenska a Estonska, jsme se vydali do estonského Tallinu, abychom načerpali místní inspiraci v preventivních aktivitách proti kyberšikaně. Díky hostující organizaci jsme se seznámili nejen s hrami a aktivitami, ale také ochutnali místní speciality a navštívili zajímavá místa v Tallinu i Helsinkách. Veškeré aktivity od všech partnerů budou v závěru projektu shrnuty do publikace a zdarma ke stažení na našich stránkách, věříme, že budou dobrým pomocníkem nejen v naší práci, ale i pro učitele a metodiky prevence na všech školách v ČR.


Nebuď oběť na Festivalu Jeden svět v Třinci

Dne 21. 3. 2017 se náš lektor Lukáš Látal účastnil akce Živá knihovna v rámci festivalu Jeden svět, který se uskutečnil v útulných prostorách Městské knihovny Třinec. V rámci akce měli nejprve během dopoledne studenti středních škol možnost diskutovat s jednotlivými knihami-hosty jejich téma, odpoledne byl dán prostor také široké veřejnosti. Naše zkušenost nás utvrdila v tom, že mladí mají o rizika internetu zájem a reflektují zvyšující se ovlivňování dětí moderními technologiemi, především pak netolismus, kyberšikana a sexting. Děkujeme organizátorům festivalu za velice podnětné setkání s dospívajícími včetně dobrovolníků zajišťující chod akce, ale i s dalšími zajímavými hosty - živými knihami, které bylo inspirující číst.


Omezení školení v roce 2017

Jelikož se našemu spolku nepodařilo prozatím získat dotaci na preventivní školení a nejsme jej schopni hradit z vlastních zdrojů, musíme oznámit pozastavení jejich realizace. Jediná možnost je hradit školení z vlastních zdrojů organizace, nikoli však formou výběru od žáků/účastníků. Ve schvalovacím řízení je stále žádost o dotaci u Statutárního města Ostrava, které se týká jen ostravských škol a školení pro seniory. Budeme se snažit během roku získat nové dotace, abychom mohli pokračovat v naší preventivní práci a navázat na zavedenou spolupráci se školami a dalšími institucemi. Děkujeme za pochopení a vaši přízeň.


Žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě 2016

Letošní žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě 2016 proběhlo v reprezentativních prostorách Úřadu Moravskoslezského kraje a celkově se jej účastnilo přes 130 hostů, a to především z řad žáků základních a středních škol, nechyběli ovšem také učitelé. Sympozium bylo premiérově věnováno pouze žákovským příspěvkům. Úvodní vystoupení si vzali na starosti žáci ze ZŠ Pod Sovou z Frýdku-Místku s prezentací svého komixu Falešný facebookový profil, který upozorňoval nejen na rizika kybergoomingu, ale také sextingu a nezodpovědné komunikace s neznámými uživateli. Druhým vystupujícím byla členka Social týmu Sára Poloučková, která se musela obejít bez své parťačky a převzít na sebe i její část výstupu. Vše zvládla a i po jejím vystoupení Petr Pan se žáci v diskuzi blíže zajímali o víkendový pobyt, na němž se účastníci školili také v problematice kyberšikany. Třetí a čtvrtý výstup měli dvě rozdílné skupiny žáků ze ZŠ a MŠ Ludgeřovice, kdy první bylo vystoupení Nebezpečí na internetu a druhý Někdy to vypadá nevinně. Oba příspěvky se dotýkaly problematiky kyberšikany a používání sociálních sítí, součástí byly také krátká videa, která vznikla ve spolupráci se školou. Po diskuzi přítomných žáků jsme sympozium přerušili pauzou na občerstvení, kdy byla pro přítomné připravena také čokoládová fontána. Po přestávce přišel na řadu příspěvek Wichterlova gymnázia Kyberšikana aneb na čí straně je chyba? Oba vystupující, Dominik Holický a Lukáš Mada, přesvědčili přítomné o svých řečnických dovednostech a svým přednesem rozproudili také zajímavou diskuzi. Předposlední prezentace Deep a dark web se ujali Roman Szymutko a Patrik Calda ze ZŠ Albrechtice, ačkoli je tato tematika velice citlivá, účastníci díky prezentátorům pochopili rizika spojená s tímto fenoménem. Závěrečným výstupem byla Virtuální realita žákyň ZŠ Bruntál, Školní 2. Všichni vystupující, zapojení aktivní učitelé i školy získali poděkování za vystoupení, nicméně pro prezentátory je největší výhodou zkušenost s veřejným vystoupením před stohlavým davem vrstevníků i následná diskuze a reagování na dotazy. Děkujeme nejen Andree Matějkové, Úřadu MSK, vystupujícím, ale i divákům za jejich aktivní zapojení do diskuze, která by jistě přesáhla náš časový plán. Jelikož se letošní formát sympozia osvědčil a předčil naše očekávání, budeme se i v příštích letech snažit realizovat akci v tomto duchu, kdy žáci téma ne pasivně vyslechnou, ale diskutují s vrstevníky nad danou problematikou se zápalem a zaujetím. Poděkování patří také MŠMT, díky jehož finanční podpoře se sympozium konalo. Ze sympozia vznikla také mediální zpráva, a to v regionální televizi Polar a Rádiu Impuls.


Beseda v Dobrém ránu na ČT

Již podruhé si nás tvůrci pořadu Dobré ráno. České televize pozvali na besedu o rizicích internetu. V dílu ze dne 9. 11. 2016 jsme si povídali především o hoaxech, ale přišla řeč také na phishing. Společně jsme se seznámili s novými i stále opakujícími typy hoaxů, jejich riziky i způsoby, jak se jim bránit. Děkujeme moderátorům za skvělou atmosféru pořadu i snídani v podobě hovězího steaku s čokoládovou polevou a pyré z fialových brambor. Budeme se těšit na další spolupráci.


První udílení titulu odpovědná škola

Od nového školního roku se náš spolek pustil do nové aktivity, jíž chce odměnit a ocenit dlouhodobou preventivní práci metodiků prevence a výchovných poradců na konkrétních školách. Mezi prvními oceněnými tak jsou ZŠ PAskov, ZŠ I. Hurníka Opava a ZŠ Gen. Píky Ostrava. Všechny jmenované organizace si své ocenění zasloužili díky své kontinuální preventivní činnosti zaměřené nejen na žáky, ale i na učitele a rodiče. Dalšími možnostmi, jak nyní zvýšit šance na udělení Odpovědné školy, je zapojit žáky například do žákovského sympozia Nebezpečí virtuální sítě 2016, případně zorganizovat projektový den S kyberšikanou v duši. Oceněným školám gratulujeme a těšíme se i s vámi ostatními na další spolupráci.


žákovské sympozium Nebezpečí Virtuální sítě 2016

Zveme vás na žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě 2016 zaměřené ryze na příspěvky dospívajících ze základních, středních i vysokých škol. Tentokrát se bude konat v pátek 2. 12. 2016 v sále Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Plakát sympozia najdete na našem facebooku a ve fotogalerii. Další podrobnosti a registraci najdete na stránkách sympozia. Sympozium se realizuje v rámci projektu Kyberšikana má červenou, který finančně podpořilo MŠMT.


Aktivity na začátku školního roku

Začátek školního roku je ve znamení početných školení pro základní a střední školy, své aktivity jsme tak realizovali na půdě ZŠ Jablunkov, ZŠ Staré Město, ZŠ Paskov, ZŠ Studénka (Sjednocení), ZŠ Chlebovice, ZŠ Komenského Fulnek, ZŠ Vítkov, SŠ Mendelova Nový Jičín, Dětský domov Melč, ZŠ Frýdek-Místek (1.máje), ZŠ Havířov-Šumbark, ZŠ T. G. Masaryka Frýdlant, ZŠ ČSA Bohumín, ZŠ Nádražní Ostrava, ZŠ I. Hurníka Opava. Taktéž realizujeme společně s Integrovanou střední školou - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí projekt na vzdělávání studentů a učitelů. Intenzivně taktéž pracujeme na psaní vlastních projektů u různých poskytovatelů dotací tak, aby byly naše aktivity i pro další rok pro cílovou skupinu dospívajících a učitelů zcela zdarma. Nově se také chceme zaměřit na vzdělávání seniorů, tak držte palce, ať nám projekty vyjdou.


Pozvánka na akci Hrad žije 1. pomocí

Přijďte za námi na preventivní akci Hrad žije 1. pomocí dne 11. září na Slezskoostravském hradě zaměřené na rodiny s dětmi, čeká vás mnoho zajímavých aktivit s hasiči, záchranáři, první pomocí a dalšími organizacemi zabývajícími se preventivní činností. Akce se účastníme díky projektu Komunita Nebuď oběť podpořeném Ministerstvem zdravotnictví.


Plná kapacita školení - nové žádosti leden/únor

Jak jsme avizovali v dubnu, kapacita projektů na realizaci školení pro žáky je do konce kalendářního roku vyčerpána. Nicméně se snažíme získat nové, o jejichž schválení vás budeme informovat na našich stránkách a rozesílkou po školách. Pokud máte o školení zájem, můžete nás kontaktovat na našem e-mailu, uložíme si vaši žádost do databáze k ostatním školám. Jakmile budeme vědět o schválení dotace, sami se vám ozveme. S kontaktem prosím neváhejte, již nyní registrujeme 15 organizací se zájmem o školení. Stále je ovšem možné objednat akreditované školení pro učitele a přednášku pro rodiče, a to díky projektu Kyberšikana má červenou podpořeným MŠMT.


Aktivity z prázdnin

Ani o prázdninách jsme nezaháleli! Realizovali jsme tři preventivní školení na táborech společně s výstavou našich komixů, a to díky projektu Bezpečný internet s ČSOB. Taktéž jsme se účastnili veřejných akcí s propagací naší komunity a aktivit prostřednictvím projektu Komunita Nebuď oběť podpořený Ministerstvem zdravotnictví. Taktéž stále pracujeme na aktualizaci obsahu našich stránek, těšte se a třeste se, budeme rozšiřovat rizika o digitální demenci. Podaná žádost o projekt u společnosti Avast bohužel schválená nebyla, ale nevadí, jedeme dál, držte nám palce i v dalším školním roce!


Pozvánka na akci Hrad žije 1. pomocí

Ve spolupráci se Záchranným týmem OS ČČK Ostrava se budeme podílet na aktivitách celospolečenské akce Hrad žije první pomocí dne 11. 9. 2016 na Slezskoostravském hradě. Přijďte se s námi pobavit i poučit, na vidění toho bude opravdu hodně: zážitková trasa pro širokou veřejnost, ukázky činnosti a techniky záchranného systému, soutěže a hry pro děti, preventivní stánky a mnoho dalšího. Vstupné je dobrovolné. Akce se můžeme účastnit díky projektu Komunita Nebuď oběť podpořeného Ministerstvem zdravotnictví.


Aktivity červenec a srpen

V prázdninových měsících nezahálíme, sepisujeme nové žádosti o projekty, navazujeme spolupráci s některými významnými partnery (Avast, ČSOB, ING), zároveň inovujeme naše školení pro učitele a rodiče tak, aby reflektovalo nejnovější trendy v rizicích internetu. Zároveň jsme realizovali preventivní aktivity na čtyřech dětských táborech, v závěru měsíce srpna uskutečníme sedm školení pro učitele a rodiče. Nyní se pomalu připravujeme na další žákovské sympozium, nechte se překvapit, kde bude tentokrát.


Květen a červen

V posledních dvou měsících školního roku jsme opět naplňovali cíle našich projektů Kyberšikana má červenou (MŠMT) a Bezpečný inetrnet s ČSOB (ČSOB). Školení probíhalo na základních i středních školách, stejně tak jsme se věnovali přednáškám pro rodiče a učitele. K zapojeným organizacím patří DAKOL Havířov, ZŠ Darkovice, ZŠ Slezská Třinec, ZŠ Dolní Domaslovice, ZŠ Studénka, ZŠ Janovice, ZŠ Kaštanová Třinec, SŠT Přerov, ZŠ Dětská Poruba, ZŠ Šenov, ZŠ ČSA Bohumín, ZŠ Ukrajinská Poruba, ZŠ Kpt. Jasioka Havířov, ZŠ Albrechtice, SVP Koblov, ZŠ Mařádkova Opava, ZŠ Gorkého Havířov, ZŠ Dvořáčka, ZŠ Horní Suchá. Věříme, že jsme se zapojenými školami navázali dobrou spolupráci, která bude pokračovat i v budoucnu.


Plná kapacita projektů a ukončení přijímání nových školení pro žáky

Za celou dosavadní historii organizace se ještě nestalo, abychom již 5. měsíc projektů na dotovaný certifikovaný program primární prevence ukončili žádosti na školení pro žáky základních a středních škol. Kapacita projektů Kyberšikana má červenou (MŠMT) i Bezpečný internet s ČSOB byla překročena a na další školení již nemáme prostředky. Termíny školení jsou naplněny až do konce kalendářního roku 2016. Na základě tohoto enormního zájmu škol a dalších organizací, včetně Diagnostických ústavů, Středisek výchovné péče, Dětských domovů, Středisek volného času atd. jsme zvýšili snahu o získání dodatečných projektů od rozmanitých poskytovatelů, včetně komerčních subjektů. Jakmile získáme nový projekt, budeme vás informovat na našich stránkách. Děkujeme za projevený zájem o naše aktivity a omlouváme se neuspokojeným zájemcům.


Aktivity v měsíci březnu a dubnu

Nebuď oběť v květnu realizovala řadu certifikovaných programů primární prevence pro žáky základních a středních škol, a to díky projektům Bezpečný internet s ČSOB a Kyberšikana má červenou od MŠMT, v rámci něhož jsme taktéž uskutečnili přednášky pro učitele a rodiče. Mezi zapojenými organizacemi jsou MŠ J. Maluchy Ostrava, SŠT Přerov, Střední soukromá škola Ahol z Ostravy, ZŠ Dětská Ostrava, ZŠ Darkovice, Střední škola teleinformatiky Poruba, Středisko výchovné péče Koblov, ZŠ Šenov, ZŠ Paskov, Domov dětí a mládeže Havířov, Středisko volného času Ostrava-Poruba. Děkujeme těmto organizacím za spolupráci, v níž budeme rádi spolupracovat. Zároveň jsme se sami vzdělávali na školení pro žadatele projektů z Evropského sociálního fondu. Lukáš Látal se taktéž účastnil úžasného Festivalu bez Bariér, který zorganizovali Přátelé pěstounských rodin Buntaranta.


Pozvánka na přednášku pro veřejnost v Ostravě

Ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Poruba uspořádáme přednášku pro veřejnost dne 27. 4. v 16.30 v Centru volného času, Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba. Přijďte a seznamte se s nejnovějšími riziky internetu a nástrahami pro vaše potomky. Lektorem bude Mgr. Lukáš Látal.


Červená knihovna Nebuď oběť

Konečně jsme zrealizovali Červenou knihovnu Nebuď oběť, která obsahuje základní literaturu zabývající se riziky internetu, a to v kategoriích Kyberšikana, Sexting, Sociální sítě, Mobily, Kybergrooming, Netolismus a Výchovný poradce s publikacemi na řešení šikany a práci s třídním kolektivem. Do knihovny jsme zahrnuli také populárně naučné knihy na výuku bezpečného internetu pro děti a seniory, ale i odborné tituly zabývající se kyberkriminalitou. Své místo má i beletrie pro dospívající a DVD s příběhy obětí kyberšikany a problematického využívání sociálních sítí. Nezapomeňme také na materiály z dílny E-Bezpečí (děkujeme Kamilu Kopeckému za pejska) a Safer Internetu. Knihovnu se budeme snažit neustále doplňovat a její celý seznam již brzy zveřejníme na našich stránkách. Věříme, že bude ku pomoci nejen nám v naší odbornosti, ale také pro VŠ studenty, kteří se tématu rizik internetu zabývají ve svých diplomových a bakalářských pracích. Za finanční pomoc s realizací děkujeme společnosti ALVIT - inovace a vzdělávání s.r.o. PS: Přestože knihovna nese název "červená", opravdu neobsahuje žádnou pokleslou literaturu s lechtivou tématikou nevalné kvality. :)


červená knihovna a den bezpečnějšího internetu 2016

Dlouho jsme přemýšleli, jakou další aktivitu do nového roku a ke Dni bezpečného internetu 2016 zrealizovat. Nakonec padla volba na zřízení Červené knihovny Nebuď oběť, jejíž základ je založen na několikaletém shromažďování materiálů našich členů. Název může některým evokovat známý význam milostné, pokleslé literatury, nicméně náš název se neodvíjí ani tak od obsahu, jako od červené barvy samotné knihovny, která má spíše fungovat jako něco výstražného. Knihovna tak nese barvy spolku a postupně do ní budeme přidávat nově vydané knižní novinky zabývající se tématikou rizik internetu a přidružených témat. Prozatím jsme jednotlivé oddíly rozdělili na Kyberšikanu, Sexting, Sociální sítě, Kybergrooming, Mobily, Netholismus. Dalšími oblastmi z jiného soudku jsou Výchovný poradce a škola, DVD filmy a Diplomové práce. Zároveň jsme nezapomněli na dvě nejstarší organizace zabývající se bezpečným internetem u nás – E-Bezpečí a Safer Internet, které mají společně s našimi materiály vymezenou taktéž svoji část knihovny. Motivací, proč jsme knihovnu založili, je jednoduchý, jednak slouží jako pomoc pro vysokoškolské studenty, kteří zpracovávají diplomovou nebo bakalářskou práci na některé z uvedených témat, jednak také pro naše vlastní vzdělávání v tak rychle se vyvíjejícím prostředí, jakým moderní technologie jsou. Nynější stav čítá přibližně 50 publikací a DVD. Kompletní seznam budeme pravidelně aktualizovat na našich stránkách. Zapůjčení knih může být spojeno s osobní konzultací s hlavním metodikem spolku Mgr. Lukášem Látalem, který již na několika vysokoškolských závěrečných pracích participoval. Půjčovné je zdarma, nicméně na knihy budeme vybírat vratné zálohy. Věříme, že Červená knihovna Nebuď oběť přitáhne další zájemce o problematiku rizik internetu a prohloubí její povědomí mezi obyvateli Ostravy. Podobu Červené knihovny si můžete prohlédnout ve fotogalerii, pokud si budete chtít vypůjčit některou publikaci, stačí nás kontaktovat.


ŠKolení ředitelů AHOL

Ve spolupráci s Úřadem Moravskoslezského kraje jsme uspořádali školení pro ředitele středních a vyšších škol Ahol, kde jsme vedoucí pracovníky seznámili se základními metodami prevence rizikových jevů spojených s moderními technologiemi, ale i tématy kyberšikany, kybergroomingu, sociálních sítí a dalších. Zároveň jsme probrali další možnosti spolupráce a již nyní jsme na dobré cestě k proškolení nejen studentů, ale i učitelského sboru a rodičů.


Předání ceny za 3. místo v soutěži ECPA v Praze

Dne 18. 2. jsme byli společně s ostatními oceněnými pozváni na slavnostní předání Evropské ceny prevence kriminality 2015 (ECPA) na půdě Ministerstva vnitra v Praze. Spolu s organizátory setkání jsme si popovídali o preventivní činnosti ministerstva a oceněných projektech. Získaný diplom můžete najít ve fotogalerii.


