Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

The project focuses on combating bullying in primary schools. It engages primary school leaders and teachers, children and parents in detecting and combating bullying of various forms, through targeted educational materials tackling instances of bullying. This project has been funded with support from the European Commission.