Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Pomoc

Všem jsou známá pravidla slušného chování, majitelům řidičského průkazu navíc i pravidla silničního provozu. Ne každý se podle nich sice řídí, ale to podvědomí o jejich existenci nemění. V podstatě se dá konstatovat, že vše má svá pravidla, obyčejná dětská hra i mezinárodní obchod. Pravidla jsou zkrátka potřeba pro většinu lidské činnosti. I když Cicero tvrdí, že „žádná pravidla nejsou pevná a trvalá“, zkusíme si nastínit zásady slušného chování na internetu. Internet je prostorem anonymity, mnozí lidé tak snadno ztrácí v diskuzích mantinely, uráží jiné uživatele, neberou si servítky se staršími, o užívání vulgarismů ani nemluvě. Podobný vzorec chování, kterého se nevyvaruje někdy ani inteligentní otec rodiny, můžeme sledovat i v silničním provozu – netolerance, agresivita, hrubost, předvádění síly atd.

S internetem jej spojuje také právě pocit anonymity, člověk nevidí primárně jiného člověka, ale auto. Karoserie auta působí jako cosi, co řidiče pomyslně odděluje od okolního světa a uzavírá jej do jeho vlastního a sobeckého. Bavme se ale o pravidlech chování na internetu.

Zásady slušného chování na internetu by se daly shrnout velice jednoduše – nedovolujte si k cizím lidem to, co byste si k nim nedovolili na ulici. Mluvíme zde o zlatém pravidlu tzv. netikety. Co je to netiketa? Slovo vzniklo spojením dvou slov – net (virtuální síť) a etiketa (kodex slušného chování). Jedná se o soubor doporučení slušného chování v síti. Jelikož dochází na českém i světovém internetu k devalvaci vzájemné komunikace, považujeme vědomost netikety za základní výbavu každého uživatele internetu. Nevěříte? Patrik Banga se stará na serveru iDNES o odstraňování nevhodných příspěvků, na serveru www.technet.cz se svěřil, že průměrně za tři týdny takto vymaže 8 200 nepatřičných komentářů. Nejčastěji se obhroublosti objevují u článků s úmrtím, nejčastěji pak celebrity, následují texty informující o úmrtí dítěte. Vulgarismy se nevyhýbají ani článkům týkajících se politiků, Romů, Židů, muslimů, ale i fotbalu. Pojďme se tedy podívat na pravidla netikety.

Netiketa se zaměřuje na uživatele počítačové sítě – odesílatele elektronické pošty, přispěvovatelů do diskuzí, účastníky chatů, tvůrců www stránek. Mějte vždy na paměti, že na druhém konci čte váš článek, příspěvek, dopis konkrétní člověk! Desatero netikety v bodech vypadá takto:

 1. Chovejte se tak, abyste nepoškozovali ostatní uživatele.
 2. Neomezujte ostatní při jejich vlastní práci na síti.
 3. Nenahlížejte do souborů ostatních uživatelů.
 4. Nevyužívejte počítače ke krádežím.
 5. Nevyužívejte síť ke zveřejnění falešných údajů, falešného svědectví.
 6. Nevyužívejte ani si nekopírujte software, za který jste nezaplatili.
 7. Nevyužívejte zdroje ostatních uživatelé bez autorizace.
 8. Nepřisvojujte si duševní bohatství ostatních.
 9. važujte o společných důsledcích programu, který tvoříte.
 10. Používejte počítač s úctou, s respektem a ohleduplně.

Popišme ale ještě některé další zásady netikety.

 • Vyhýbejte se zbytečné agresivitě, osobním útokům a vulgarismům, pokud vás někdo slovně napadl, počkejte chvilku s odpovědí, získáte tak nadhled a odstup.
 • Nevynucujte si pozornost, neočekávejte okamžitou odpověď, nikdy nevíte, co dotazovaný dělá.
 • Pamatujte na to, že nikdo vás nezná jako osobnost, svůj obraz si vytváříte jen přes vaše slova, dbejte tak na gramatickou i obsahovou stránku své výpovědi.
 • Pokud píšete příspěvek do diskuze či článek, snažte se zbavit zbytečných slovních vycpávek z mluveného projevu, buďte struční, konkrétní.
 • Při zasílání velkého objemu dat se pokuste přílohy komprimovat pomocí tzv. zipu, také se ujistěte, že protistrana s takovým balíkem dat souhlasí.
 • Nadepisujte a identifikujte obsah zprávy, příjemce se bude lépe orientovat.
 • Pokud vám došla pošta od někoho, kdo si evidentně spletl příjemce, obsah smažte a informujte odesílatele ihned o této skutečnosti. Každý z nás se plete, chybuje, buďme proto tolerantní a snažme si pomáhat. Dopis bychom taky jen tak nevyhodili do koše.
 • Vyvarujte se přeposílání hloupostí – vtipná videa, obrázky, testy, vtipy, hoaxy (poplašné zprávy, řetězové dopisy) atd. Koledujete si o to, aby vás protistrana zablokovala a opravdu důležité sdělení ignorovala, přehlédla.
 • Účastníte-li se odborné konference, máte možnost získat množství relevantních a věrohodných informací, avšak doporučujeme zvolit vhodnou míru dotazů a ujistit se, že žádané údaje nenajdeme v „běžném kyberprostoru“. Obhlédněte časté dotazy a odpovědi, využijte vyhledávač atd.
 • Vyznáte-li se sami v konkrétní problematice, poraďte.
 • Poslední radou je základní motto Internetu: „Buďte konzervativní při vysílání a liberální při příjmu.“

Zdroj

http://www.chovani.eu/