Schválený projekt MŠMT Kyberšikana má červenou

V novém roce máme další dobrou zprávu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám schválilo nový projekt Kyberšikana má červenou, v rámci kterého můžeme nabízet náš certifikovaný program primární prevence Řidičský průkaz internetového surfaře opět ZDARMA pro 30 škol, ale také akreditované školení pro učitele a přednášky pro rodiče. Pokud máte o školení zájem, stačí si domluvit termín a podmínky školení na našem emailu, případně telefonicky. Děkujeme MŠMT za dotaci a dlouholetou podporu, jíž si vážíme.


Sumář aktivit roku 2015

Další kalendářní rok máme za sebou a my vám přinášíme přehled toho, co se nám v roce 2015 podařilo uskutečnit. Na prvním místě musíme zmínit získání projektů od tří rozdílných poskytovatelů, díky projektům S kyberšikanou v duši Ministerstva zdravotnictví, Kyberšikana má červenou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Bezpečný internet s ČSOB od Československé obchodní banky jsme mohli realizovat zdarma náš certifikovaný program primární prevence Řidičský průkaz internetového surfaře (2 200 účastníků), akreditované školení učitelů (189) i přednášky pro rodiče (150). Dále jsme ve spolupráci se základními školami uspořádali deset projektových dnů, jichž se nakonec aktivně účastnilo přes 820 žáků. A co dalšího pokládáme v uplynulém roce 2015 za úspěch?

1. Napadení našich stránek hackery třikrát po sobě!

Na vysvětlení této skutečnosti máme pouze dvě vysvětlení, buď jsme se stali terčem útoku zcela náhodně, což nevypovídá nic lichotivého o bezpečnostním zabezpečení našeho webu, nebo byl atak zcela záměrný. Pokud je pravdivá druhá varianta, vypovídá to o naší činnosti to, že ji zřejmě děláme dobře a pro někoho se stáváme nepohodlnými. Kdo by nechtěl být takto oceněn? Pokud si nás všímají už i hackeři, věřím tomu, že oslovit cílové skupiny dospívajících, rodičů, učitelů, úředníků a široké veřejnosti už nebude takový problém.

2. Opakované schválení projektů od MŠMT a MZ na aktivity, které nabízíme všem CS zdarma.

Jestliže je první bod záměrně uveden s nadsázkou, druhý bod je pro nás opravdu zadostiučiněním za naši dlouholetou spolupráci se státní správou, pro kterou jsme se stali spolehlivými partnery pro realizaci projektů a další spolupráce. Tímto oběma ministerstvům děkujeme za jejich podporu.

3. Navázání spolupráce a získání dotací od nového poskytovatele ČSOB.

V rámci Nadačního programu vzdělání 2015 od ČSOB jsme byli úspěšnými žadateli o dotaci na naše certifikované školení pro žáky základních a středních škol po celé České republice. Tímto projektem se nám podaří protrhnout hranici kraje a více se prezentovat i v dalších krajích. Děkujeme ČSOB i jeho zaměstnancům za velice vstřícný přístup, zázemí i možnost sdílení zkušeností s ostatními úspěšnými žadateli z celé ČR.

4. Zájem cílových skupin o naše školení.

Možná se někomu může zdát tento bod fádní, ale udržet si zájem cílové skupiny i kvalitu nabízených služeb je v průběhu času velice náročné. V nastavení kvality nám v určitém smyslu pomohlo certifikační řízení a ucelení dokumentů organizace. Zájem cílové skupiny o naše aktivity je pro nás známkou toho, že děláme naši práci dobře, že si učitelé mezi sebou předávají informace o realizovaných školení, že krajský koordinátor má přehled o fungování jednotlivých organizací i to, že je naše nabídka natolik pestrá, že některé školy využívají našich nabídek s každoroční pravidelností.

5.Navázání spolupráce s Ostravskou univerzitou.

Úspěšná kooperace s Ostravskou univerzitou probíhala díky komunikaci s Katedrou psychologie Filozofické fakulty, a to díky vstřícnému přístupu doc. PhDr. et Mgr. Marie Vašutové a Ph.D., PhDr. Viktórie Kopuničové, PhD. Prvním společným počinem bylo žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě, které se uskutečnilo v aule Ostravské univerzity a na němž vystupovaly jak zmíněné pedagožky, tak i studentka OU s vlastním příspěvkem. Zásadním důvodem pro užší spolupráci s Ostravskou univerzitou je nábor nových lektorů pro naše certifikované programy, i proto plánujeme založit Červenou knihovnu Nebuď oběť, do níž budeme shromažďovat dostupnou literaturu k tématu rizik internetu, včetně diplomových prací a zahraničních zdrojů. Studentům píšící diplomovou práci jistě poslouží jako dobrý pramen informací, jako další bonus zmiňme osobní konzultace s našim hlavním metodikem.

6. Nominace za Moravskoslezský kraj na Evropskou cenu prevence kriminality 2015.

Ministerstvo vnitra každoročně organizuje národní kolo v soutěži Evropská cena prevence kriminality (ECPA) a každý krajský úřad měl právo zařadit jedno svého favorita. Za Moravskoslezský kraj byl nominován náš projekt S kyberšikanou v duši, který byl realizován z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Velice si vážíme toho, že Krajský úřad oceňuje a věří naší práci a v konkurenci ostatních organizací nominovala právě nás.

7. Získání 3. místa za ČR (1. E-Bezpečí, 2. Praha Bezpečně online 2015).

Přestože již několik let se v soutěži ECPA neumístil žádný projekt z Moravskoslezského kraje, nám se to podařilo! V nabité celorepublikové konkurenci jsme získali 3. místo za nejlepší projekt S kyberšikanou v duši. První místo si odnesl olomoucký projekt E-Bezpečí a hned za ním skončil pražský Praha Bezpečně online 2015. Oběma oceněným gratulujeme a věříme, že naše úsilí přispěje k bezpečnějšímu internetu v českém prostředí. Děkujeme taktéž Ministerstvu vnitra za ocenění a Ministerstvu zdravotnictví za finanční podporu našich aktivit.

Přehledný sumář v podobě obrázku si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Ohlédnutí za 3. žákovským sympoziem

Dne 9. 12. 2015 proběhl již 3. ročník žákovského sympozia Nebezpečí virtuální sítě, který se konal ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a její kantoři i studenti taktéž vystoupili s vlastním příspěvkem. Z vystupujících za odborné organizace vystoupili zástupci olomouckého projektu při Univerzitě Palackého E-Bezpečí a Web Rangers Google (Mgr. Jan Bartoněk), Seznam se bezpečně společnosti Seznam.cz (Martin Kožíšek), Poradna pro primární prevenci (Bc. Tomáš Velička) Centrum inkluze Opava (Mgr. Lucie Stanjurová), Úsek prevence a propagace Městské Policie Ostrava (Bc. Liana Pospíšilová), Státní policie ČR s projektem Poldík Webík 2.0. (por. Ing. Tomáš Vlačiha). Za Ostravskou univerzitu vystoupily doc. PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D. a PhDr. Viktória Kopuničová, PhD. s prezentacemi výsledků vlastního výzkumu, za studenty vystoupila Terézia Slívová s příspěvkem Kyberšikana jako nebezpečný jev ve společnosti. K dalším vystupujícím patřili žáci základních a středních škol:

3N - Nikdy nikomu nevěř (Tomáš Schwarz, Michaela Kaczmarková), OA a VOŠ sociální, Ostrava-Mariánské Hory

Bezpečnost na internetu (Klárka Bomboňová, Klárka Šupčíková, Jan Körner, Kristýna Nágelová), ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Web Rangers v praxi (František Lipina) - www.lipinafrantisek.webnode.cz, ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Nikdy nevíš, kdo je na druhé straně (Daniel Kaloča, Tomáš Kozák, Josef Žlebek, Tereza Česlíková, Jan Zdražil, Lucie Valníčková), ZŠ Ostrava Muglinov

Kyberšikana (Markéta Grygaříková, Nikola Poledníková a Matin Švejkovský), ZŠ a MŠ Staré Město

Z ohlasů návštěvníků, kterých bylo nakonec přes 100 registrovaných, jsme získali pozitivní zpětnou vazbu. Děkujeme všem návštěvníkům i vystupujícím za účast a věříme, že stejně povedený bude i 4. ročník.


3. žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě

Všechny zveme na 3. ročník žákovského sympozia, které se koná 9. 12. 2015 v aule Ostravské univerzity na ulici Českobratrská 16, OU je tentokrát také naší spolupracující organizací. Registrace a bližší informace o sympoziu jsou přístupné na stránkách 3. žákovské sympozium . A na koho se můžete těšit? E-Bezpečí, Seznam.cz, Google, Vodafone, Centrum inkluze, Městská Policie Ostrava, Státní policie ČR a žákovské příspvěky od samotných studentů s vlastním pohledem na problematiku bezpečného internetu a jeho rizik. A pro koho je sympozium určeno? Z řad odborníků zveme již dlouhodobě zavedené organizace, ale taktéž zástupce státní správy, policie, ale také nově vzniklé iniciativy, poněvadž nové pohledy a přístupy problematiku kyberprostoru obohacují. Žákovské příspěvky mohou prezentovat žáci od základních, přes střední, až po vysokou školu. Publikum bývá nejčastěji složeno z žáků a studentů, učitelů i metodiků prevence, ale i široké veřejnosti, která se o dané téma zajímá. Svým způsobem se dá říci, že na naše sympozium má otevřené dveře každý, kdo se chce s ostatními podělit o své zkušenosti, či se v roli posluchače něco nového o moderních technologiích dozvědět. Těšíme se na vás!


Aktivity v říjnu a listopadu

V říjnu a listopadu jsme realizovali několik certifikovaných školeních na základních i středních školách, zároveň jsme pokračovali v projektových dnech pro žáky 2. stupňů ZŠ. Podařilo se nám uspořádat i přednášky pro rodiče a učitele. Velkým úspěchem je pro nás získání projektu Bezpečný internet s ČSOB, na jehož představení jsme byli 15. 10. v pražské pobočce Československé obchodní banky. Pracujeme také na tvorbě nových projektů, abychom i nadále mohli naše aktivity nabízen všem cílovým skupinám zdarma.


3. místo našeho projektu v soutěži Evropská síť prevence kriminality (EUCPN)

Skvělá zpráva! Náš projekt S kyberšikanou v duši Ministerstva zdravotnictví byl oceněn 3. místem v národním kole soutěže Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) o nejlepší projekt roku 2015, jehož tématem bylo „Mládež a kyberkriminalita“. Je to vůbec první ocenění naší práce ze strany státní správy (Ministerstvo vnitra), čehož si velice vážíme. Vítězem soutěže se za ČR stal projekt E-Bezpečí, druhý pak skončil Praha Bezpečně online 2015 z dílny pražského Safer Internet. Oběma oceněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v tak nedoceněné práci, jakou primární prevence je!


Projekt Bezpečný internet s ČSOB

Našemu spolku se podařilo získat dotaci od Československé obchodní banky na realizaci certifikovaných školení pro žáky základních a středních škol. Celkově můžeme díky financování ČSOB proškolit zdarma 1500 dětí, a to nejen ze škol, ale i s mládežnických organizací a na táborech. Děkujeme ČSOB za důvěru a podporu.


Nominace Nebuď oběť za Moravskoslezský kraj na Evropskou cenu prevence kriminality 2015

Děkujeme všem pororovatelů, partnerským školám a organizacím, projekt S kyberšikanou v duši (podpořený Ministerstvem zdravotnictví) byl nominován za Moravskoslezský kraj na Evropskou cenu prevence kriminality 2015. Uvidíme, jak dopadne naše srovnání s činnostmi dalších organizací v České republice. Držte nám palce, ať si jedeme rpo ocenění do Bruselu!


Klavír pro Bílou holubici

Jelikož jsme se dílem náhody dozvěděli o klavíru, který nikdo nechce a za tři dny míří na skládku, rozjeli jsme Akci klavír. Naštěstí díky propojení naší organizace na spolky Buntaranta a Brána se nám podařilo klavír zachránit, nyní bude dále sloužit při nácviku vystoupení sdružení Bílá holubice,které má v současné době 40 členů a mnoho přátel z řad profesionálních umělců a spolupracovníků. Celkem je v jejich řadách 8 mladých lidí s tělesným handicapem, kteří spolu se „zdravými“ pravidelně navštěvují taneční tréninky vedené profesionálními choreografy a pedagogy, tančí v divadelních představeních a na různých vystoupeních. Všichni mají rádi tanec, hudbu a divadlo. Všichni chtějí ukázat lidem, že každý z nás může dělat, co má rád a zapojit se do umělecké tvorby. Jsme přesvědčeni, že spolupráce neziskových organizací může probíhat i prostřednictvím jednoduchého sdílení informací, díky čemuž neskončil funkční klavír na skládce, ale u mladých aktivních lidí, kteří jej budou ještě několik let plně využívat pro svou potřebu a možná i pro naši radost a rozptýlení.


Školení pro učitele a Bránu

Na konci měsíce srpna jsme realizovali dvě školení zcela rozdílného charaktaru, první bylo na ozdravném pobytu v Kateřinicích pro zdravotně postižené členy integračního klubu Brána, druhého se v přípravném týdnu účastnili učitelé ze základní školy Matiční v Ostravě. Oběma děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že v naši spolupráci budeme i nadále pokračovat.


Co se u nás dělo přes prázdniny? Čína, Banán a Brána

Pokud si myslíte, že jsme si jen užívali tropických veder, tak se pletete. Někteří členové sice nasávali energii a inspiraci pro práci až v daleké Číně, ale i tak jsme nezaháleli. Kromě školení na táborech a ozdravných pobytech jsme se připravovali na nadcházející druhou polovinu našich projektů Kyberšikana má červenou a S kyberšikanou v duši, v rámci nichž budeme pokračovat v realizaci projektových dnů, certifikovaného programu primární prevence i tvorbě metodických příruček pro pediatry. Navázali jsme spolupráci se společností Banan, která se zabývá webhostingem, společně se snažíme přivést k životu certifikaci škol, která by mapovala stav kyberšikany mezi žáky, zabezpečení školních stránek, skupiny i diskuze o škole i učitelích na facebooku a jejich charakter. Certifikace by měla přinést obraz školy z hlediska komplexního zabezpečení proti rizikům internetu, který by byl také orientační pro samotné rodiče. Druhou významnou započatou kooperací je integrační klub Brána,, jež je součástí Centra pro rodinu a sociální péči. A čím se klub zabývá? Integrační klub BRÁNA je prostor pro setkávání, seberealizaci, zábavu a rozvoj dětí a mladých lidí se zdravotním postižením a také pro jejich vrstevníky bez postižení – dobrovolníky. Společně tak tvoří společenství mladých lidí, kteří chtějí společně něco prožít a zároveň růst v samostatné bytosti. Jejich posláním je začleňování mladých lidí se zdravotním postižením ve věku od 12 do 35 let mezi vrstevníky a do společnosti. Věříme, že jste si odpočinuli a společnými silami opět vyrazíme vstříc boji proti rizikům internetu, pokud budete mít zájem o naše aktivity, které nabízíme opět ZDARMA, stačí nás kontaktovat na email nebudobet@email.cz a domluvit si termín.


Druhé napadení našich stránek hackery

Na konci srpna jsme byli opět překvapení napadením našich stránek hackery, kteří si říkají SMART H0X. Omlouváme se za nedostupnost, v průběhu několika hodin bylo vše v pořádku. Stále se ještě domníváme, že se jednalo o náhodný výběr a nikoli cílený atak, taktéž pracujeme na posílení zabezpečení našich stránek. Nebo se stáváme populární a někomu se naše činnost nezamlouvá? :)


Mini hudební gala odpoledne a benefice pro Zdeničku Aneb Buntaranta v akci

Pokud máte v oblibě akce neziskovky Buntaranta, která se stará o volnočasové aktivity dětí z pěstounských rodin, přijďte jejich činnost podpořit na Mini hudební gala odpoledne a benefici pro Zdeničku, uvidíte, jak se děti naučily společně vystupovat, hrát i zpívat bez trémy a s radostí. Své dovednosti si mohly vyzkoušet i díky získanému projektu Pojďme si zazpívat (poskytovatel je Napříč krajem s mládeží, program Mládež v akci., v rámci něhož si nacvičily hudební vystoupení a navštěvovaly domovy seniorů, jež se snažily do písniček vtáhnout pomocí hudebních nástrojů i zpěvníků. Gala odpoledne bude obohacené o malou benefici pro Zdeničku, která potřebuje příspěvek nový vozíček, budeme vděční za jakýkoli příspěvek, stejně tak jako za sběr víček. Podívejte se i na další aktivity Buntaranty. Pozvánku najdete ve fotogalerii i na našem facebooku.


Bambifest 2015

Všechny obyvatele Ostravy a přilehlého okolí zveme na tradiční akci organizací pracující s mládeží - Bambifest, kde budou jednotliví zástupci prezentovat svou práci s mládeží, čeká vás tak spousta aktivit pro děti, v nichž se nejen něco nového nauči, ale i pobaví a dokonce si mohou odnést i nějakou hříšnou sladkost. Bambifest se koná 22. a 23. 5. v Ostravě-Bělském lese, kde se samozřejmě potkáte i s námi, připravili jsme si pro vás aktivity prověřující vaše znalosti bezpečného internetu, ale i práci s dotykovým displeyem a interaktivním programem Smart Notebook, najdete nás snadno, budeme hned vedle vláčků v prvním stanu od pódia.


Školení březen-duben 2015

Do našich aktivit se i nadále hlásí nové školy, i proto rozšiřujeme náš lektorský tým, abychom mohli vyhopvět všem žadatelům o programy. Za uplynulé měsíce březen a duben jsme navštívili například Wichterlovo gymnázium, ZŠ Raškovice, ZŠ Janocice a ZŠ Vítězná Litovel. Taktéž jsme společně s Centrem sociálních služeb Ostrava uspořádali přednášku pro pěštnouny. Všem děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na další.


Pozitivní zpětná vazba z našich školení

Za období 5 let, kdy působíme v Moravskoslezském kraji, se nám podařilo od škol získat zpěznou vazbu na naše aktivity, přečtěte si některé z nich, přibývající budeme přidávat do nově vytvořené záložky Reference.


Školení primární prevence v novém roce

od začátku nového roku jsme stihli realizovat několik certifikovaných programů primární prevence Řidičský průkaz internetového surfaře a přednášek pro učitele a veřejnost, mezi zapojenými školami jsou například ZŠ Jungmannova Litovel, Střední pedagogická Škola Odry, PORG Ostrava, ZŠ Hradec n. Moravicí, ZŠ Svolinského Kunčice. Děkujeme zapojeným školám za důvěru a věříme v další spolupráci. Školení byla uskutečněna zdarma díky našim projektům S kyberšikanou v duši II. (Ministerstvo zdravotnictví) a Kyberšikana má červenou (MŠMT).


Napadení našich stránek hackery

Naše stránky se staly cílem hackerů, kteří se označují za Kingos.007, nedošlo k žádným škodám, proto po odblokování fungujeme dál. Nicméně si myslíme, že akce byla spíše dílem náhody, nikoli záměrný útok na naši organizaci.


