Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Články

Internet – ráj pedofilů?

Bleskurychlé šíření informací po internetu vytváří dojem, že se v posledních letech některé jevy dějí stále častěji, neboť se o nich dozvídáme velmi podrobně a takříkajíc on-line.

Je tedy opravdu internet semeništěm pedofilie a dětské pornografie? Ano i ne.

Potenciální pedofil si zde může vybírat oběti a pak je lákat do svých osidel prostřednictvím elektronické komunikace. Může se také ale jen ukájet tím, že s dítětem komunikuje, posílá mu kritické obrázky nebo je od něj vyžaduje.

„Ve skutečnosti se bude jednání pedofilů pohybovat ve většině případů na hraně či za hranou trestného činu ohrožování mravní výchovy dítěte“, říká univerzitní profesor a soudní znalec Vladimír Smejkal, který se zabývá právem informačních systémů.

Jak bychom se tedy měli bránit?

Především by zde měla zafungovat prevence. Prioritou by mělo být vzdělávání dětí a také dospělých – jejich rodičů. Možnost samostatného pohybu dítěte na internetu musí být nepřímo úměrná jeho věku a vyspělosti.

„Na některé komunikační nástroje jsme však krátcí“, pokračuje Vladimír Smejkal a dodává: „Nikdo nemůže bez souhlasu soudu monitorovat obsah elektronické komunikace, a to ani chatů, ICQ apod. Prolomením ochrany telekomunikačního tajemství pod heslem boje proti pedofilii bychom narušili základní ústavní ochranu definovanou v Listině základních práv a svobod a v dalších právních předpisech včetně mezinárodních aktů.“

Kontrola nebezpečného obsahu webových stránek rovněž nemá žádný smysl. Nelze jednoznačně stanovit, co se vlastně skrývá pod pojmem „nebezpečný obsah“. A také kdo by o tom měl rozhodovat?

„Represe je samozřejmě nutnou složkou boje proti jakémukoliv zločinu, proto by se represivní složky měly více zaměřit nikoliv na brouzdání po internetu, ale na rázný zásah v momentu, kdy hrozí fyzický kontakt dítěte s pedofilem. A bez porušování lidských práv a svobod toho lze dosáhnout jedině prevencí – tedy získáváním informací přímo od dětí“, opět konstatuje odborník na právo informačních systémů Vladimír Smejkal.

Připraveno na základě informací: MF Dnes, 10.11.2010