Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Kontakt

Spolek Nebuď oběť! pomáhá za podpory mnoha organizací dětem, aby bezpečně využívaly moderní komunikační technologie.

IČO: 22837965

Máte-li zájem se zapojit do boje proti kyberšikaně a čelit společně s námi rizikům internetu, můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese, případně se informovat o možnostech spolupráce apod.

Vaše náměty, zkušenosti či rady posílejte na e-mail: nebudobet [zavinac] email [tecka] cz nebo nás telefonicky kontaktujte na tel. čísle:

  • Management a administrativa: (+420) 774 242 507
  • Metodika, školení a přednášky: (+420) 734 147 317


Předseda Nebuď oběť - Ing. Martin Pokorný, MBA

Foto

Studoval ekonomii se zaměřením na grantové programy EU a to střídavě na EkF VŠB-TUO a Německu na univerzitách v Mittweidě a Freibergu. Mimo bohaté zkušenosti na domácím trhu práce, má pracovní zkušenosti ze Španělska a Filipín. Od roku 2004 působí, jako profesionální projektový manažer. V rámci ESF OP RLZ, byl řešitel či spoluředitel 3 velkých vzdělávacích projektů. Dále projektu EHP/Norska a programu Leonardu da Vinci. V roce 2008 se stal akreditovaným hodnotitelem MPSV pro operační program LZZ. Aktuálně v rámci společnosti ALVIT – inovace a vzdělávání se i nadále věnuje přípravě a řešení vzdělávacích projektů.

Od roku 2009 vykonává funkci předsedy Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s. alias Nebuď Oběť. Tato dobrovolnická práce formou preventivní činnosti pomáhá rodičům a dětem, aby se nestaly obětí nových komunikačních nástrojů dnešní doby.


Mgr. Lukáš Látal

Foto

Pochází z hanácké Litovle a maturitní zkoušku složil na Vojenské střední škole v Brně, po krátké kariéře vojáka z povolání zamířil na Ostravskou univerzitu v Ostravě, kde úspěšně vystudoval učitelství pro 2. stupeň základní školy v aprobaci český jazyk a tělesná výchova. V roce 2003 vybojoval na Ostravské univerzitě řečnický titul Jana Zlatoústé. Působení v neziskovém sektoru započal jako lektor ekologických programů a spoluorganizátor propagačních akcí organizace Vita o. s. Pedagogické profesi se věnoval během čtyř let na Základní škole Ostrava-Hrabůvka, jejíž žáci jej nominovali na titul Zlatý Ámos a díky jejich snaze taktéž postoupil do semifinále soutěže. V tutéž dobu společně s Martinem Pokorným a dalšími spolupracovníky započali budovat základy Nebuď oběť. Je autorem stránek, komentářů i odborných příspěvků, tvoří metodiky programů pro žáky, učitele i veřejnost. Reprezentuje organizaci v médiích (Dobré ráno, Události, komentáře, pořad Online, poradna Český rozhlas atd.), na konferencích i při setkáních s partnery. Je aktivním členem Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, s jejíž kooperací realizoval projekt Napříč krajem s mládeží společně s Úřadem Moravskoslezského kraje.

V nynější době má na kontě sepsání a realizaci několika vzdělávacích projektů pro neziskové organizace (RADAMOK, Zážeh, Rovné příležitosti) i společnost ALVIT – inovace a vzdělávání s.r.o. (Connect Asia, Žena a život, Učitelé na zkušené a další).

V Nebuď oběť se věnuje aktuálním tématům spojených s riziky internetu a komunikačních technologií (kyberšikana, sexting, kybergrooming, netolismus, hoaxy, sociální sítě aj.). Pro program primární prevence Řidičský průkaz internetového surfaře je certifikovaným lektorem MŠMT i garantem, zastřešuje taktéž akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků od MŠMT a několik dalších vzdělávacích programů.


Lucie Zormanová

Foto

Odbornice v oblasti pedagogiky a didaktiky. Vystudovala Ostravskou Univerzitu, obor Učitelství pro ZŠ, občanská výchova a zeměpis a Masarykovou Univerzitu, obor pedagogika. Dlouhodobě se zabývá problematikou výukových metod a problematikou genderu a rizikového chování ve škole. Působí na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity a ve společnosti Rovné příležitosti a Nebuď oběť.


Vlastimil Pazdera

Působí jako webmaster, webdesigner a administrátor webové prezentace spolku. Stujude na FEI VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.