Projekt Trikem proti kyberšikaně

Jelikož se Nebuď oběť dnaží dlouhodobě pracovat s mládeží, rozhodla se skupina mladých studentů společně bojovat proti rizikům kyberšikany, a to pomocí projektu Trikem proti kyberšikaně, na jehož realizaci získala prostředky z projektu Napříč krajem s mládeží, realizovaný v rámci projektu Napříč krajem s mládeží programu EU Mládež v akci, a to díky participaci Moravskoslezského kraje a Rady dětí, mládeže a tělovýchovy. Nebuď oběť byla k projektu přizvána jako partner a odborný garant, který mladým realizátorům pomůže najít cestu ke školám, ale také zpracovat dotazník, který mapuje stav kyberšikany na zapojených školách. Projekt chce atraktivním způsobem přitáhnout žáky základních škol k tématu rizik internetu a kyberšikany, a to protože z vlastní zkušenosti víme, že je kyberšikana rozšířená, ale přesto ji učitelé podceňují. Naplňuje prioritu programu 5. Akce vedoucí k minimalizaci rizikových jevů spojených se závislostním a patologickým chováním. Projekt má dvě základní aktivity: 1. uspořádáme propagaci na oslovených a zapojených uměleckých školách, kde žáci nakreslí obrázek, logo, které bude svým obsahem/sdělením upozorňovat na nebezpečí kyberšikany. 10 vybraných grafických návrhů se vytiskne na 10 barevných triček (celkově na 20 škol – 200 ks). 2. trika vystavíme na týden na vybraných ZŠ a zapojených uměleckých školách, na konci týdne přijedeme a o přestávce budou mít žáci možnost zapojit se do soutěže o vystavená trika tím, že vyplní test proti kyberšikaně, nejlépe odpovídající získají triko. Na realizaci projektu využijeme odborných lektorů a zázemí Nebuď oběť. Projektem dosáhneme oslovení min. 5 000 žáků ZŠ. Nošením atraktivních trik budou žáci nadále působit preventivně na ostatní a pomůžou minimalizovat riziko kyberšikany. Zapojit chceme mimo velkých měst MSK Ostravy, Karviné, Frýdku-Místku také Krnov, Bruntál, Opavu, Nový Jičín. Pozornost chceme věnovat také malým vesnickým školám. Výstupy projektu jsou přístupné ve fotogalerii na našich stránkách.


Sumář aktivit za rok 2014

2 500 proškolených žáků, 392 učitelů a 182 rodičů, 1 728 účastníků projektových dnů - jelikož nastal nový rok, rozhodli jsme se sumarizovat všechny naše aktivity realizované v roce 2014. Celkově jsme získaly podporu v pěti projektech, z toho dva mezinárodní (Art of the START, IT 4 VET). Největším tuzemským projektem byl S kyberšikanou v duši od Ministerstva zdravotnictví, následoval Řidičský průkaz internetového surfaře a S kyberšikanou pod kůží. V rámci projektů jsme realizovali certifikovaný program školské všeobecné primární prevence Řidičský průkaz internetového surfaře pro žáky 5. - 9. ročníku ZŠ, školení pro učitele (akreditace MŠMT v režimu DVPP), rodiče i veřejnost. Závěrečnými aktivitami projektu byla konference a žákovské sympozium, kdy vystoupili i představitelé partnerských organizací. Výstupy projektů byla i Metodika projektového dne, příručka Prevence a diagnostika symptomů kyberšikany pro pediatry a také nový web s videoklipy samotné mládeže. Děkujeme poskytovatelům za dotace a věříme, že naše aktivity si získají opět jejich pozornost. O jednotlivých projektech se více dočtete v záložce Projekty, ale také v sumáři aktivit ve fotogalerii.


Děkujeme účastníkům závěrečných konferencí

Děkujeme všem návštěvníkům, a především prezentujícícm na našich konferencích, bylo nám potěšením s vámi strávit inspirativní den. taktéž chceme vyjádřit vděk našim hostům, kteří se podíleli na programu konferencí. Fotografie najdete na našem facebooku, případně v záložce fotogalerie.


Nebuď oběť jako partner projektumobilit Učitelé na zkušené

Spolek Nebuď oběť se stal partnerem v projektu Učitelé na zkušené, který realizuje vzdělávací společnost ALVIT - inovace a vzdělávání s.r.o. cílem je zorganizovat 8 běhů týdenních odborných zahraničních stáží vždy pro 8 pedagogů a vedoucích pracovníků mateřských školek v hostitelské zahraniční organizaci. Každá stáž navíc bude probíhat vždy v jedné z 8 zemí EU. Učitelé a vedoucí pracovníci MŠ si tak budou moci vyzkoušet jednu z 8 výukových metod, které tento projekt pokrývá. Na těchto stážích dojde k předání zkušeností s výukou v mateřské škole mezi učiteli a účastníci získají baterii nových podnětů pro svou praxi nejen v aktivitách pro děti, ale především v rámci vedení a inovativních konceptů MŠ v různých evropských státech. Získané zkušenosti budou účastníci mezi sebou sdílet na společných workshopech a závěrečné konferenci projektu. Naše úloha tkví v tom, že před výjezdem učitelů na vzdělávací stáž realizujeme akreditované školení na rizika internetu a využívání moderních technologií ve výuce. Získané poznatky mohou účastníci stáží využít při násleších, jejichž zaměření mimo rizik internetu je také na rovné příležitosti a environmentální výchovu. Podívejte se na stránky projektu Učitelé na zkušené, třeba vás zaujme!


Boží mlýny v kauze Roztahovačky

Vracíme ke kauze facebookových skupin nazvaných Roztahovačky, netrvalo to příliš dlouho a zakladatelé se ocitli v hledáčku Policie ČR, ačkoli ve skupinách rozhlašovali, že jejich činnost je zcela v mezích zákona a přispěvatelé se nemusí bát přidávat intimní fotografie svých přítelkyň, známých, či úplně cizích dívek a následně je dehonestovat. Uvidíme, jak se celá kauza vyvine a jaký trest si viníci odnesou. Více si přečtěte v článku Policejního deníku Policisté zahájili trestní stíhání mladíka, který založil facebookovou stránku „Bystřické roztahovačky“.


Nespíme - Aktivity Nebuď oběť v říjnu a listopadu

V říjnu a listopadu jsme realizovali sérii certifikovaných školení Zbyslavicích, Hradci nad Moravicí, ZŠ Nádražní v Ostravě, Raškovicích, Michálkovicích, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Cihení Karviná, ZŠ Stará Bělá, ZŠ Frýdlant n. Moravicí, Dětský domov Havířov-Podlesí, přednášky pro rodiče na MŠ Hornická, kurátory Moravskoslezského kraje, ale také projektové dny na ZŠ I. Hurníka, ZŠ Stará Bělá, ZŠ Odry, navíc jsme zorganizovali další Fimlovou školu pro projekt S kyberšikanou v duši! Fotografie najdete na našem facebooku nebo ve fotogalerii.


Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu S kyberšikanou v Duši

Všechny zveme na závěrečnou konferenci projektu S kyberšikanou v Duši, který byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví. Akce proběhne 4. 12. v coworkingovém centru Viva. V rámci konference vás seznámíme s výstupy projektu, včetně videí natočenými samotnými účastníky Filmové školy, vyhlásíme vítěze soutěže o Cenu Amandy Todd a představíme metodiku projektových dnů i příručku Prevence a diagnostika oběti kyberšikany pro pediatry od našeho metodika Mgr. Lukáše Látala. Příručku i metodiku si můžete zdarma stáhnout v záložce Ke stažení.


Pozvánka na 2. žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě

Zveme vás na 2. žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě, které se koná 4. 12. 2014 v coworkingovém centru Viva v Ostravě-Hrabůvce. Sympozium je vyvrcholení projektu Řidičský průkaz internetového surfaře, podpořeného Ministerstvem Školství, mládeže a tělovýchovy. Přijďte si poslechnout zajímavé příspěvky od odborníků i žáků a studentů. Nebo se sami staňte prezentátory! Cílem závěrečné konference je představit výstupy celého projektu, a to prostřednictvím prezentace realizátorů projektu a zhlédnutím videí, která byla zapojena do soutěže o cenu Amandy Todd. Konferenci bude moderovat manažer projektu a lektor, zároveň zde vystoupí někteří z členů poroty, kterou budou tvořit zástupci E-Bezpečí, Nebuď oběť, policie, dětský psycholog, metodik prevence. Konference bude vyvrcholením celého projektu, proto budou o jejím konání a výstupech informovány média (Český rozhlas, Česká televize, regionální televize Polar atd.). Na konferenci budou v tištěné formě k dispozici metodiky jak projektového dne, tak i filmové školy a prospekt pro pediatry, které budou prezentovány v samostatném vystoupení. Celkově bude kapacita konference omezena možnostmi pronajatého sálu, minimální kapacita sálu je stanovena na 130 účastníků. Pozvánku najdete na našem facebooku nebo ve fotogalerii.


Nový "trend" z FB - Roztahovačky

Co dnes letí na facebooku? Skupiny "roztahovaček" bereme jako další důkaz lidského hyenismu, cynismu a nezodpovědnosti! Nebuď oběť vyzívá: Nepodporujte a nesdílejte je!


Zapojte se do Soutěže o Cenu Amandy Todd a vyhrajte!

Poslední šance! Pošlete nám svoje video proti kyberšikaně, sextingu, kybergroomingu a zapojte se do Soutěže o cenu Amandy Todd! Můžete vyhrát zajímavé ceny! Stránky projektu a další info na www.skybersikanouvdusi.cz.


Projekt In Generation

Prodloužení aktivit projekt In Generation do 15. listopadu, více informací o možnostech zapojení na stránkách projektu In Generation.


Výzkum E-Bezpečí (sexting)

Další varující výzkum chování dětí na internetu z dílny Projekt E-Bezpečí, tentokrát se zaměřením na sexting a srovnání českých a slovenských dospívajících.. Výzkum E-Bezpečí - sexting.


Certifikace programu školské primární prevence

Dne 5. 9. 2014 proběhlo v naší organizaci místní šetření pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programu školské primární prevence rizikového chování. Certifikátoři se zaměřili na pracovní zázemí organizace, ověřování obecných i speciálních standardů, sledovali přímo ve škole průběh ukázky certifikovaného programu, který jsme uspořádali na partnerské škole ZŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20. Závěrem celého šetření bylo doporučení o udělení certifikace odborné způsobilosti.

Certifikace našeho programu celý náš tým potěšilo a dalo nám zadostiučinění a odměnu za dlouhodobou a náročnou přípravu na certifikační řízení. Certifikací se náš spolek také posouvá o notný kus dál v nabízení kvalitního a smysluplného programu školské primární prevence.


Projektové dny projektu S kyberšikanou v duši

Na začátku školního roku jsme realizovali první tři projektové dny se zaměřením na rizika internetu a moderních technologií, a to na ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6; ZŠ Ostrava, Nádražní 117 a 7. ZŠ Frýdek-Místek. Společně s žáky 9. a 8. tříd jsme nejprve stanovili organizátory jednotlivých aktivit a poté jsme mohli spustit celoškolní projektový den S kybršikanou v duši. Celkově měli žáci za úkol absolvovat v týmech napříč ročníky deset samostatných stanovišť, mezi nimiž nechybělo desatero bezpečného internetu, interaktivní cvičení SMART Notebook, střelba ze vzduchovky, rukodělné aktivity a činnosti vedoucí k posílení zdravého kolektivu. Na závěr jsme vyhodnotili úspěšnost jednotlivých týmů i šikovnost organizátorů na stanovištích. Všem zúčastněným děkujeme za aktivní zapojení, stejně jako vedení škol za podporu našich aktivit.

Projektové dny se realizovali zcela zdarma díky projektu S kyberšikanou v duši, který podpořilo Ministerstvo zdravotnictví.


Školení učitelů v rámci projektu Řidičský průkaz internetového surfaře

V srpnovém přípravném týdnu a první zářijový týden jsme uspořádali celkově pět školení pro učitelské sbory na ZŠ Ostrava, Nádražní 117; ZŠ Odry, Pohořská 8; ZŠ Ostrava - Stará Bělá; 7. ZŠ Frýdek-Místek, ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6. Společně s učiteli jsme se bavili o nejpalčivějších problémech současného virtuálního světa, ale i pedagogické praxe, na řadu tak přišel kybergrooming, sexting, kyberšikana, hoaxy, sociální síť Facebook i metodický pokyn MŠMT, který specifikuje úlohu školy i učitele v oblasti řešení kyberšikany. Pevně věříme, že školení mělo svůj význam a pedagogům dal do jejich každodenní praxe řadu dobrých rad a návodů. Děkujeme vedení zmíněných škol za aktivní zapojení do aktivit našich projektů. Celkově se na těchto školeních seznámilo s nástrahami internetu 102 kantorů.

Vzdělávání se mohlo uskutečnit pro školy zcela zdarma, a to díky projektu Řidičský průkaz internetového surfaře, který podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Filozofie a pravidla turnaje STREET SOCCER WORLD CUP BRASIL 2014 v Sao Paolu

Záměr akce:

Účastníci si nastavují pravidla hry mezi sebou.

Respektovat dívky jako rovnocenného partnera.

Získat dovednosti k dialogu a společnému dodržování pravidel.

Pochopení a sdílení pozitivních hodnot prostřednictvím hry.

Hřiště je obdélník asi 40 metrů dlouhý a 20 metrů široký, branka bude 3 metry široká a 2 metry vysoká.

Čas: každý zápas je rozdělen do tří částí:

1. Stanovení pravidel (cca 5 minut před začátkem hry)

2. Zápas (20 minut čisté hry, bez výměny stran a rozhodčího)

3. Mediace (max. 20 minut po skončení zápasu)

Systém turnaje je rozdělen do 4 skupin po 8 týmech ze všech zemí. Losování se uskuteční ve středu 2. července se všemi zúčastněnými zeměmi za přítomnosti hráčů, organizátorů, sponzorů a zástupců vládních organizací.

Etapy

1. Kvalifikační kolo, celkový součet bodů za obě kategorie (výsledek zápasu a hodnoty).

2. Osmifinále a čtvrtfinále (play-off).

3. Semifinále a finále (play-off).

Bodovací systém

Konečný výsledek zápasu je dán součtem sportovního výsledku (zápas) a projevených hodnot.

KATEGORIE ZÁPASU

3 body za výhru, 1 bod za remízu, 0 bodů za prohru

KATEGORIE HODNOT

1. Respekt – 1 bod, míra dodržování dohodnutých pravidel

2. Spolupráce – 1 bod, posuzuje se vzájemná spolupráce mezi spoluhráči v týmu

3. Solidarita – 1 bod, hodnotí se, jaká byla interakce mezi týmy během hry a mezi protihráči navzájem

„Cílem každého družstva by neměla být bezhlavá honba za vítězstvím, ale především snaha dodržovat vzájemně nastavená pravidla, zásady fair play, přátelství a tolerance.“


S Nebuď oběť do Brazílie

Cílem projektu je zrealizovat výjezd české výpravy na mezinárodní turnaj STREET SOCCER WORLD CUP BRASIL 2014 v Sao Paolu, který se koná pod záštitou Mistrovství světa ve fotbale v Brazílii. Hostující a pořádající organizací v Brazílii je Mundial de Futebol de Rua, jejichž stránky jsou www.mundialfutebolderua.org. Realizátory projektu jsou společnost ALVIT – inovace a vzdělávání s.r.o. a nezisková organizace Nebuď oběť. Na turnaji bude náš tým reprezentovat Českou republiku, jsme tudíž v rámci ČR výhradními participanty.

Pro účast musí žadatelé splnit následující základní podmínky:

- věkové rozmezí od 17 do 21 let - původ ze znevýhodněného prostředí či podmínek (sociální, zdravotní, sociokulturní, etnické) - základní znalost angličtiny na komunikativní úrovni - výhodou je sportovní zkušenost, nejlépe fotbal (není podmínkou)

O TURNAJI

TERMÍN: 1. – 12. července 2014

MÍSTO: Sao Paolo, Brazílie

SOUPEŘI: zapojení 300 účastníků z 24 zemí světa

TÝM: bude složen z 6 účastníků (3 dívky, 3 kluci) a jednoho organizátora ze sdružení Nebuď oběť

O STREET FOTBALE

Základní myšlenka: Street fotbal (pouliční fotbal) berou organizátoři jako jeden z prostředků, jak nabízet dětem v Latinské Americe možnost seberealizace, trávení volného času i budování lepší společnosti a respektu k ostatním. Mezinárodní turnaj dá účastníkům možnost sdílet společné zážitky i zkušenosti, přičemž dává mládeži ze znevýhodněných skupin možnost prožít nezapomenutelný zážitek. Street fotbal se hrává na volných plochách kdekoli ve městě, v parcích atd., což vrací fotbal zpátky k jeho kořenům. Účastníci si sami zvolí způsob hry a pravidla, zápas probíhá bez rozhodčích, jen za asistence mediátora, který usnadňuje vzájemnou komunikaci mezi týmy a sleduje průběh hry. Každý zápas končí vzájemnou diskuzí, jak se oběma celkům podařilo dodržovat vzájemně smluvená pravidla, vítězství je tedy dáno nejen výsledným skóre, ale také projevením vzájemného respektu, úcty, laskavosti a oboustranně sdílené výhry. Vítězství se určí dle součtu z obou kategorií – sportovní a hodnotové


Školení na ZŠ Karasova

Ve středu 4. 6. 2014 jsme se vydali na ZŠ Karasova, abychom společně s žáky probrali problematiku kyberšikany, sextingu i další rizika moderních technologií. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze i připravených aktivit, v rámci nichž se naučili, jak případnému nebezpečí předcházet a jak se bránit při útoku kyberagresora. Chceme poděkovat také za vřelou spolupráci s vedením školy, které nám vyšlo ve všech ohledech vstříc. Věříme, že naše společná spolupráce bude pokračovat i nadále. Školení bylo realizováno v rámci projektu S kyberšikanou pod kůží, který podpořil Moravskoslezský kraj.


Přednášky ZŠ Holčovice

V úterý dne 3. 6. 2014 jsme se vydali na jednodenní školení do Holčovic. Společně s žáky jsme si probrali životní příběh Amandy Todd a naučili se, jak minimalizovat riziko kybrešikany a co dělat v případě, že se staneme obětí kyberšikany. Děkujeme vedení školy ZŠ Holčovice za zapojení do projektu S kyberšikanou pod kůží, který finančně podpořil Moravskoslezský kraj. Doufáme, že v nastavené spolupráci budeme pokračovat i v budoucnu.


Projektový den na ZŠ Ostrčilova

V pondělní ráno 2. 6. 2014 jsme se sešli na hřišti se všemi účastníky projektového dne S kyberšikanou v duši na Základní škole Ostrčilova v Ostravě. Společně s žáky 8. ročníku jsme si připravili celkově 13 stanovišť s různými aktivitami, jejichž záludné úkoly a zajímavé aktivity absolvovalo 13 družstev složených z žáků napříč ročníky. Kolektivně se tak mohli podílet na řešení všech úloh, jakými byly střelba na terč po vybrání správného terče, stavba Majáku bezpečí, seznamovací hry, natáčení a sehrání vlastního klipu, běhavé hry, sestavení mapy kyberšikany, cvičení v interaktivním programu SMART Notebook a mnoho dalších. Jelikož nám přálo počasí, projektový den se velice vydařil a věříme, že si z něj žáci odnáší nejen užitečné zkušenosti, ale i nová přátelství. Projektový den byl realizován v rámci projektu S kyberšikanou v duši, který finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví.


