Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Cílem projektu YES WE CAN je umožnit dospělým a seniorům s nízkými znalostmi gramotnosti v oblasti IT zapojit se do tvoření nových podpůrných nástrojů pro IT. Projekt se zaměřuje na podporu pedagogů při zapojování seniorů do vzdělávacího procesu, implementaci modelu vzdělávání na základě mezinárodních vzdělávacích zkušeností a shromažďování relevantních údajů pro učení seniorů. Doba trvání projektu je 34 měsíců od září 2020. Partneři se poprvé setkali na Kick off meetingu v Turecku, pak v Ostravě a Katovicích. V prosinci 2020 byla uspořádána online schůzka k projednání dalších kroků v realizaci projektu. V lednu 2021 se uskutečnilo další online setkání, zejména pro klíčové odborníky.