Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Pomoc

Jistě znáte listinu základních lidských práv a svobod. Každý člověk by měl její obsah dobře znát, aby si byl vědom své ceny ve společnosti, ale i právního prostoru, který mu je vymezen. Každé dítě, které se pouští do kyberprostoru, by zase mělo být seznámeno se svými právy na internetu. Proto byla sestavena tzv. Listina dětských práv na internetu. Jedná se o kodex, jenž by měl dětem zabezpečit pocit bezpečí, svobody a respektu ze strany všech uživatelů internetu. Jak tedy vypadá listina dětských práv na internetu?

  • Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci pro děti.
  • Mám právo uchovávat veškerou informaci o sobě v tajnosti.
  • Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
  • Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
  • Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.
  • Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.
  • Mám právo nahlásit každého, kdo se podle mého názoru chová divně nebo dává divné otázky.
  • Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.
  • Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.
  • Na internetu mám právo cítit se bezpečně a být v bezpečí!