Školení na ZŠ Ostrčilova

Z úterý na středu 20. - 21. 5. proběhlo dvoudenní školení na Základní škole Ostrčilova v Ostravě. Společně s žáky jsme prožili životní příběh Amandy Todd, která se stala obětí šikany, sextingu a kyberšikany. Na naše školení navazoval celoškolní projektový den, jehož hlavními organizátory byli samotní žáci. S organizací nám významně vypomáhala paní učitelka Bobrová, které tímto děkujeme za ochotu a podporu, bez níž by projektový den nebyl úspěšně zrealizován. Věříme, že měly všechny naše aktivity ohlas a v nastolené spolupráci budeme pokračovat i nadále. Školení bylo realizováno v rámci projektu S kyberšikanou pod kůží, který podpořil Moravskoslezský kraj.


Přednáška pro rodiče z krajského úřadu MSK

V rámci projektu S kyberšikanou pod kůží jsme ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu MSK uspořádali přednášku pro rodiče z krajského úřadu MSK. Školení se účastnilo přibližně 40 úředníků, kteří se aktivně zapojovali do diskuze a společně jsme řešili aktuální stav kyberšikany i kybergroomingu, virtuální prožívání dospívajících i možnosti jejich ochrany, sepisování společné smlouvy s pravidly bezpečného chování na internetu, hlídací programy i způsoby vzájemné komunikace a sdílení virtuálního života dítěte. Doufáme, že školení přineslo účastníkům dostatek poznatků a nápadů, jak zajistit svým potomkům komunikační technologie bezpečnější a příjemnější.


Vystoupení na konferenci Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru

6. května 2014 byla na půdě Univerzity Palackého v Olomouci uspořádána týmem projektu E-Bezpečí konference Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru, na níž vystoupil náš člen Mgr. Lukáš Látal s příspěvkem, v němž stručně představil naše aktivity a projekty a zároveň prezentoval jednu z našich aktivit, kterou využíváme na školeních k většímu pochopení účinků kyberšikany a empatickému vcítění do role oběti, jíž byla Amanda Todd. Na konferenci vystoupili také zástupci společnosti Seznam.cz. Aukro, Google, Linka bezpečí, Krajské ředitelství policie Olomoukého kraje i polské PWSZ Osvětim. Doufáme, že jsme prezentací naší filozofie a sdílením inovativní aktivity opět přispěli k boji proti kyberšikaně.


Školení s hrami pro táborové vedoucí Roháček

V den Svátku práce 1. 5. 2014 jsme se sešli s členy občanského sdružení Roháček v Rohově, abychom společně realizovali školení v rámci projektu Dobrá rada pro lepší zážitky, který byl podpořen programem Think Big nadace O2. Jelikož členové Roháčku měli největší zájem o školení, díky němuž by získali více kompetencí pro činnost táborového vedoucího, zaměřili jsme se především na prevenci rizikových jevů (šikana, kyberšikana), právní předpisy, práva, povinnosti a odpovědnost táborových vedoucích, zásady hygieny a bezpečnosti, práci s dětmi ADHD a LMD, řešení agresivity a základy pedagogických a psychologických přístupů. Školení bylo plné ukázek her a cvičení, takže jsme se společně nenudili a prožili Svátek práce užitečným a zábavným školením.


Konference projektu Nenech sebou zametat

Dne 28. 4. 2014 jsme se účastnili závěrečné konference projektu Nenech sebou zametat!. Konference obsahovala několik samostatných vstupů jednotlivých řečníků, během nichž se vystřídali jak realizátoři projektu, tak hosté z organizací jako Komunikujeme o. s., Národní centrum bezpečnějšího internetu, projekt Impact of Relationship, s manažerem projektů OPVK a s plk. Mgr. Lukášem Habichem z Policie ČR. realizátorům a lektorům držíme palce v jejich další činnosti!


Školení ZŠ Frýdlant nad Ostravicí

Ve čtvrtek 10 .4. 2014 jsme uskutečnili školení pro 2. stupeň ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, kde jsme se celkově potkali se 140 žáky. Prodiskutovali jsme problematiku sociální sítě Facebook, kybergroomingu a kyberšikany. V odpoledních hodinách byla naplánována přednáška pro rodiče. Věříme, že v nastalé spolupráci s metodičkou prevence budeme pokračovat a společnými silami se zasloužíme o minimalizaci rizik internetu a komunikačních technologií.


Školení pro Centrum sociálních služeb

V sobotní dopoledne dne 29. 3. 2014 jsme se sešli s 30 rodiči pěstounských rodin na školení v Centru sociálních služeb v Ostravě. Společně jsme se vydali odhalovat nebezpečí internetu a nástrahy, které čekají na jejich svěřence, zároveň jsme se snažili naznačit, jakým způsobem by měl přístup k virtuálnímu životu dětí probíhat, že by měl obsahovat více porozumění, sdílnosti a dodržování společně smluvených pravidel, než zákazů a strašení. Děkujeme Centru sociálních služeb za tuto zkušenost a věříme, že se s rodiči i jejich dětmi opět uvidíme, třeba na společných akcích s Přáteli pěstounských rodin – Buntaranta.


Spuštění portálu S kyberšikanou v duši

Mrkněte se na náš nově spuštěný portál www.skybersikanouvdusi.cz. Najdete na něm základní informace o projektu a jeho klíčových aktivitách, jakmile budeme mít zaslaná soutěžní videa, určitě je hned zveřejníme a můžete začít zvažovat, kterému dáte svůj hlas v Soutěži o cenu Amandy Todd.


Školení Staré Město u Frýdku Místku (S kyberšikanou pod kůží)

Dne 26. 3. 2014 proběhl školící den na ZŠ a MŠ Staré Město v rámci projektu S kyberšikanou pod kůží, který finančně podpořil Moravskoslezský kraj. Během dopoledne jsme se postupně napříč ročníky 2. stupně seznámili s problematikou kyberšikany, sextingu i sociálních sítí. V odpoledních hodinách jsme besedovali s celým učitelským sborem, který se do problematiky aktivně zapojil a ze školení si jistě odnesl užitečné rady nejen do své pedagogické praxe, ale i do role rodiče. Celkově jsme si povídali se 140 žáky a 12 učiteli a učitelkami.


Workshop Reading literacy - experience the feeling!

Minulý týden od 10. – 15. 3. 2014 jsme v Ostravě hostili mezinárodní workshop Reading literacy - experience the feeling! Akce se účastnili zástupci devíti evropských zemí – Estonska, Irska, Itálie, Slovenska, Polska, Litvy, Turecka, Chorvatska a Rumunska. Společně jsme sdíleli nové možnosti využití moderních technologií ve čtenářské gramotnosti dospělých. Navštívili jsme Centrum na podporu integrace cizinců Ostrava, kde nám byly představeny metody výuky češtiny pro cizince, ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, která nám umožnila prezentovat potenciál programu SMART Notebook a interaktivní tabule, stejně jako metody otevřeného učení a RWCT. Hostilo nás také jediné coworkingové centrum v Ostravě – VIVA v Ostravě-Hrabůvce, zde jsme prezentovali způsoby e- learningu a výuky pomocí kanálů na serveru Youtube. Účastníci workshopu navštívili i zajímavosti Ostravska jako Dolní oblast Vítkovic, Radniční věž, ostravskou zoo a další. Pevně věříme, že sdílené zkušenosti v rámci čtenářské gramotnosti dospělých pomohou všem aktérům workshopu v jejich vlastní odborné praxi. Workshop se konal díky programu Grundtvig a Domu zahraničních služeb.


Nový projekt S kyberšikanou v duši

Základním cílem projektu je realizovat komplexní klíčové aktivity vedoucí k minimalizaci a prevenci kyberšikany, k minimalizaci jejích projevů a následků a nabídnout cílové skupině žáků základní školy vhodnou náplň trávení volného času. Současně je cílem zviditelnění a rozšíření tématu kyberšikany mezi občany ČR prostřednictvím videoklipů, které natočili účastníci projektu i známé osobnosti, ale i pediatry, pro něž bude vytvořen informační prospekt k odhalení symptomů a diagnostika kyberšikany, pro rodiče bude vytvořen stručný návod prevence a řešení kyberšikany. Součástí projektu je zrealizovat:

 1. Soutěž o cenu Amandy Todd, jejímž cílem je vyhlásit soutěž o nejlepší videoklip natočený ve dvou věkových kategoriích: 1) žáci ZŠ a 2) učni a studenti SŠ.
 2. Projektové dny na základních školách na téma Kyberšikana v duši
 3. Workshop Filmové školy, kde by se účastníci naučili natáčet vlastní videoklipy a měli možnost si zvýšit šanci na vítězství v naší soutěži o cenu Amandy Todd.
 4. Závěrečná konference projektu za účasti odborníků, ale především žáků, kteří se zapojili do aktivit projektu a chtějí se s ostatními podělit o své zkušenosti s kyberšikanou a dalšími riziky internetu.
 5. Výstupy projektu budou také připravené metodiky projektových dnů, filmové školy i příručky pro pediatry, která by jim měla pomoci s informovaností i odhalování symptomů kyberšikanovaného dítěte.

Projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví a o jeho aktivitách a možnostech zapojení najdete pod záložkou Projekty v pravé nabídce.


Spuštění nových stránek Nebuď oběť

V těchto dnech jsme spustili novou podobu stránek www.nebudobet.cz, čeká vás atraktivnější vzhled i doplňky, přehlednější uspořádání a snadnější orientace. Nezapomeňte se podívat do sekce projekty, kdy máme na tento rok schválení hned tři projekty S kyberšikanou v duši od Ministerstva zdravotnictví, Řidičák internetového surfaře od MŠMT a S kyberšikanou pod kůží od Moravskoslezského kraje. O možnostech zapojení se můžete dočíst na našich stránkách nebo nám napsat na nebudobet(zavináč)email.cz. Napište nám, jak se vám naše stránky libí a jak byste je ještě vylepšili! Těšíme se na vaše reakce.


Schválený projekt S kyberšikanou pod kůží

Účelem projektu je zrealizovat 8 školících dní, v rámci kterého budou proškoleni žáci 2. stupně zapojených ZŠ a v odpoledních hodinách bude dle možností školy realizováno buď školení pro rodiče žáků, nebo akreditované školení DVPP pro učitele. Celkově se počítá s proškolením min. 1 200 žáků 2. stupně ZŠ a 150 učiteli, či rodiči. Projektem se dosáhne zvýšení kompetencí k řešení krizových situací spojených s využíváním moderních technologií, a to se zaměřením na kyberšikanu a kyberstalking u dotčených cílových skupin. Účastníci školení se seznámí se základními pravidly bezpečného chování na internetu i postupem, co dělat v případě krizové situace. Díky propagačním materiálům se zvýší povědomí o možných rizicích a možnost řešení problematiky s naším sdružením. Projekt je podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje a více o jeho aktivitách a možnostech zapojení najdete pod záložkou Projekty v pravé nabídce.


Projekt Řidičský průkaz internetového surfaře

Sdružení Nebuď oběť se podařilo získat dotaci na projekt "Řidičský průkaz internetového surfaře" v rámci oblasti prevence kriminality 2014 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude realizován od 1. 1. - 31. 12. 2014. Základním cílem projektu je rozšířit povědomí o nově se šířících rizicích internetu a komunikačních technologií. Tohoto cíle se bude dosahovat sérií přednášek a školení pro všechny dotčené cílové skupiny (žáci ZŠ, studenti SŠ a učňovských oborů, učitelé a rodiče), pro všechny cílové skupiny jsou vytvořeny specifické přednášky, které reflektují jejich potřeby a problémy. Celkově projde školením 1 000 účastníků. V závěru projektu bude uspořádáno Žákovské sympozium, na němž dojde k setkání jak expertů na rizika internetu a komunikačních technologií, tak žáků a studentů, kteří se o dané téma zajímají a přináší také svůj vlastní pohled na aktuální situaci na školách. O aktivitách projektu budeme pravidelně informovat na našem webu. Pokud máte zájem se do projektu zapojit, stačí se domluvit na našem emailu nebudobet@email.cz.


Den bezpečného internetu 2014

Nebuď oběť se připojuje k celosvětovému Dni bezpečného internetu 2014, který má letos podtitul „Vytvořme společně lepší internet“. Na oficiální stránky mezinárodní sítě INSAFE, která akci pořádá, se můžete podívat na stránkách SAFER INTERNET DAY 2014. Stejně jako minulé ročníky se akce snaží upozornit na možná rizika spojená s užíváním moderních technologií a iniciuje téměř po celém světě osvětové kampaně. V České republice Den bezpečného internetu zaštiťuje Národní centrum bezpečnějšího internetu . Svou činností se připojuje také olomoucký projekt E-Bezpečí, který avizuje nové zajímavé aktivity, mezi něž patří například výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu, Web Rangers , výcvik seniorů ve spolupráci s portálem Aukro, ale také nově vydanou monografii Nebezpečí internetové komunikace 4, kterou je možné stáhnout zcela zdarma na výše uvedených stránkách.

Ve spolupráci s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje jsme uspořádali osvětovou kampaň mezi vedoucími pracovníky s mládeží, kteří budou moci myšlenky bezpečného chování na internetu dále šířit mezi své svěřence. Dále připravujeme zprávu o schválených projektech, které se podařili našemu sdružení získat a v letošním roce to byl opravdu úspěch!

TIPY PRO DEN BEZPEČNÉHO INTERNETU:

 • Zkontroluj si nastavení svého FB profilu!
 • Zjisti aktuálnost antivirového programu!
 • Spusť důkladný test antivirové kontroly!
 • Otravuje tě neustále SPAM či newslettery? Věnuj jim chvíli času a odhlas se z jejich odběru.
 • Jste-li rodič, popovídejte si se svým dítětem na téma bezpečného internetu, předtím si můžete přečíst o základních rizicích na našich stránkách.
 • Pokud ses na internetu setkal s něčím nepříjemným, pokus se popřemýšlet, jak této situaci předcházet, případně zamezit.
 • Jestliže tě někdo pomocí internetu či mobilu ponižuje, neboj se říct si o pomoc rodičům, učitelům, nebo kontaktovat některý z níže uvedených kontaktů:
  • ohlaste@horkalinka.cz
  • pomoc@linkabezepci.cz
  • Linka bezpečí 116111
  • Poradna E-Bezpečí
  • nebudobet@email.cz


Psychologie PC her

PSYCHOLOGIE POČÍTAČOVÝCH HER

Více než půl miliardy lidí hraje počítačové hry. Proč? Tři psychologové vám to vysvětlí. Pro ty, kteří hrají počítačové hry je důležité plnění hlavních úkolů. Někteří z nich utíkají před realitou právě do těchto počítačových her. Vymyšlená realita ve hrách je mnohdy lepší než tak skutečná.

PROČ VLASTNĚ TAK RÁDI HRAJEME POČÍTAČOVÉ HRY?

Berni Goodová: V určitých úsecích hry zkoušíme zvládnout nové úkoly, poznáváme nové světy a překonáváme překážky, které nám hra přinese. Ve virtuální realitě si troufneme víc než ve skutečnosti. Což v našem mozku aktivuje pocit pohody tzv. stav flow.

Nebuď oběť: Hry jsou pro děti lákavé z několika důvodů, nejen že v sobě obsahují prvek akce a vzrušení, odpoutání od nudné reality, v níž hráč neprožívá takový vzruch jako při hraní. Důležitou roli ovšem sehrává pocit úspěchu, který nahrazuje selhávání a nedostatek ocenění v reálu. Každým zabitým nepřítelem, vyřešeným úkolem nebo postoupením do dalšího levelu přináší hráči okamžitý pocit úspěchu. Nemusí čekat, až si rodiče, učitelé či spolužáci všimnou, že se mu něco povedlo. Je to jednoduchý a rychlý způsob, jak se snadno zbavit frustrace z neúspěchu, která není ovšem zahnána na příliš dlouhou dobu. Ale nesmíme hraní her chápat jen negativně, hry mohou působit i pozitivně (kontakt s cizím jazykem, postřeh, logické myšlení, řešení problému atd.). Většina mladých vášnivých hráčů v pozdějších letech dá přece jen přednost důležitějším a běžným životním starostem. A hraní se může stát jen občasnou oddechovou činností.

JAK SE PRYCHOLOGOVÉ ZAPOJÍ DO VÝVOJE VIDEOHER?

Tim Nichols: Každá hra má zprostředkovat pro hráče zážitek. Hry, kde se odehrává děj z pohledu hlavní postavy, kterou je hráč samotný, firmy vyvíjejí nejméně dva roky. Hráči jsou sledováni například, jak daleko se ve hře dostanou nebo jestli najdou všechny ukazatele cesty. Tyto testované osoby jsou pak hodnoceny.

CO MUSÍ OBSAHOVAT DOBRÁ HRA?

Berni Goodová: Dobrá hra musí splňovat 3 podmínky:

1. avatar nebo postava z počítačové hry, jejich vzhled

2. likvidace svých nepřátel co nejkompetentněji

3. nezávislost – hráč si může vybrat zbraň, rozhodnou se kterým směrem nebo cestou půjde.

KTERÉ NOVÉ HRY DOBŘE SPLŇUJÍ ZMÍNĚNÁ KRITÉRIA?

Berni Goodová: Například série akčních her Grand Theft Auto (GTA) splňuje naše potřeby kompetence a nezávislosti. V této hře se hráči stávají kriminálníky, musí utíkat před policií, střílet a zdolávat mnohé překážky, což značně podceňuje centrum odměn. Nová dobrodružná hra The Last of Us zase vyniká zejména dějem a postavami – epidemie a dívka Ellie má k dispozici protilék. V této hře jsou dobře propracované emoce, což je extrémně důležité, protože hráči si touto cestou ihned vytvoří vztah k hlavní hrdince.

DÁ SE UDĚLAT CHYBA PŘI EMOCIONÁLNÍM VYBAVENÍ POSTAVY?

Berni Goodová: Ano, zvláště když tvůrci počítačových her nepropracují správně znázornění strachu v oční partii. Poté dojde k tzv. efektu tajemného svalu (lidé vnímají postavu negativně, pozitivně ji začnou vnímat poté, co je kvalita věrohodnosti téměř totožná s lidmi). Tím postavy dostanou např. psychopatické rysy. Postavy pak působí tajemně a nesympaticky. Tento efekt se dá využít například u hororových her.

JAKÝMI TECHNICKÝMI TRIKY SE STUPŇUJE FAKTOR ZÁVISLOSTI NA HŘE?

Jamie Madigan: V mnohých hrách se využívá potřeba navazování mezilidských vztahů. Hráči se rádi porovnávají, a nejlépe s lidmi, které znají. Dále se používají i grafické triky jako například ve hře Grand Thefh Auto, kde se přechází z jednoho světa do druhého, není potřeba mačkat tlačítko „menu“ kde se hra přeruší, místo toho toto tlačítko nahrazují například dveře nebo budovy.

JAKOU ROLI HRAJE PERSPEKTIVA ZOBRAZENÍ? Jamie Madigan: Velkou. V Grand Theft Auto se proto okolí zobrazuje z pohledu postavy, je možný i pohled přes rameno. Obojí hráčům dovoluje realistický 3D pohled kolem dokola, takže se ještě více vžívají do herního světa. Je vědecky zjištěno, že hráči dodržují pravidla her důsledněji, pokud si připadají součástí herního světa a méně součástí skutečnosti.

VYUŽÍVAJÍ TVŮRCI TAKÉ LIDSKÉ ZVYKLOSTI?

Jamie Madigan: Facebooková hra FarmVille je logicky postavena tak, že se z ní stane určitý návyk. Trik spočívá v tom, že při FarmVille hráči musí tuto hru hrát víckrát za den, aby byli úspěšní. Při online simulaci se staráte o statek. Když např. ráno zasadí jahody, musí je nejpozději do 8 hodin sesbírat, jinak se zkazí. Další návnadou jsou i různé úkoly, které je potřeba splnit vícekrát.

CO S NAŠÍ PSYCHIKOU DĚLAJÍ NÁSILNICKÉ SCÉNY?

Tim Nichols: Aby hráč neotupěl, musí se násilnické scény vždycky proložit klidnějšími sekvencemi. Je to podobný princip jako u akčních nebo hororových filmů.

V NĚKTERÝCH POČÍTAČOVÝCH HRÁCH ČLOVĚK NEUTÁLE PROHRÁVÁ, NENÍ TO DEMOTIVUJÍCÍ?

Tim Nichols: Rozlišují se tzv. dobré a špatné chyby. Když hráč zapomene na pochodně u vchodu do jeskyně a musí chodit ve tmě je to špatná chyba. Pokud ale necháme chyby záměrně těžké, je to chyba dobrá, protože to mají hráči rádi.

EXISTUJÍ NĚJAKÁ TABU?

Berni Goodová: Velkým tabu jsou takzvané Free-to-Play hry. V češtině to znamená bezplatné hry. Jde o hry, které můžete hrát online nebo si je stáhnout zdarma, ale můžete si také připlatit za lepší doplňky (např. lepší zbraň apod.)

SEXUÁLNÍ SCÉNY NEJSOU TABU?

Berni Goodová: Ne, tímto se hry neodlišují od filmů. Existují pornografické scény nebo dokonce i hry. Existují hry, které jsou přístupné až od 18 let. Ale jestli se hráči tímto doporučením řídí, to je otázka.

Zdroj: www.psychologyofgames.com, časopis Svět objevů (12/2013)


Školení na ZŠ Emílie Lukášové

Dne 19. 11. 2013 jsme uskutečnili školení pro žáky 5. ročníku na Základní škole Emílie Lukášové v Ostravě-Hrabůvce. Žáky jsme seznámili se základními nástrahami internetu a sociálních sítí, řeč přišla i na zkušenosti žáků s využíváním moderních technologií. U 5. ročníku jsme si osvědčili běžné připojení k Facebooku před 13 rokem, který je stanoven FB jako hraniční. Zjištěno bylo také zakládání účtu přes zákaz rodičů, kdy ani netuší, že dítě účet užívá, což nám potvrzuje názor, že jednoduchý zákaz používání FB dítě neodradí od jeho založení a rodič tím pádem absolutně ztrácí možnost kontroly a regulace. Radíme proto rodičům, aby dítěti dostatečně vysvětlili, proč nechtějí, aby profil na Facebooku potomci měli a uvedli všechna rizika s tím spojená. Nicméně nejlepší cestou by bylo společné založení účtu, nastavení prohlížení cizími uživateli a probrání základních pravidel bezpečného chování, včetně zodpovědného přidávání přátel a povahy zveřejňovaných příspěvků. Otevřená komunikace a důsledná kontrola je v reálu z hlediska bezpečnosti daleko efektivnější než zákazy, které se jako prevence míjí účinkem.


Série přednášek na ZŠ a MŠ K. Svolinského, Kunčice p. Ondřejníkem

V podzimním dnu 12. 11. 20103 jsme během dopoledne realizovali školení na rizika internetu pro třídy 2. stupně, kde jsme se nejvíce bavili o kyberšikaně, sextingu i kybergroomingu. Po obědě jsme se společně o nástrahách internetu a postupu, co dělat při odhalení kyberšikany, povídali s učitelským sborem. Školení nám potvrdilo vzrůstající trend masivního využívání Facebooku u dětí 2. stupně, kdy v 9. ročnících má svůj vlastní účet 95 % žáků. Po uskutečnění školení se nám dostalo pozitivní reakce od třídní učitelky 8. třídy:

Dobrý den,

ještě jednou děkujeme za velice pěknou a přínosnou přednášku pro žáky o kyberšikaně. Žáci byli maximálně spokojeni a kladné odezvy máme i od rodičů. To, že děti problematika bezpečí na síti zajímá, dokládá i vydařená aktivita z hodin českého jazyka, kdy vyučující navázala na výstavu, která byla součástí přednášek. Žáci sami vytvořili komiksy s touto tématikou.

S pozdravem Alena Charbuláková, ZŠ a MŠ K.Svolinského, Kunčice p.O.


Účast v pořadu Poradna na Českém rozhlasu

Dne 22. 10. 2012 se Mgr. Lukáš Látal účastnil živého vysílání pořadu Poradna na Českém rozhlasu, na řadu přišly základní rizika internetu, obrana proti nim a další související témata, která se podařilo společně s moderátorem pořadu Stanislavem Janalíkem zodpovědět. Věříme, že rozhovor napomohl k rozšíření povědomí o problematice a úskalí využívání moderních technologií a sociálních sítí.


Pozor na rasistické hoaxy!

V poslední době se sociálními sítěmi a emailovými schránkami množí nový fenomén českého internetu: rasistické hoaxy, jejichž obsahem bývá pomlouvačná a smyšlená událost, v jejímž centru vystupují negativním způsobem Romové. Ještě před uvedením tohoto článku jsme potřebovali zjistit, zda se jedná opravdu o poplašnou zprávu, požádali jsme proto por. Mgr. Petra Svobodu z Preventivně informační skupiny Ostrava Policie ČR o jeho vyjádření: „Ostravští policisté neevidují ani neprověřují případy podobající se níže popsaným. Můj osobní názor se shoduje s Vaším, tedy že se jedná o formu hoaxů.“ Poté jsme si v praxi vyzkoušeli postup popsaný v jednom z hoaxů:

Dobrá rada řidičům:

Jestli se Vám stane, že za jízdy v noci Vám někdo hodí vejce na přední sklo, hlavně nespouštějte stěrače ani nestříkejte vodu!!!! Na skle by se vytvořila hustá mléčná neprůhledná hmota a už byste vůbec nic neviděli. Byli byste nuceni zastavit a s velkou pravděpodobností byste byli okamžitě okradeni!!! Tedy žádné stěrače, žádná voda, ale odjet co nejdál od místa "nehody", pokud možno na místo bezpečné a osvětlené. Jde o nejnovější techniku, kterou si vymysleli šikovní cigánští zloději. Pošlete dál tuto zprávu. PS : Tento text jsem dostal od velmi dobrého zdroje.

Všimněte si typických znaků hoaxu: žádost o přeposlání, zaručené rady a důvěryhodný zdroj. Náš experiment byl v simulaci popsané situace, která dopadla podle našich očekávání, vejce žádný neprůhledný film nevytvořilo a normálně při pohybu a stírání odteklo ze skla. Náš pokus navíc vyzkoušeli i tvůrci webu autoalarmy.cz (http://www.autoalarmy.cz/clanky/vejce-na-celni-sklo.html), kteří došli v experimentu ke stejnému výsledku jako my. Pro důvěryhodnost pokusu je připojeno video, které můžete zhlédnout zde:http://www.youtube.com/watch?v=ay65mUa4ShA. Tímto jednoduchým experimentem jsme odhalili poplašnost a nepravdu výše uvedeného hoaxu.

.

Text druhého hoaxu zní takto:

POZOR POZOR! Nová finta našich spoluobčanů!!!spoluobčanů!!!

Nakoupil jsem v supermarketu. Po zaplacení jsem nákupní lístek zahodil. Když jsem přijel s vozíkem k autu... přiběhl spoluobčan a ztropil povyk, že prý jsem mu ukradl nákup. A že to v koši je jeho, má na to paragon (ten můj vyhozený) a zavolali policajty. Zachránilo mě, že jsem platil kartou. Když to cikán uslyšel, tak zdrhnul. Jinak bych ale podle policajta měl problém, protože doklad o zaplacení měl on, nikoli já. Prý se to množí, pokladní nic nedosvědčí, těm tam projde spousta lidí...

Na výše popsaný případ jsme se taktéž doptávali pana por. Mgr. Petra Svobodu, který vyvrátil, že by se v Moravskoslezském kraji takovýto druh kriminality páchal. Množení těchto hoaxů s rasistickým podtextem živí protiromské nálady a rozdmýchávají nesnášenlivost, která spoléhá na lidskou důvěřivost a neověřování faktů. Ačkoli je naše sdružení čistě nepolitickým uskupením, doufáme, že naše snaha přispěje k řešení romské problematiky v rámci demokratického fungování státu a za respektování občanských práv a svobod, nikoli v ovzduší netolerance, diskriminace a pomluv.


Další oběť serveru ask.fm

Ve virtuálním světě se objevuje nový trend, který již má první oběť. Mladá dívka komunikovala na serveru ask.fm (je registrován v Lotyšsku, používají jej desítky milionů teenagerů a umožňuje uživatelům, aby posílali anonymní zprávy), avšak po sérii urážejících zpráv spáchala sebevraždu. Nicméně při vyšetřování se zjistilo, že většinu těchto ponižujících zpráv si psala dívka sama a sama si na ně také odpovídala. Tento fakt vyšel najevo poté, co byla IP adresa oběti a většiny agresorů totožná. Přestože rodiče ještě před sebevraždou dívce používání serveru ask.fm zakázali, založila si nový účet plus několik dalších s vymyšlenými identitami a do své závislosti a depresí se propadala ještě více, dokonce ani vlastní sestra netušila, že server využívá. Případ nám opět potvrzuje, že striktní zákazy využívání moderních technologií nejsou efektivní, mladí si k nim i přesto cestu najdou a následky nekontrolované závislosti a používání mohou být tragické.


Nový fenomén sociálních sítí jménem FOMO

Dalším rozšiřujícím fenoménem je tzv. FOMO – fear of missing out, tedy strach, že něco zmeškáme v rámci naší sociální interakce a je výsledkem kombinace závisti a nejistoty, které mohou vést k úzkosti a nerozhodnosti. Podle komentátora Justina White z THE WASHINGTON POST se oběti FOMO obávají, že ostatní mohou prožívat více zábavné a obohacující zkušenosti či zážitky než oni a snaží se podle toho své vlastní aktivity směřovat k tomu, aby se jim vyrovnaly. FOMO je charakterizován jako touha zůstat trvale spojen s tím, co dělají ostatní. Seth Godin pojímá FOMO jako pocit oběti, kdy jde o kombinaci bolesti, kterou nám působí ostatní tím, že prožívají nějaké štěstí, jehož nejme účastni, a neukojitelná nedostupná potřeba, aby bylo všechno v pořádku, kdy se ostatní spikli, aby nás rozptylovali, dělali nespokojenými a dokazovali nám, že šťastní můžeme být v případě, že budeme prožívat a sdílet stejnou realitu jako oni. Nejrizikovější skupinou jsou lidé od 18 do 33 let (nevyhýbá se ale ani pubescentům), kdy je přirozeně budována síť přátel a vlastní identity, přičemž z výzkumu vyplývá, že postiženější skupinou jsou muži.

I když k FOMO měli lidé sklon ještě před sociálními sítěmi, jejich rozvoj urychlil a zesílil projevy i následky. O co jde v praxi, přibližuje článek Marie Barvínkové na webu časopisu OnaDnes.cz: „Odjakživa si lidé přejí v očích ostatních vyniknout, zlepšit svou image a (alespoň naoko) zvýšit svůj sociální status. Někdo si koupí falešnou vuittonku, někdo roky šetří na luxusní automobil a někdo prožene fotku z dovolené barevným filtrem, aby bylo moře ještě modřejší a slunce ještě zářivější. Dnes si své zážitky navzájem servírujeme až pod nos, třeba pomocí aktualizací na Facebooku nebo fotografií na Instagramu. A nezapomeneme je hezky přibarvit – jen ať tentokrát závidí ostatní!“. Problém začíná v momentě, kdy máme pocit, že nám některá z těchto „důležitých“ zpráv uniká, my se nestíháme přizpůsobovat a držet či vylepšovat svůj sociální status. Barvínková dodává: „Pocit, že se nám to nedaří, že se neúčastníme všech důležitých akcí a nemáme před ostatními dostatečný náskok, pak vede k nervozitě a obavám, které mohou časem přerůst v psychický problém.“

Přestože jsme již zmínili, že sociální sítě nejsou příčinou, ale spíše prostředníkem, problém je v tom, že okruh lidí, kterým se oběť chce přizpůsobit, je daleko širší než při normálním styku. Měli bychom si uvědomit, že spousta uživatelů si své profily přikrášluje tak, aby vylepšili svůj vlastní obrázek. Na profilu se chlubí několika zajímavými koníčky a provozovanými sporty, přečtenými knihami atd., přestože se tento fakt zcela rozchází s realitou. Oběť se tak může snažit přizpůsobovat zcela smyšleným a deformovaným představám o normálním způsobu života. Další častou reakcí obětí FOMO je pocit méněcennosti v momentu, kdy zjistí, že někdo pořádá večírek či oslavu narozenin a on nebyl pozván. Oběť se tak iracionálně domnívá, že jí okolí nenávidí a snaží se od ní distancovat. Nicméně musíme konstatovat, že náchylnost k FOMO mají nevyzrálé osobnosti, přecitlivělé až depresivní a se sklony k sebepodceňování. Z neověřeného zdroje jsme se dokonce dozvěděli, že v Japonsku došel již fenomén FOMO tak daleko, že byl uznán a diagnostikován jako psychická porucha a rodiče takto postižených mladých Japonců pobírají dávky na jejich péči.

Dalším negativním dopadem oběti FOMO je její sociální vyloučení, a to právě v důsledku neustálého vysedávání u počítače a sledování nových statusů a vytváření vlastních příspěvků. Je to paradoxní efekt jak sociální sítě, která má uživatele spojovat, tak člověka, který se obává neúspěchu a osamocení ve své sociální skupině. Přesto musíme znovu upozornit, že sociální sítě jsou spíše katalyzátorem úzkostných stavů zakořeněných v osobnosti oběti.

Řešením pro oběti FOMO nemusí být striktní odstřižení od sociální sítě, ale spíše kognitivně behaviorální terapie a aktivity vedoucí k stanovení vlastních priorit, podpoře sebevědomí a plánování činností v rámci své sociální skupiny.

Oběť musí realizovat a uvědomit si tři základní kroky:

1. Přiznat si, že je oběť FOMO.

2. Omezit cesty, prostřednictvím nichž se FOMO uskutečňuje.

3. Naučit se prožívat reálný svět a nastavit si vlastní možnosti a volby. Oběť musí přijmout fakt, že se věci dějí bez ní a není možné vše stihnout a účastnit se jich, ale také to, že někde někdo prožívá větší zábavu, než ona, nebo je šťastnější atd., ale TO JE V POŘÁDKU.

O tomto novém fenoménu budeme jistě i nadále uvádět nové poznatky, více se o něm dočtete již nyní v níže uvedených odkazech zdrojů.

Zdroje:

http://ona.idnes.cz/socialni-site-zpusobuji-syndrom-fomo-d8l-/vztahy-sex.aspx?c=A130910_143608_vztahy-sex_brv

http://articles.washingtonpost.com/2013-07-08/national/40435967_1_fomo-social-media-anxiety

http://lifehacker.com/how-can-i-overcome-my-fear-of-missing-out-1148725866

http://www.alleywatch.com/2013/08/5-ways-to-deal-with-fomo-or-the-fear-of-missing-out/#


Konference Kybererpsycho (Praha bezpečně online 2013)

16. října 2013 proběhla v prostorách Magistrátu hlavního města Praha konference "KYBERPSYCHO" – prevence, řešení a právní souvislosti elektronického násilí“ v rámci již čtvrtého ročníku projektu Praha bezpečně online. Konferenci organizují Hlavní město Praha a Národní centrum bezpečnějšího internetu. Jako součást programu byl i Kybermarket, na němž se prezentovaly organizace poskytující služby v oblasti kyberbezpečnosti a mezi nimi i Nebuď oběť o. s.

Zde Vám přinášíme některé bodově zpracované zajímavé postřehy z konference, ale jelikož jsme se museli starat také o náš stánek, upozorňujeme, že se nejedná o ucelený výtah ze všech příspěvků konference.

České děti jsou podle průzkumu v průměru 6 hodin online každý den.

85% mladých hodnotí své dovednosti v oblasti moderních technologií pozitivně.

2/3 dotázaných mladých by bylo ochotno pracovat v zahraničí (více k výzkumu na www.detimilenia.cz)

75 ze 100 největších firem v USA nabízí práci jen na internetu, takže pokud chce někdo u

těchto firem žádat o práci, znalost moderních technologií je nutná.

Rodič nezodpovídá 100% ve všech případech za to, co dítě spáchá, pouze pokud je možné

prokázat, že rodič něco zanedbal.

Podle posledních zahraničních definicí závislosti na internetu je závislý ten, kdo nevydrží

15 minut bez toho, že by kontroloval, co je na internetu nového.

Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za pozvání a možnost prezentovat naše sdružení všem návštěvníkům konference a těšíme se na další spolupráci.


Živý rozhovor v pořadu Online na ČT24

V sobotu 12. 10. 2013 byl Lukáš Látal pozván do pořadu živého vysílání pořadu Online, který mapuje internetový rozměr zpravodajských témat. Zde je odkaz na video: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10659215431-online/video/

Zároveň připojujeme odpověď na poslední otázku, která v pořadu nakonec nezazněla: Jak alarmující je situace s kyberšikanou v České republice oproti ostatním zemím?

Alarmující je ve dvou věcech: v tom, že se s kyberšikanou každoročně setkává čím dál více českých dětí, podle posledního průzkumu olomouckého E-Bezpečí a Seznamu.cz je to 50 % školáků, kterým se kyberšikana v nějaké formě zapletla do života. Druhým alarmujícím faktem v České republice je, že oproti většině zemí jako Polsko, Korea, Amerika, Německo stále čekáme na první smrtelný případ kyberšikany, a přesto ji koncepčně neřešíme na základních školách, rodiče nejeví o školení zájem a dospívající zůstávají bez základních doporučeních bezpečného internetu. Bohužel naše smutná předpověď zní, že smrtelného případu kyberšikany se dočkáme, otázkou je, zda to bude za měsíc, rok nebo dva.


Nebuď oběť na Konferenci Praha bezpečně online 2013

Upozorňojeme všechny zájemce o nejnovější témata zaměřené na prevenci a řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného především na dětech a mezi dětmi, že se sdružení Nebuď oběť o. s. bude prezentovat na celorepublikové Konferenci Praha bezpečně online 2013, a to se svými aktivitami a přínosem k danému tématu. Více o konferenci najdete na http://konference.ncbi.cz/konference-praha-bol-2013/konference-praha-bezpecne-online-2013.html


Prodloužení akreditace MŠMT pro školení učitelů

Všem zájemcům z řad ředitelů a pedagogů oznamujeme, že se nám podařilo získat prodloužení akreditace MŠMT programu Rizika internetu a komunikačních technologií, a to až do 1. 10. 2016. Pokud budete mít o školení zájem, neváhejte nás kontaktovat na náš email nebo telefon.


Den prevence na ZŠ a MŠ Olbramice

Dne 24. 9. 2013 se Nebuď oběť účastnila Dne prevence na ZŠ a MŠ Olbramice. Žáci 1. stupně utvořili skupinky a vydali se plnit sérii aktivit, které se zabývaly právě riziky internetu a komunikačních technologií, především pak kyberšikanou a desaterem bezpečného internetu. Jelikož byli žáci nižšího věku, zvolili jsme spíše rukodělné aktivity a práci s pamětí. Výsledkem práce byly ozdobené papírové plachty, které si děti samy vyrobily a na nichž byly popsány pravidla bezpečného internetu. V odpoledních hodinách jsme si společně s rodiči a učiteli povídali o nových nebezpečích i postupech, jak jim předcházet. Věříme, že projektové dny, které by řešily rizika internetu u všech zainteresovaných cílových skupin, budou postupem času zavedeny na více školách v našem kraji a téma se stane běžnou součástí výuky na základních školách.


Workshop v Ostravě


Školení pro přátele pěstounských rodin BUNTARANTA

Ve dnech 21. - 22. 9. se náš lektor Mgr. Lukáš Látal účastnil víkendového výjezdu přátel pěstounských rodin BUNTARANTA a společně s přibližně 30 dětmi strávil dva dny v krásném prostředí Moravského krasu, Macochy a Býčí skály. Na školení a při dalších aktivitách se děti seznámily se základními riziky internetu a komunikačních technologií, a jelikož se jednalo o výlet v duchu českého trampingu, nechyběly ani výšlapy v přírodě, prolézání skal, hra na kytaru a akční hry. V dalším období plánujeme další spolupráci se samotnými pěstouny, jelikož součinnost s touto cílovou skupinou považujeme nejen za potřebnou, ale také velice přínosnou a příjemnou.


Představení Nebuď oběť na schůzi školních metodiků prevence Ostrava

Ve dnech 18. - 19. 6. se naše sdružení prezentovalo na schůzi školních metodiků prevence, kde jsme přibližně stovce školních metodiků prevence z Ostravy představili naši činnost a možnost spolupráce, ale i řešení problémů při zneužití komunikačních technologií a internetu ve školním prostředí. Na schůzi jsme si v rámci diskuze popovídali o nejpalčivějších problémech, které dnes učitele na základních školách trápí. Nejčastějším problémem zůstává kyberšikana prostřednictvím sociální sítě Facebook a focení, či natáčení učitelů při výuce a následné zveřejnění s urážlivými komentáři. Další potíže způsobuje učitelům v souvislosti s neomezenými tarify permanentní připojení žáků k internetu a zvyšování délky jejich pobytu ve virtuální síti, především pak na sociálních sítích a hraní online her.

Věříme, že ve společné spolupráci budeme pokračovat a na schůzích školních metodiků budeme společně řešit aktuální problémy a rizika při využívání internetu.


Podrobněji k Netškole na ZŠ Volgogradská

Na základě dlouhodobé spolupráce se ZŠ Volgogradská jsme připravili nový typ školení, které navazuje na naše dosavadní vzdělávání v rámci rizik internetu a komunikačních technologií. Dvouhodinovou lekci jsme nazvali Netškola aneb Surfování bez modřin a jejím cílem je prověřit znalosti žáků prvního i druhého stupně základních škol v oblasti bezpečného chování na internetu. V rámci vzdělávání jsou pro žáky připraveny díky metodám zážitkové pedagogiky interaktivní cvičení v programu Smart notebook, tvorba vlastních pravidel užívání internetu a sociálních sítí, výroba papírových plachet se zásadami Netikety pomocí koláží vystřihovaných z časopisů a jejich domalováváním vlastních nápadů a mnoho dalších aktivit. Výsledkem činností jsou připravené školní nástěnky s tématem bezpečného internetu, smlouva s rodiči a školou o pravidlech surfování, která jen čeká na podpis rodičů a vyvěšení u domácího PC, smlouva zároveň informuje rodiče o Netiketě a případné pomoci při řešení problémů.

Pakliže žáci zvládnou všechny úkoly a závěrečný test, získají Řidičský průkaz internetového surfaře, který mají potvrzený razítkem Nebuď oběť na své vlastní jméno a fotografii, podepsaný zkoušejícím lektorem a předaným při slavnostním ukončení školení. Pokud mají dospělí řidičský průkaz na řízení automobilu, pak je naší snahou, aby děti a dospívající měly podobné potvrzení, že dokáží předvídat nástrahy virtuálního světa a dokáží se s nimi vypořádat.

Věříme, že naše snaha přinese další argument do diskuze, jakým způsobem přistupovat k začínajícím uživatelům internetu, kteří do této virtuální džungle přichází většinou bez jakéhokoli návodu k bezpečnému chování.


Workshop Reading literacy – experience the feeling!

Ve dnech 9. – 15. 3. 2014 proběhne díky programu Grundtvig Evropské unie v Ostravě vzdělávací mezinárodní workshop Reading literacy – experience the feeling!, jehož cílem je boj s čtenářskou gramotností pomocí dostupných a inovativních metod, a to také pomocí internetu, videa a moderních technologií. Taktéž chceme rozšířit řady zájemců o toto téma a přispět k jeho popularizaci. Čtenářská gramotnost je jedním ze stěžejních témat České školní inspekce i MŠMT především z důvodu snižujícího se zájmu o literaturu a čtení obecně. Avšak špatné výsledky ve srovnání s Evropou dosahuje ČR ani ne tak díky nedostatečné práci učitelů, ale v neuspokojivé péči rodičů o dětského čtenáře. Mnohdy tento problém vzniká proto, že sami rodiče nejsou dostatečně v porozumění textu a správném čtení zběhlí. Tuto situaci chce workshop alespoň částečně změnit. Myšlenka gramotnosti se postupně dostala mezi priority Evropské unie. Člověk nedostatečně vzdělaný v čtenářské gramotnosti selhává v běžných úkolech života – správné porozumění návodu k použití, četba indikace léků, vyplňování formulářů a vypisování úředních žádostí atd.

Věříme, že se workshop povede a jeho výsledkem bude zlepšení situace v rámci čtenářské gramotnosti. O jeho blížící se realizaci budeme informovat na našich stránkách.


Celodenní školící maratón v Městské knihovně Pelhřimov

Už od rána 6. května se v hudebním oddělení Městské knihovny Pelhřimov seznamovali s riziky internetu nejprve žáci základních škol a hned po nich studenti středních škol a Gymnázia Pelhřimov. Společně jsme rozebírali nejaktuálnější problémy spojené s využíváním sociálních sítí, nebezpečí kyberšikany a sextingu i osobní zkušenosti s kybergroomingem. Součastně se školením proběhla v knihovně instalace naší putovní výstavy s komixy a desaterem bezpečného internetu. V odpoledních hodinách přišli na řadu ve dvou lekcích knihovníci, rodiče a široká veřejnost. .

Jako kladné hodnocení našich přednášek zmiňujeme pochvalu paní ředitelky Městské knihovny Pelhřimov Mgr. Ivy Rajdlové: „Ještě jednou Vám moc děkuji za přednáškový maraton v Pelhřimově, přednášky se zajímavým obsahem byly moc pěkně připravené a doplněné výborným přednesem, ohlasy od kolegyň jsou jen pozitivní a chválící.“ .


1. ČÁST ZKOUŠKY NA ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ INTERNETOVÉHO SURFAŘE

Surfujete na internetu? A máte k tomu oprávnění? Přesně v tomto duchu se nese školení nazvané ZKOUŠKA NA ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ INTERNETOVÉHO SURFAŘE na soukromé Základní škole a mateřské škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, které se snaží na základě několika úkolu prověřit znalosti žáků z oblasti bezpečného internetu a odpovědného uživatele sociálních sítí. Účastníci se nejprve rozehřejí díky cvičením v interaktivním programu Smart Notebook a přechází k dovyprávění nasimulovaných příběhů z naší putovní výstavy Nebuď oběť. Vyvrcholením je pak skupinové vytváření tabel s pravidly bezpečného internetu, s nimiž se žáci seznámili během našich školení. Závěr tvoří jednoduchý a zážitkový test, který je posledním krokem k získání řidičského průkazu internetového surfaře.

Slavnostního předání řidičského průkazu se zúčastní i zástupkyně školy a věříme, že bude pro žáky nezapomenutelným zážitkem a přispěje k jejich vlastnímu uvážlivému surfování ve spletitých křižovatkách virtuální sítě.


Nové školení Netškola aneb Surfování bez modřin (Řidičský průkaz internetového surfaře)

V novém roce budeme nabízet školám nový typ školení, který je určen pro žáky 1. stupně ZŠ (od 3. třídy). Žáci se v něm hravou formou seznámí se základními riziky internetu, vyrobí si vlastní plachtu s desaterem bezpečného internetu. Součástí školení je i práce s interaktivními cvičeními programu SMART Notebook. Děti na závěr vyplní dotazník, kde potvrdí své dosavadní znalosti, a pokud jej úspěšně absolvují, získají Řidičský průkaz internetového surfaře s razítkem a podpisem lektora. Pokud máte o školení zájem, stačí nás informovat na našem emailu.


Školení na Soukromé základní škole a mateřské škole, Volgogradská

S žáky Soukromé základní školy a mateřská školy, s.r.o. na ulici Volgogradská v Ostravě-Zábřehu jsme si dne 27. 11. 2012 rozebrali příčiny, následky i prevenci šikany, kyberšikany a nezodpovědného chování na sociálních sítích. Žáci se svěřovali se svými zkušenostmi i problémy, které se jim přihodili při využívání Facebooku, emailu i mobilního telefonu. Zároveň jsme si nastínili vztahy ve třídě a možnosti, jak se zlepšit a být tolerantní k jinakosti, jejíž netolerance bývá nejčastější spouštěč šikany a nevraživosti. Věříme, že školení nechalo na žácích pozitivní dojem a některá bezpečnostní pravidla si osvojí a využijí při surfování virtuální sítí.


Série přednášek pro učitele a žáky ZŠ Raškovice

Našim přednáškám na ZŠ Raškovice předcházelo instalování putovní výstavy Rizika internetu a komunikace do počítačové učebny, aby si žáci mohli při práci na počítači zároveň přečíst dva komixy a desatero bezpečného intoše. 22. 11. 2012 následovala série přednášek pro žáky 1. i 2. stupně, kde jsme si povídali především o závislosti na internetu, kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu a sociálních sítích. V odpoledních hodinách jsme se sešli s pedagogickým sborem a rodiči na přednášce o potencionálních nebezpečích a rizicích, které číhají na mladé uživatele nejen ve škole, ale i při užívání domácího internetu. Pozornost vzbudila instalace hlídacích programů, nastavení soukromí a prohlížení cizími uživateli na Facebooku, sepsání domácí smlouvy práce na počítači. Všechna školení proběhla ve velice příjemné atmosféře a doufáme, že se do Raškovic zase někdy vrátíme a zjistíme, že naše školení měla pozitivní dopad na chování a virtuální život žáků.


Přednáška pro nízkoprahový klub FUTRA v Orlové

S přednáškou pro klub Futra se Nebuď oběť o. s. vrací po roce na místo činu. Dne 5. listopadu 2012 jsme zde opět uskutečnili přednášku Rizika internetu a komunikačních technologií. Aktivity klubu se soustředí okolo rozšiřování rozvoje kulturních aktivit mládeže, smysluplného vyplňování volného času a eliminace společensky negativních jevů, jakými jsou kriminalita, zneužívání omamných látek, nesnášenlivost vůči etnickým skupinám apod. Zároveň se v klubu nabízí k prodeji některé výrobky s označením Fair Trade. Klub Futra se nachází ve velice útulných prostorách v blízkosti Městského úřadu Orlová a jeho součástí je nekuřácká restaurace, čajovna, hrací místnost, zkušebna i nahrávací studio. S mladými účastníky přednášky jsme rozebírali základní nebezpečí komunikačních technologií – poskytování osobních dat, kybergrooming, kyberšikanu, sexting, sociální sítě a hoaxy. Doufáme, že přednáška nebyla poslední spoluprací s občanským sdružením Futra, díky jehož záslužné snaze a činnosti se dospívajícím otevírají nové a lepší možnosti, jak trávit svůj volný čas v Orlové-Lutyni. http://www.futra.cz/


Kontaktní seminář Grundtvig Antalya (Turecko)

Ve dnech 8. – 11. listopadu 2012 se náš lektor Mgr. Lukáš Látal účastnil kontaktního semináře Grundtvig v turecké Antalyi, který byl nazván Active Ageing and Solidarity between Generations.

Na semináři se potkalo přes 50 zástupců z celé Evropy různých ziskových, státních i neziskových organizací a snažili se vytvořit společné projekty, na nichž by posléze spolupracovali a jejichž cílem by bylo sbližování generací. Nebuď oběť o. s. se podařilo získat tři partnery pro realizaci projektu Increasing solidarity between generations through contemporary media - Zvýšení solidarity mezi generacemi prostřednictvím současných médií. Spolupracovat budeme s MTÜ Pererahvas (Estonsko), Wildundweise (Švýcarsko), Afyon Merkez Din Gӧrevlileri Sosyal Yardɪmlașma ve Dayanișma Derneği (Turecko). Základním cílem projektu bude přivést žáky základních škol a jejich rodiče, či prarodiče k jednomu počítači a společně se dozvědět více nejen o bezpečném užívání internetu, ale především předvést, co je na internetu a moderních technologiích dobrého a přínosného. Myšlenka projektu vychází z faktu, že školní mládež se generaci rodičů a prarodičů vzdaluje nejen v trávení času na počítači, ale také v počítačové gramotnosti. Mladí uživatelé představí své virtuální aktivity, život a fungování sociálních sítí, hraní her či chatování svým rodičům, kteří se chtějí dozvědět o moderních technologiích i virtuálním životě svých potomků více. Rodiče na oplátku mohou po školení Nebuď oběť o. s. reflektovat odpovědné chování a zveřejňování osobních údajů, založit si profil na Facebooku, účet Skype atd. Rodiče s potomky mají možnost mluvit o tom, co je na internetu zajímavého i nebezpečného, cílem je také sepsání rodinné smlouvy o bezpečném užívání internetu a vystavení „Řidičáku odpovědného surfaře“.

Věříme, že projekt se povede a stane se z něj tradiční způsob, jak pomoci sbližování dvou generací, ale i užívání bezpečného internetu.


Žákovské sympozium

POZOR! Nebuď oběť pořádá dne 11. 5. 2012 v hotelu Imperial 1. žákovské sympozium, zváni jsou všichni! Součástí sympozia budou přednášky a komentáře odborníků, zástupců Policie ČR a dětského psychologa, zároveň se můžete těšit na prezentace žáků základních i středních škol! Registrace a podrobnější info najdete na adrese www.nebudobet.cz/sympozium


Otázky a odpovědi 1b

Následující výčet rizik internetu a komunikačních technologií, která jsou zde uvedena, jsou seřazena podle intenzity, vycházeno je z našich zkušeností při každodenní práci se školní mládeží.

1. Zneužití osobních dat

2. Nejrůznější formy kyberšikany

3. Stále podceňovaný netholismus a z něj plynoucí závislost na hraní her a pornofilie

4. Sexting, kybergrooming, stalking

Černým koněm vzadu, kam se nikdo nedívá, je podle našich zkušeností především lhostejnost rodičů k virtuálnímu životu jejich potomků. Podle posledního průzkumu chování rodičů kontroluje obsah shlédnutého kyberprostoru 25% rodičů, ale když zavedete ve třídě osmáků a deváťáků na toto téma řeč, zjistíte, že v praxi je rodičovská kontrola nejen minimální, ale velice povrchní, neúčinná a často i snadno obelhaná. Většina rodičů si vystačuje s prohlédnutím historie, kterou lze vymazat, a na složitější instalování monitorovacích programů a filtrů si netroufne.

Rodiče by se mohli nicméně snadno vzdělávat, avšak důkazem jejich apatie jsou i naše semináře a přednášky pro veřejnost, které jsou zcela zdarma. Svou praxi čerpáme nejen z Ostravy, ale i od kolegů z jiných organizací. Když jsme pořádali například sérii přednášek ve Vědecké knihovně v Ústí nad Labem, na dopolední přišly čtyři třídy základní školy, avšak na odpolední pro veřejnost jen pět rodičů. Obávám se tedy, že základním problémem, které na děti číhá díky internetu a komunikačním technologiím, je netečnost a neschopnost uvědomit si hrozbu jejich rodičů. Školy, policie i neziskové organizace pořádají nejrůznější bezpečnostní akce pro děti, ale rodiče se zdají být stále pozadu.


Otázky a odpovědi 1

Používání moderních technologií má mnohá pozitiva, ale také negativa. Kde vidíte největší potenciální nebezpečí pro děti plynoucí z užívání moderních technologií?

Jelikož se za posledních několik málo let zintenzivnilo používání moderních technologií světelnou rychlostí, jen těžko se dá odhadnout, které konkrétní nebezpečí bude v budoucnu tím nejreálnějším. Nezapomeňme také na fakt, že každé dítě má podle svého intelektu, sociálního a rodinného zázemí sklon a slabost k jiným technologiím i jejich využívání. Přesto uveďme základní nebezpečí, mezi nimiž zcela jistě dominuje ani ne tak neznalost bezpečného užívání moderních technologií, jako jejich ignorace a porušování. Každý ví, že se za volant nemá sedat pod vlivem alkoholu, přesto nehod způsobených alkoholem neubývá. Podobné je to s našimi dětmi při surfování kyberprostorem a využívání mobilního telefonu. O stavu povědomí bezpečného užívání moderních technologií u mládeže se v minulosti provedlo několik výzkumů, přesto je naše organizace k jejich výsledkům i metodám zjišťování skeptická. Jmenujme alespoň dvě nejrozsáhlejší. V roce 2010 se uskutečnila studie Evropské unie, podle níž byly české děti nejvíce ohroženy rizikovým obsahem internetu (dvě třetiny se setkaly na internetu s pornografií, šikanou nebo zneužitím osobních údajů), jsou liberální v jeho užívání, ale disponují nadprůměrnými schopnostmi internet ovládat. Podle druhého, letošního průzkumu společnosti Microsoft se české děti umístily mezi prvními čtyřmi státy v Evropské studii bezpečnostní gramotnosti. Předběhli nás pouze školáci z Malty, Slovenska a Finska. Obě práce zjistily v podstatě to samé – přestože české děti čelí mnoha rizikům internetu, a ve srovnání s jejich vrstevníky z Evropy o něco intenzivněji, vědí, jak s internetem bezpečně pracovat.


Evropská studie bezpečnostní gramotnosti

Server seznam.cz uveřejnil výsledky evropské studie bezpečnostní gramotnosti v níž se čeští uživatelé drží mezi těmi nejlepšími, v celkovém součtu 11 000 respondentů nás předčili pouze Slováci, Fini a Malťané. Podle výzkumu je při užívání internetu nejméně v bezpečí věková skupina od 45 až 59 let. Překvapivě lépe než předešlá kategorie dopadli senioři nad 60 let, avšak nejlepší znalosti v oblasti bezpečného užívání internetu měli mladí surfaři do 24 let. Potěšující zprávou je, že základními informacemi o počítačové bezpečnosti disponuje 82 % Evropanů a dokonce 90 % Čechů! Průzkum provedla společnost Microsoft. Doufáme, že k těmto dobrým výsledkům přispěly jak naše webové stránky, tak videa, komixy, školení i projekty pro mládež v Moravskoslezském kraji.


Školení v Moravskoslezském kraji

V prvním pololetí školního roku 2011/2012 jsme uspořádali v Moravskoslezském kraji několik školení na základních i středních školách. Nejčastějším problémem školáků bývá ponižování pomocí sociálních sítí, urážlivé emaily i sms, jejichž odesílání je prováděno přes veřejné sms brány. Otázka bezpečného internetu se v dnešních dnech rozvířila díky aktivitě hnutí Anonymous, a je pravdou, že u mládeže se tato skupina těší oblibě především díky svému odmítavému postoji k smlouvě ACTA. V následujících měsících budeme opět pracovat na zaškolení dalších žáků a učitelů v bezpečném používání internetu.


Nové ohlasy na naši přednášku

Dobrý den,

odpovídám na Vaši žádost o hodnocení přednášky, která se konala v Severočeské vědecké knihovně dne 3.10. 2011.

Většina žáků reagovala pozitivně. Žáci uvítali především vtipnou formu podání a informace o konkrétních situacích ze života. Za pedagogický doprovod hodnotím přednášku kladně. Byla velmi aktuální a pro děti jistě přínosná.

S pozdravem Mgr. Nina Chalupná

ZŠ Nová, Ústí nad Labem - Střekov


Přednáška u Městské policie Ostrava

Dne 26. 10. 2011 jsme ve spolupráci s Městskou policií Ostrava uspořádali přednášku na téma Rizika internetu a komunikačních technologií se zaměřením na poskytování osobních dat, kyberšikanu a sexting. S rodiči jsme mluvili o nezdravých návycích při používání moderních technologií, závislosti na internetu, ale i o způsobu získávání dat pro výzkum chování dětí na internetu, které mnohdy nekorespondují s reálným stavem. Povídání se strážníky Městské policie Ostrava, jejich příklady z praxe byly velice poučné a opět nás přesvědčily o tom, že k účinné prevenci je nutno spolupracovat a vzdělávat především rodiče ohrožených dětí, avšak jejich účast na takových školeních je vesměs velice nízká. Děkujeme strážníkům Městské policie Ostrava za uspořádání přínosného sezení, při němž účastníci poučili nejen ducha, ale v hodině sebeobrany zocelili i tělo. Těšíme se na další spolupráci!


Konference Praha bezpečně online – podněty pro praxi

Nebuď oběť o. s. se chystá ve středu 12. října na konferenci Praha bezpečně online – podněty pro praxi, z níž vám přineseme nejaktuálnější a nejzajímavější postřehy. Konference se koná v prostorách Magistrátu hl. města Prahy.


Přednášky pro žáky 2. stupně ZŠ

Po úspěšném roce školení, projektů a výzkumů jsme si pro školní rok 2011/2012 opět připravili další sérii přednášek pro žáky druhého stupně základních škol, ale i nižší stupně středních škol a gymnázií. Zároveň nabízíme spolupráci knihovnám, policii, kulturním i volnočasovým střediskům. Pro objednání a domluvu termínů nás prosím kontaktujte na email nebudobet@email.cz


Série přednášek na půdě Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

V pondělí dne 3. 10. 2011 jsme ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem zorganizovali tři přednášky na téma Rizika internetu a komunikačních technologií. Prvních dvou přednášek se zúčastnilo přibližně 100 žáků základních škol, s nimiž jsme probrali základní problematiku bezpečného internetu, seznamování a úskalí poskytování osobních dat na sociálních sítích.

Obě přednášky byly velice podnětné, účastníky jsme totiž nenechali jen posedávat a pasivně přijímat informace, snažili jsme se, aby nad tématy přemýšleli, diskutovali, svěřovali se se svými zkušenostmi a způsoby užívání internetu. Samozřejmostí byla i projekce některých našich videoklipů, které můžete shlédnout v sekci videa. Odpolední přednáška v 17.00 byla zaměřena na širokou veřejnost, učitele i rodiče. Zde jsme apelovali především na odpovědnost a přístup rodičů k virtuálnímu životu jejich potomků, možnostmi zabezpečení před nežádoucím obsahem.

Děkujeme pracovníkům Severočeské vědecké knihovny za spolupráci, velice zajímavý zážitek i vřelé přijetí.


Přednáška v Klubu Futra (Orlová)

Nový přednáškový rok zahájilo Nebuď oběť o. s. spoluprací s občanským sdružením Futra z Orlové-Lutyně. Dne 13. 9. 2011 jsme uskutečnili přednášku Rizika internetu a komunikačních technologií v Klubu Futra, jehož aktivity se soustředí okolo rozšiřování rozvoje kulturních aktivit mládeže, smysluplného vyplňování volného času a eliminace společensky negativních jevů, jakými jsou kriminalita, zneužívání omamných látek, nesnášenlivost vůči etnickým skupinám apod. Zároveň se v klubu nabízí k prodeji některé výrobky s označením Fair Trade. Klub Futra se nachází ve velice útulných prostorách v blízkosti Městského úřadu Orlová a jeho součástí je nekuřácká restaurace, čajovna, hrací místnost, zkušebna i nahrávací studio. S návštěvníky přednášky jsme rozebírali základní nebezpečí komunikačních technologií – poskytování osobních dat, kybergrooming, kyberšikanu, sexting, sociální sítě, happy slapping, stalking a hoaxy. Doufáme, že dnešní přednáška nebyla poslední spoluprací s občanským sdružením Futra, díky jehož záslužné snaze a činnosti se dospívajícím otevírají nové a lepší možnosti, jak trávit svůj volný čas v Orlové-Lutyni. http://www.futra.cz/


Recenze knihy Kyberšikana Vanessy Rogers

Sdružení Nebuď oběť si dovoluje veřejnosti představit recenzi nově vyšlé publikace nakladatelství Portál Kyberšikana. Autorka knihy, pedagožka Vanessa Rogers, se snaží předložit rodičům i učitelům jednoduchý návod, jak pomocí her a činností mohou děti získat základní návyky bezpečného užívání komunikačních technologií. Osnovu tvoří tři základní okruhy, za nimiž následuje opakování ve formě různých cvičení s žáky. V úvodních kapitolách se čtenář seznamuje s primárními informacemi o kyberšikaně, pomoci, prevenci a stavu kyberšikany na českých školách, nechybí komentář Dr. Michala Koláře, v němž upozorňuje na fakt, že kyberšikana jde zpravidla ruku v ruce s běžnou školní šikanou. První stěžejní kapitola nese název Rozumíme kyberšikaně. V této převážně teoretické části jsou definovány základní druhy kyberšikany. Neméně důležitý je však návod pro rodiče, jak rozpoznat šikanované dítě pomocí komunikačních technologií, následný postup a užitečná doporučení, mezi nimiž nechybí varování před neuváženým přidáváním přátel na sociální síti, zachovávání úcty k ostatním uživatelům internetu nebo nepřenášení problému ze skutečného světa do virtuálního. Jádrem a nejdůležitějším přínosem celé publikace jsou kapitoly Rozcvičky a Aktivity. Jejich náplní jsou různorodé činnosti zaměřené na osvojení základních pravidel bezpečného užívání internetu, ale především prevenci, schopnosti čelit i odhalovat internetovou šikanu. Zadání úkolů jsou nápaditá a originální, s potenciálem být reálným a smysluplným pomocníkem pro prevenci kyberšikany na školách. Žák si díky hrám přivlastní řadu návodů, jak řešit kyberšikanu. Skupinové úlohy rozvíjí empatii k obětem i pocit vlastní odpovědnosti k aktivitám na internetu. Jelikož ctíme autorská práva i invenci, uvádíme zde pouze volně dostupný příklad z aktivit. Fotky na internetu Cíl Podpořit děti v zamyšlení se nad potřebou povolení k publikování fotografií na internetu a pochopení této potřeby. Co budete potřebovat nic Postup Na začátku vyzvěte děti, aby řekly svému sousedovi o nějaké své staré fotografii, za kterou se teď stydí. Může jít o fotografi i z raného dětství nebo o fotografi i, na níž mají oblečení, které jim tehdy přišlo úžasné, ale teď už je nesnášejí nebo jim připadá trapné. Vyzvěte děti, aby se zamyslely, jak by se cítily, kdyby někdo tuto fotografii vzal a vyvěsil na internet bez jejich svolení. Běžte o krok dále a zeptejte se, jak by se cítily, kdyby ji získal někdo, koho osobně znají, a poslal ji dál. Nakonec zjistěte, jak by se cítily, kdyby pobavila větší internetovou komunitu a během tří týdnů by se jí smály a dělaly by si z ní legraci miliony lidí. Upozorněte, že takové situace se už staly ve skutečném světě a zapříčinily, ať už cíleně, či neúmyslně, velké rány, zlost i smutek. Ve skupině veďte krátkou diskusi na téma • fotografie vhodné a nevhodné k vyvěšení na internet • povolování a získávání povolení k vyvěšení fotografi e na internet Naše sdružení hodnotí publikaci velice kladně především díky praktickým vodítkům a návodům preventivního vychovávání školního kolektivu. Doporučujeme tuto publikaci školním preventistům patologicko-sociálních jevů jako jeden ze základních pilířů boje proti školní kyberšikaně. Zároveň jej lze využít jako podpůrný dokument k oživení školního Programu proti šikanování, který je součástí tzv. Minimálního preventivního programu. Ze strany vedení školy bude nicméně potřeba rozvinout úsilí problematiku kyberšikany účinně řešit, posláním třídních učitelů pak bude dlouhodobé sledování klimatu třídy a invenční práce na třídnických hodinách. Tým Nebuď oběť Vám přeje mnoho sil v boji proti kyberšikaně, a to i pomocí skvělé publikace Vanessy Rogers.


Přednáška na dětském letním táboře Markrabka

Ani o prázdninách naše aktivita neustala! Občanské sdružení Nebuď oběť ve spolupráci s organizátory dětského letního tábora Markrabka uspořádalo hodinovou přednášku o rizicích internetu a komunikačních technologií, která byla zaměřena na neuvážené poskytování osobních dat na sociálních sítích a také nebezpečí kyberšikany. Školením si prošlo přibližně 50 dětí, z nichž si dvě děvčata odnesla naše originální trička. Doufáme, že v budoucnu bude počet přednášek na letních táborech stoupat a povědomí o nebezpečích internetu se rozšíří k většímu počtu dětí a mládeže.


Přednáška na ZŠ Volgogradská

Sdružení Nebuď oběť opět uspořádalo další úspěšnou přednášku na ZŠ Volgogradská 6b v Ostravě-Zábřehu. Samotnému školení dětí druhého stupně předcházela instalace putovní výstavy na chodbě, kde jsou také umístěny počítače s internetem. Přednáška se nesla ve velmi poklidném a příjemném duchu, žáci spolupracovali a svěřovali se se svými zkušenostmi a způsoby užívání internetu i sociálních sítí. V závěru bylo nejšikovnějšímu účastníkovi předáno originální triko našeho občanského sdružení. Děkujeme vedení Základní školy Volgogradská za spolupráci i snahu poučit děti před aktuálním nebezpečím, které skýtá nezodpovědné poskytování osobních dat i pořizování intimních fotografií.


Přednáška na ZŠ Jugoslávská

Jedna z posledních přednášek o bezpečném internetu proběhla na Základní škole Jugoslávská v Ostravě. Společně s žáky 9. ročníku jsme probrali téma kyberšikany, poskytování osobních dat i sdílení informací na sociálních sítích. S děvčaty jsme také nakousli problematiku sextingu a pořizování intimních materiálů.


PRÁZDNINOVÉ FILMOVÁNÍ

TERMÍN: 15. – 20. srpna MÍSTO: Ostrava-Hrabůvka, Kučerka ZAJIŠTĚNO: oběd, rekvizity NUTNÉ K ÚČASTI: souhlas zákonných zástupců s natáčením a zveřejněním na našich stránkách www.nebudobet.cz Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vám představili naši prázdninovou aktivitu, která se bude konat ve výše zmíněném termínu. Jelikož za sebou máme úspěšné natáčení videoklipů s tematikou kyberšikany, rozhodli jsme se uspořádat nové filmování, tentokrát na téma netholismu, sextingu a poskytování osobních dat na sociálních sítích. Krátká videa chápeme v dnešní době jako jeden z nejvhodnějších způsobů, jak zaujmout děti, které jsou čím dál více pohlcovány moderními technologiemi a vystavovány tak úskalím při jejich užívání. Prázdninové natáčení je financováno z projektu statutárního města Ostravy a účastní se jej estonský kameraman Priit Jõesaar (www.filmfactory.ee), díky němuž vznikl i dokument INTERNET SAFETY z našeho předešlého projektu. Náplní natáčení by mělo být vytvoření minimálně tří poučných příběhů, jejichž předběžný scénář si můžete přečíst níže. Součástí našeho projektu by měly být i zajímavé hry, pomocí nichž by si měli účastníci vylepšit své herecké umění. Jejich přesnou podobu si necháváme jako překvapení. Naše práce by měla probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách, ale přesný rozvrh dostanou účastníci v první den natáčení. Doufáme, že naše činnost získá Vaši podporu, dětem se bude líbit a ostatním bude sloužit jako jednoduchý návod, na co si dávat při užívání internetu pozor. Pro případné dotazy neváhejte kontaktovat Mgr. Lukáše Látala na adresu lalulit@seznam.cz.


Putovní výstava na ZŠ Mitušova

Další školou v pořadí, na níž probíhá putovní výstava našich panelů s komixy, je Základní škola Mitušova v Ostravě-Zábřehu. Již teď přijímáme rezervaci termínů na následný školní rok, kontaktujte nás prosím na našem emailu nebudobet@email.cz.


Den Země Ostrava Zábřeh, Náměstí SNP

Dne 15. 4. 2011 se naše sdružení zúčastnilo oslav Dne Země na Náměstí SNP v Ostravě-Zábřehu. Posádku našeho stánku tvořili žáci Základní školy Ostrava-Hrabůvka a Mgr. Lukáš Látal. Kolemjdoucí žáky, učitele i rodiče jsme seznamovali s výsledky našeho experimentu, který jsme uskutečnili v rámci týdenního workshopu GRUNDTVIG. Návštěvníky našeho stánku jsme se například ptali, jakým způsobem si přidávají přátele na sociální síť Facebook, jak mají nastavenou ochranu osobních dat, co všechno o sobě na profilu prozrazují, kdo se může skrývat za profilem přitažlivého kluka nebo hezké holky a jak dlouho asi trvá vytvořit falešný profil. Mnohé dotazované zarazily čísla 2 403 – počet žádostí o přátelství zcela neznámých lidí. Z tohoto počtu se vyklubalo 1592 povolených přátelství! Ne jednou jsme od udivených posluchačů slyšeli, jak může být někdo takto hloupý, avšak při důkladnějším dotazování jsme zjistili, že i oni si už někdy přidali za přítele někoho zcela neznámého jen proto, že jeho profilová fotka vypadala sympaticky. Jako pomůcky nám velice dobře posloužily koláže a plakáty od účastníků workshopu GRUNDTVIG. Velice milým překvapením byly mladší děti, které několikrát odpověděly, že cizího člověka si nikdy do přátel nepřidali a ani nepřidají. Pomocí letáků jsme mohli snadněji navazovat komunikaci s kolemjdoucími o sextingu, netholismu, poskytování osobních dat a kyberšikaně. Děti se dobře orientovaly v tématu kyberšikany i jejím řešení, avšak samy bývaly překvapené, jaká osobní data, fotografie a údaje nemají zveřejňovat. Téma sextingu zaujala snad všechna děvčata a pravděpodobnost zneužití intimních fotografií bývalým přítelem pochopila velice rychle. Oceňujeme především ochotu a překonání studu mladých dívek o takto citlivém tématu mluvit. Úsměvné byly situace, kdy někteří kluci odpovídali na dotaz: „Myslíš si, že jsi závislý na internetu, nebo počítači?“, rezolutně: „Ne“. Při následném doptávání však bez rozpaků několik chlapců přiznalo, že každý den tráví na PC čtyři hodiny a o víkendu sedm.

Děkujeme Základní škole Ostrava-Hrabůvka za možnost spolupráce, organizátorům ze Střediska volného času Ostrava-Jih za poskytnuté prostory k prezentaci sdružení Nebuď oběť i žákům Základní školy Ostrava-Hrabůvka za nadšení i schopnost mluvit s kolemjdoucími o rizicích internetu a komunikačních technologií.

img144.jpg
img145.jpg
img145.jpg

 


Video z Experimentu Ostrava


Nebuď oběť! v Českém rozhlasu

cesky_rozhlas_nebud_obet.mp3
cesky_rozhlas_nebud_obet.mp3


Videoklipy Nebuď oběť! proti kyberšikaně

Ve spolupráci se Základní školou Ostrava-Hrabůvka (Kučerka) představujeme první sérii videí, v nichž se snažíme upozorňovat na zásadní rizika a možnosti zneužití komunikačních technologií a internetu. Hned v prvním natáčení jsme se zaměřili asi na nejpalčivější problém českých škol – kyberšikanu.

Klip vypráví o oběti kyberšikany a snaží se jednoduchým příběhem naznačit prožívání oběti. Využili jsme jednoduchého hesla – Kyberšikana není vidět na těle, ale na duši. Chceme naznačit, že rodiče, pedagogové i přátelé oběti šikany většinou rozeznají jako důkaz ublížení modřinu, rozbité pomůcky do školy, či roztrhlé triko. Ve videoklipu tuto situaci symbolizují pomyslné, neviditelné údery, podražené nohy, shozené sešity z lavice i toaletní papír na záchodě – tradiční prostředky školní šikany a ubližování. Každá urážející zpráva přes mobil má podle nás na oběť stejný účinek jako facka, či úkladná schválnost. Fyzická bolest střídá psychický útlak, který může mít o to fatálnější následky. Psychická újma trvá i po útoku. Pokud je navíc vystaveno na internetu video, zpráva, fotografie s ponižujícím obsahem, psychický tlak je stálý!

V případě kyberšikany jsou následky patrné pouze na duši, do níž se jen tak lehce nenahlédne. Oběti o problému nemluví, často se stydí a jediné, co je může prozradit, bývá skleslá nálada, nevolnost, strach z internetu, mobilu i prostředí, kde by se mohly setkat s agresorem. Modřiny a jizvy budou patrné teprve v případě, že ponížení dojde té intenzity, kdy oběť propadne sebepoškozování!

I když se všechny příběhy natáčí podle stejného scénáře, snažíme se je vždy doplnit o něco nového, herecké výkony našich mladých herců jsou také vždy jinak pojaty, někdy více s humorem, někdy realisticky, smutněji. Nebáli jsme se také připsat do příběhu skutečné zprávy, které byly v České republice odeslány oběti kyberšikany na základní škole. V jiném jsme si zprávy vymysleli, avšak chtěli bychom se zamyslet nad sprostými slovy a zákeřnostíjejich textu. Chvíli jsme se rozmýšleli, jestli máme vulgarismů a nechutností použít, avšak z osobní zkušenosti víme, že skutečné esemesky a e-maily mají kolikrát slovník daleko hrubší, obzvláště u dívek! Rádi bychom rozpoutali diskuzi o tom, co si rodiče myslí o hranicích svých potomků ve vzájemném napadání pomocí komunikačních technologií a kam jejich děti skutečně zajdou, mnozí by se nestačili divit! Jestliže někoho naše odvaha pohorší, měl by si uvědomit, že jej vyvádí z míry skutečný stav věcí a my na něj jen chceme upozornit a změnit je.

Součástí videí je možnost hlasování o nejlépe pojatý, zahraný a celkově vyznívající klip. Zapojte se proto do hlasování, ať víme, který z herců získá největší odměnu! Chceme touto cestou poděkovat žákům i vedení ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka za poskytnuté prostory k natáčení a odhodlání s našim sdružením spolupracovat.

Videa můžete shlédnout v kategorii » Videa.BlueBoard.cz


Nejnovější hoax - Radioaktivní déšť

Nebuď oběť varuje před nově se rozšiřující, ale velmi důvěryhodně vypadající poplašnou zprávou (hoax), kterou jste obdrželi do své schránky možná i vy! Její text upozorňuje na nebezpečí a zdravotní potíže, ježvám způsobí v nejbližších déšť na území ČR. Autoři si berou na paškál tragédii z japonské Fukušimi, o to více nám přijde nemorální, když se neznámí vtipálci snaží těžit ze strachu a předsudků. Ujišťujeme naše čtenáře, že žádné takové nebezpečí nehrozí a mohou si s klidným svědomím zasadit sazeničky i tančit v dešti pro radost. Celý text zprávy je následující:

„Po jaderném výbuchu v neděli a dalších dvou ve Fukushime v Japonsku, musíme být všichni opatrní. Pokud bude v příštích dnech pršet, NEVYCHÁZEJTE DODEŠTĚ!!Pokud ano, musíte použít deštník nebo pláštěnku, i když jen mrholí. Toproto,že nukleární odborníci poukazují na to, že radioaktivní částice mohouvstoupitdo atmosféry, a tak se z ozonové vrstvy rozšíří do celého světa deštěm,který může způsobit popáleniny, vypadávání vlasů a dokonce i rakovinu. Prosím, předejte dál tuto informaci!Jaderné varování je už na stupni 6 ze 7 v Japonsku, ve Francii 6ze 7 kvůli pohybu větrů, Německo a Rusko vyhlásili stupeň 5 ze 7.Nemažte tuto zprávu, je to reálná hrozba, o které se můžete víceinformovat ve vysílání CNN, NHW, BBC, 24H international či TVE."

radioaktivita.png
fukusimi.jpg


Jak snadno získat nezletilce na sex

jak-snadno-ziskat-nezletilce-na-sex.pdf
jak-snadno-ziskat-nezletilce-na-sex.pdf


Den bezpečného internetu Nebuď oběť!

Při příležitosti Dne bezpečného internetu 8. 2. 2011 uspořádalo Nebuď oběť o. s. společně s Knihovnou města Ostrava na pobočce Dr. Martínka hromadné setkání malých čtenářů a jejich rodičů při tématu Rizika internetu a komunikačních technologií. Na přednášce jsme se věnovali problematickému poskytování osobních dat a aktuálnímu tématu kyberšikany. Některé z dětí se samy svěřily, že s problémem kyberšikany se osobně setkaly, pevně proto věříme, že po přednášce, která je vždy pojata jako vzájemný dialog a předávání aktuálních zkušeností, získaly návod, jak se jí úspěšně bránit. V rámci přednášky proběhla veřejná předpremiéra videoklipů Kyberšikana v praxi, k jejichž vzniku přispěli žákyně a žáci ZŠ A. Kučery, kde se všechny klipy podařilo natočit.

Chtěli bychom poděkovat pobočce Městské knihovny Dr. Martínka za poskytnutí prostor a času k uspořádání putovní výstavy i přednášky, jejíž uspořádání bylo na Den bezpečnějšího internetu pro mnohé čtenáře nové, poučné i zábavné. Pevně věříme, že přes rok zaujme naše přednáška daleko více uživatelů internetu v celé Ostravě a virtuální svět bude zase o něco bohatší o surfaře, kteří jsou poučeni o jeho nebezpečných hloubkách a proudech, které mohou člověka zanést do míst, z nichž se velice těžko vrací zpět a bez jizev na duši.

Poděkování pro Nebuď oběť o. s. za přednášku Rizika internetu a komunikačních technologií

Dobrý den, velmi ráda bych poděkovala panu Mgr. Lukáši Látalovi za besedu, kterou měl v pobočce Knihovny města Ostravy na ulici Dr.Martínka ku příležitosti Dne bezpečnějšího internetu. Problematika nebezpečí a rizik na internetu byla vysvětlena velmi citlivě, modelové situace na videu vyvolaly u dětí správné reakce. Názorné ukázky (chatování, poskytování osobních informací, fotografií a dalších, zprvu nevinných, informací ) zcela nekompromisně, ale velmi ohleduplně a jemně zhmotnily obrovské nebezpečí, které na děti, při nedodržení bezpečných pravidel práce s internetem, číhá. Besedy se zúčastnilo asi 30 posluchačů, a to nejen z řad dětí. Ještě jednou panu Látalovi za velmi zajímavou přednášku děkuji a doufám, že naše spolupráce bude pokračovat.

Mgr. Pavla Dlouhá, vedoucí obvodu Knihovny města Ostravy na pobočce Dr. Martínka

img30.jpg
img31.jpg
img32.jpg
img33.jpg
img34.jpg
img35.jpg
img36.jpg
img37.jpg

 


Putovní výstava

Putovní výstava si opět získala pozornost žáků i pedagogů na ZŠ Komenského v Ostravě. Další spoluprací s naším občanským sdružením bude zorganizování přednášky na téma Rizika internetu a komunikačních technologií. Výstava se v lednu dále přesunuje do prostor Městské knihovny, a to do pobočky Dr. Martínka v Hrabůvce v dětském oddělení. Zveme všechny malé i velké čtenáře, aby se přišli na komixy i desatero bezpečného internetu podívat, pobavit se i poučit. Zároveň bychom chtěli poděkovat pracovníkům knihovny za vstřícnost a ochotu podělit se o veřejný prostor knihovny.


Přednáška

Nebuď oběť ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy uspořádá v úterý 8. 2. 2011 v 16:00 přednášku na téma Rizika internetu a komunikačních technologií. Přijďte na pobočku Dr. Martínka v Hrabůvce (Kulturní dům K-TRIO) se společně s námi poučit o nebezpečích na internetu a také podělit o vlastní zkušenosti. Zároveň si v prostorách knihovny můžete prohlédnout naši výstavu komixů a pravidla bezpečného internetu.


Aktuality prosinec

Putovní výstava Rizika internetu a komunikačních technologií se přesunuje z Hrabůvky na Porubu do Základní školy J. A. Komenského. Chtěli bychom zároveň při této příležitosti vyzvat školy, které mají stále zájem o putovní výstavu a následnou přednášku, aby nás kontaktovaly na náš email nebudobet@email.cz a zarezervovaly si dopředu termín. Děkujeme!

Nebuď oběť začíná spolupracovat s Knihovnou města Ostravy!!! Společným úsilím zorganizujeme výstavu komixů a pravidel bezpečného internetu i přednášku pro širokou veřejnost na téma Rizika internetu a komunikačních technologií. Akce se bude konat v lednu 2011 a věříme, že si získá podporu mezi dětmi i rodiči a nebude poslední součinností našeho sdružení s Knihovnou města Ostravy. Přednášky i výstavy se můžete zúčastnit i vy, a to zcela zdarma!


Grundtvig WORKSHOP

Rizika internetu a komunikačních technologií o.s., alias Nebuď oběť! získaly grant programu Grundtvig WORKSHOP ve výši 22 550 euro, na uspořádání sedmidenního vzdělávacího workshopu v termínu 20. 3. - 26. 3. 2010.

Hlavním cílem workshopu je seznámit účastníky celoživotního vzdělávání s problematikou bezpečného užívání internetu dětmi pomocí odborných přednášek, praktických cvičení na PC, simulačních her a diskuzí. Cílem workshopu je rovněž naučit účastníky vytvářet pomůcky prevence internetové kriminality páchané na dětech a mladistvých, aby jim pomohly v prevenci tohoto jevu.

Cílovou skupinou workshopu jsou pedagogové, výchovní poradci, dětští psychologové, policisté zabývající se kriminalitou páchanou na dětech, pracovníci organizací pracujících s dětmi v oblasti prevence rizik a rodiče.


Grant

Občanské sdružení Nebuď oběť! získalo grant Leonardo da Vinci od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Tato podpora nám pomohla účastnit se mezinárodního kontaktního semináře v Praze a získat velmi důležité a významné kontakty.

V rámci tohoto semináře jsme připravili několik projektových záměrů v oblasti odborné přípravy, které se týkají prevence chování žáků na internetu, a dále samostatnou kapitolu na téma kyberšikana.

Nová spolupráce s partnery z Itálie, Francie, Litvy, Norska, Turecka i Belgie nám pomůže reagovat na rychlý vývoj těchto rizik nejen u nás, ale i v reflexi na dění v Evropě.

Děkujeme pracovníkům Národní agentury za skvělou organizaci a profesionální přístup!


Akreditace

Na četné dotazy ohledně školení pedagogů, oznamujeme všem zájemcům ze strany škol MSK, že od 11.11.2010 jsme získali akreditaci k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ. Název programu: RIZIKA INTERNETU A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ.
Bližší informace na vyžádání: nebudobet@email.cz

akreditace_instituce.jpg
akreditace_programu_no.jpg
akreditace_instituce.jpg
akreditace_programu_no.jpg


Nový projekt Nebuď oběť!

        Dne 5. 11. 2010 jsme podali žádost o dotaci Statutárního města Ostravy pro rok 2011. Cílem tohoto projektu Nebuď oběť!, je natočit na ZŠ ve městě Ostravě deset krátkých naučných preventivních filmových příběhů. Touto nenásilnou a zábavnou formou chceme preventivně působit na děti a upozorňovat je na rizika internetu a moderních komunikačních technologií.

        Série scének budou po nacvičení nahrány profesionálním kameramanem a upraveny ve střižně. Dále budou sdíleny na sociálních sítích mezi dětmi na ostravských školách a tím budou i nadále působit preventivně a osvětově.

        Náměty na tyto scénky vznikají při workshopech a jsou to nápady dětí samotných. V rámci přiblížení této aktivity, jsme natočili první dvě videa, která mají demonstrovat náš záměr. Zde děkujeme dětem ZŠ Alberta Kučery 20 v Ostravě Hrabůvce i všem sponzorům. (Od 20. 11. 2010 – je budete moci shlédnout v záložce videa.)


Realizace putovní výstavy

        Od 7. září 2010 pořádáme na základních školách v Ostravě putovní výstavu komiksů s originálními postavičkami, které svými příběhy přibližují žákům ZŠ, jakých případných chyb se mohou dopouštět při práci s internetem.

        Jako první byla výstava instalována na ZŠ Kounicova 2/1320 v Moravské Ostravě, kde setrvala po dobu tří týdnů a nyní je přemístěna na ZŠ Nádražní 117. Zde ji mohou žáci shlédnout do 19. 10., pak bude následovat přednáška, diskuze a anketa k danému tématu. Další plánovanou školou, která se zapojí do prezentace putovní výstavy je ZŠ Matiční 5.


Natáčení videoklipu

        Dnes se na Základní škole Jugoslávská v Ostravě natáčel první ukázkový videoklip, jehož stěžejní tématem je nebezpečí na internetu jako poskytování osobních údajů, sexting, kyberšikana, ale i odpovědnost rodičů za následky nehlídaného virtuální života dítěte. S natáčením nám pomáhají žáci ze Základní školy Alberta Kučery v Ostravě, jejichž kolektiv rozšířill přátele občanského sdružení Nebuď oběť. Doufáme, že se Vám klip bude líbit a že jejich zhlédnutím a rozesláním podpoříte naši činnost.Tento klip by měl sloužit, jako podklad žádosti o dotaci města Ostravy na rozovoj této činnosti. Do dalších měsíců plánuje naše sdružení zorganizování školní soutěže o nejoriginálnější videa s tematikou kyberšikany, která zveřejníme na našich stránkách a jejichž výsledek bude záviset jen na vašich hlasech!
        Za spolupráci na natáčení bychom chtěli poděkovat panu řediteli Mgr. Petru Opletalovi za poskytnutí prostorů školy ZŠ Jugoslávská, ale i žákům ZŠ A. Kučery.


Akreditace vzdělávacího programu pro učitele

        Nebuď oběť o.s. vypracovalo vlastní vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zažádalo o jeho akreditaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Program bude nabízen v rámci DVPP učitelům, výchovným poradcům i metodikům prevence sociálně patologických jevů. Program vznikl jako reakce na alarmující výsledky prestižních výzkumů chování dětí na internetu, ale i rodičů, jejichž úloha ochránce dopadla v oblasti komunikačních technologií katastrofálně:

 • 17 % rodičů neprovádí kontrolu toho, co si děti na internetu prohlíží. Větší část si vystačí pouze s namátkovými kontrolami.
 • Pouze 8 % rodičů využívá programy pro omezení přístupu dětí k nevhodným stránkám.
 • Pětina rodičů patnáctiletých dětí nijak své potomky při práci s internetem nekontroluje a jen polovina z nich má pro používání internetu nějaká pravidla.
        Dalším impulsem k sestavení vzdělávacího programu byly hlasy učitelů a ředitelů škol, jež se jednohlasně shodly na tom, že si s problematikou kyberšikany a dalším nebezpečím spojeným s komunikačními technologiemi neví příliš rady. Na některých školách zahrnují do školního řádu zákaz nošení mobilních telefonů, nicméně všude se cestou represe vydat nechtějí, sami si myslíme, že takový způsob řešení problém zcela neodstraní.
        Absolventi našeho programu si osvojí konkrétní návod, jak hrozbám (jako závislost na internetu, kyberšikana, zveřejňování a poskytování osobních údajů atd.) předcházet, diagnostikovat a řešit. Primárním cílem je zároveň boj s internetovou kriminalitou a rozšíření zájemců o řešení tohoto aktuálního nebezpečí s potenciálem pomoci ohroženým skupinám žáků. Účastník bude umět prakticky radit a pomáhat žákům i rodičům v dané problematice, zároveň bude schopen bezpečněji využívat internet i komunikační technologie, orientovat se v aktuálních pojmech. Své zkušenosti bude předávat, ale hlavně vyžadovat na žácích, čímž dosáhneme zvýšení bezpečí žáků při pohybu ve virtuálním světě.
        Účastníci seminářů budou moci plnohodnotně řešit problémy dětí vyplývající z používání internetu a aktivně se zapojit do této problematiky přímo na škole, ať už tvorbou vlastních propagačních materiálů, začleněním do výuky, nebo spoluprací se školním psychologem a výchovným poradcem. Absolvent dovede využít a instalovat programy pro hlídání nebezpečného obsahu na internetu, diagnostikovat a řešit případy kyberšikany, závislosti na internetu, mobilním telefonu atd. Osvojí si zásobník motivačních a simulačních her na danou tematikou s možností jejich začlenění do výuky.
        Absolventi budou schopni zařadit pravidla bezpečného užívání internetu a prevenci před riziky komunikačních technologií do výuky svých předmětů jako součást průřezových témat (Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova), což se promítne především do formování osobnosti žáků, jelikož témata reflektují aktuální otázky a potřeby žáků. Jako primární pomůcka pro tvorbu vyučovací hodiny poslouží vyučujícím pět prezentací v programu PowerPoint na dílčí témata problematiky, s nimiž se pracuje v jednotlivých seminářích.


Putovní výstava

        Od září školního roku 2010-2011 organizujeme putovní výstavu po ostravských školách. Ústředním tématem expozice je bezpečné chování žáků na internetu, jehož základní desatero obohacuje originální dvojice oblíbených komixů. Výstavu tvoří samostatně stojící skupina sedmi panelů, na jejichž pořízení se podílel Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Jelikož chceme, aby se o problematice bezpečného internetu dozvěděl co největší počet žáků, umisťujeme panely nejčastěji do počítačových učeben, kde jich může sám učitel využít jako pomůcku v hodině. Zároveň s výstavou nabízíme zapojeným školám možnost semináře pro žáky vyšších ročníků. Seminář je zpracován pomocí PowerPointové prezentace s četnými obrázky, videi a příběhy z praxe, zkrátka tak, aby žáky zaujal a nenudil. Zároveň se na základě výsledků dotazníků dozvíme, jak je na tom škola aktuálně se stavem kyberšikany. Pokud bude mít Vaše škola zájem o zapojení do putovní výstavy, stačí nás kontaktovat a domluvit termín.

        Tato putovní výstava je financována účelovou dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy. Má působit preventivně, zábavně a také poučně.

logo OSTRAVA!!!


Originální brožura Nebuď oběť!

        Ve spolupráci s našimi externími kolegy se podařila vytisknout osobitá brožura, která obsahuje nejen interpretaci zásadních pojmů jako kyberšikana, Pharming, Phishing atd., ale také původní a lehce čitelný komix s dvěma modelovými příběhy. Publikace zveřejňuje také zprávu o informativním semináři „Bezpečný internet“, ten je určen všem, kdo se chce pohybovat na vlnách internetu bezpečně. Seminář byl vyhlášen v rámci preventivního programu proti nástrahám nových komunikačních technologií, jakož posila k ochraně rodičů a dětí, aby se nestaly oběťmi nesprávného využívání komunikačních technologií a neopatrného chování na internetu.
        Máte-li zájem se zapojit do boje proti kyberšikaně a čelit společně s námi rizikům internetu, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu nebudobet@seznam.cz. Zároveň jsme otevření a vděční za spolupráci s rodiči, učiteli, psychology, policií a dalšími lidmi, jejichž profese se problematiky bezpečného užívání internetu a komunikačních prostředků bezprostředně dotýká. Vaše rady, náměty, zkušenosti i žádosti o pomoc posílejte na výše uvedený emailový kontakt, nebo přímo zavolejte na telefonní číslo (+420) 774 242 507.


Zprovoznění webových stránek

        Konečně se podařilo zprovoznit naše webové stránky, které se budou postupně doplňovat a rozšiřovat o nové články, diskuze a rady. Stránky se prozatím soustředí na základní výklad rizik internetu a komunikačních technologií, zájem je soustřeďován především na kyberšikanu a její prevenci. Pokud se vás kybešikana osobně dotýká, či se jen chcete v problematice virtuálního nebezpečí orientovat, stačí si přečíst její základní specifika, diagnostiku i příklady z praxe, jež podle naší empirie s žáky působí jako zastrašující zážitek nejúčinněji.